Geri Beslemeler:Yazılar Yorumlar

Bulunduğunuz yer: Ana Sayfa » Osmanlı'nın Gerçek Yüzü » Osmanlı’nın Gerçek Yüzü

Günümüzde bazı kişilerin Osmanlı düzenine hayranlık duyduklarını ve özlemle andıklarını duyuyor ve biliyoruz.Bu tip insanlara bazı gerçekleri anlatabilmek amacıyla bu bölümde Osmanlı tarihinden bazı sayfaları okuyucuya sunuyoruz.
Dileğimiz bu parçaların birleştirilmesidir.Parçalar birleştiğinde Osmanlının gerçek yüzü görülecektir.

TAHTINDAN İNDİRİLEN PADİŞAHLARIN LİSTESİ

1- Yıl 1402 Osmanlı tahtında I. Beyazıt var; 4. Padişah…..

Ankara Savaşı’nda Timur’a oğlu Mustafa ile tutsak düşmüş tahtında  da indirilmiştir böylece…

2- Yıl 1512. Osmanlı tahtında II.Beyazıt var; 8. Padişah….

Oğlu I.Selim tarafından tahtından indirilmiş ve sürüldüğü Demetoka’ya giderken yolda öldürülmüştür. Zehirlenerek öldürülmüş olduğu da söylenir.

3- Yıl 1618. Osmanlı tahtında I.Mustafa var; 15. Padişah…

Akıl hastası olduğu için, Kapıkulu tarafından tahtından indirilmiştir. 1622’de bir kez daha tahta çıkarılmış ve aynı gerekçeyle tekrar indirilmiştir.

4- Yıl 1622. Osmanlı tahtında II.Osman var; 16. Padişah….

Askeri darbeyle tahtından indirilmiş ve ırzına geçilip linç edilerek öldürülmüştür. Orduyu yeniden düzenlemek istediği için başına gelmiştir bunlar…

5- Yıl 1648. Osmanlı tahtında I. İbrahim var; 18. Padişah…

Askeri bir darbeyle tahtından indirilmiş ve boğularak öldürülmüştür….

6- Yıl 1687. Osmanlı tahtında IV. Mehmet var; 19. Padişah…

Kapıkulu tarafından tahtından indirilmiştir…

7- Yıl 1703. Osmanlı tahtında II.Mustafa var; 22. Padişah…

Askeri bir darbeyle tahtından indirilmiştir….

8- Yıl 1703. Osmanlı tahtında III.Ahmet var; 23. Padişah…

Patrona Halil öncülüğünde şeriat isteyenlerin ayaklanmasıyla tahtından indirilmiştir….

9- Yıl 1807. Osmanlı tahtında III. Selim var; 28. Padişah…

Kabakçı Mustafa öncülüğünde şeriat isteyenlerin ayaklanmasıyla tahtından indirilmiştir… Sonrada öldürülmüştür.

10- Yıl 1808. Osmanlı tahtında IV. Mustafa var; 29. Padişah…

Alemdar Mustafa Paşa tarafından askeri bir darbeyle tahtından indirilmiş ve yerine geçen küçük kardeşi II. Mahmut tarafından boğdurulmuştur…

11- Yıl 1876. Osmanlı tahtında Abdülaziz var; 32. Padişah…

Medrese öğrencilerinin ayaklanması sonucu, değişen “Vükela Heyeti”nin kararıyla tahtından indirilmiştir.

12- Yıl 1876. Osmanlı tahtında V.Murat var; 33. Padişah…

Tahta çıkmasından sonra 3 ay içinde akıl hastası olduğunun anlaşılması üstüne “Vükela Heyeti” tarafından indirilmiştir.

13- Yıl 1909. Osmanlı tahtında II. Abdülhamit var; 34. Padişah…

“Mebusan ve Ayan Meclisleri” kararıyla tahtından indirilmiştir…

14- Yıl 1922. Osmanlı tahtında Mehmet Vahdettin var; 36. Padişah…

Büyük Millet Meclisi’nin saltanatı kaldırma kararıyla, kendiliğinden tahtından indirilmiş oldu…

OSMANLI TARİHİNDEKİ AİLE CİNAYETLERİ

1- Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey, babası Ertuğrul Bey ölünce, Kayı aşiretinin başına geçmek isteyen amcası Dündar Bey’i öldürdü. Tarih:1298

2- I.Murat, oğlu Savcıbey’in önce kızgın demirle gözlerini oydurdu, sonra da ,astırdı. Tarih:1385. Ayrıca iki de kardeşini öldürdü, Halil ve İbrahim’i. Tarih:1361

3- I.Beyazıt, Kosova Savaşı’nda babası I.Murat öldürülünce, o sırada savaşmakta olan kardeşi Şehzade Yakup’u hemen öldürdü. Tarih:1204

4- I.Mehmet, kardeşi İsa Çelebi’yi boğdurttu. O sırada bir başka kardeşi Musa Çelebi de, ağabeyi Süleyman Çelebi’yi boğdurtmuştu. Sonunda I.Mehmet, kardeşi Musa Çelebi’yi de yenerek tahta çıktı. Tarih:1413

5- II. Murat, küçük kardeşi Şehzade Mustafa’yı boğdurttu. Öteki kardeşlerinin sadece kızgın demirle gözlerini çıkardı. Tarih:1421

6- II.Mehmet, 2 yaşındaki kardeşi Şehzade Ahmet’i boğdurttu. Tarih:1444

7- I.Selim, kardeşi Şehzade Korkut’la Şehzade Ahmet’i ve 3 de yeğenini boğdurttu. Tarih:1512

8- I.Süleyman, büyük amcası Cem Sultan’ın oğluyla torunlarını boğdurttu. Tarih:1522. Kendi oğlu Şehzade Mustafa ile Şehzade Beyazıt’ı da boğdurttu. Ayrıca Şehzade Beyazıt’tan olma torunlarını da boğdurttu. Tarih:1553

9- III.Murat, 5 kardeşini boğdurttu. Tarih:1574

10- III.Mehmet, 19 kardeşini boğdurttu. Tarih:1566. Bir de oğlu Şehzade Mahmut’u boğdurttu.

11- II.Osman, kardeşi Şehzade Mehmet’i boğdurttu. Tarih:1621

12- II.Mahmut, tahttan indirilen kardeşi Sultan IV.Mustafa’yı boğdurttu. Tarih:1808

Biliyorsunuz ki Peygamberimiz ‘Kim suçsuz bir kişiyi öldürürse o tüm insanları öldürmüş gibidir,kim de bir insanı kurtarırsa insanlığı kurtarmıştır’diyerek Yaşama hakkının insan haklarından en önemlisi olduğunu söylemiştir.
Şimdi insaf ve akılla düşünün kundaktaki yavruları ve daha akil baliği olmamış çocukları dahi taht için,güya devletin selameti için öldürebilen insanların ilahi hükmü nedir?
Bunların cahiliye döneminde kız çocuklarını diri diri toprağa gömenlerden ne farkı vardır? Böyle insanlar bırakın önder olmayı ,islami önderler kabul edilebilir mi?
Bu anlattıklarımız osmanlının aile cinayetleridir.Osmanlının işlediği toplu cinayetleri anlatmaya kalksak sanırım yerimiz kalmazdı.Böyle bir saltanatı islami kabul edipte özleyenlere ne buyrulur ki?
Allah akıl fikir versin!

BAZI NÜKTELER

1) 2.Bayezit ;Yavuz Selime tahtı kaybedince dimetoka’ya gitmek istediğini söylüyor ve yolda aniden  ölüyor.Oğlu onu zehirleterek bir tehlikeyi daha bertaraf etmiş oluyor!

2) Fatih sultan mehmet diye bilinen ve hakkında peygamberden hadis bile uydurulan 2.Mehmet Doğu Roma imparatoru olmayı düşünüyordu.Bunu bilen dönemin papası; Fatih Sulta’a mektup yazarak onu hiristiyanlığa davet ediyor.Diyorki: Ey Fatih amacının doğu roma imparatoru olmak olduğunu biliyorum.Ve bu amacına kan dökmeden ulaşabilmen mümkün.Yapacağın tek şey hiristiyan ol.Bu durumda hepimiz senin imparatorluğunu kabul edeceğiz.’
Fatih sultan mehmet bunun üzerine hiristiyan alimlerden ders almaya başlıyor ve italyaya sefere çıkıyor, Ancak bu sefer sırasındayken yolda aniden ölüyor.Fatih’i zehirleyenler onun ölümünü bir müddet halktan gizliyorlar ve cesedini saraya getirip,iç organlarını çıkararak kokmasını önleyip zaman kazanmaya çalışıyorlar.

3) Kanuni Sultan Süleyman adıyla anılan padişah ve halife! oğlu şeyhzade mustafayı çadırına davet edip gözleri önünde cellatlarına yağlı organla boğdurabiliyor.Yağlı organ kullanıyor çünkü şeyhzade kanı dökmek yasak!

4) 2. Mahmut adıyla bilinen padişah’a halk GAVUR lakabını uygun görüyor ama osmanlı resmi tarihçilerine göre bu padişahta halife !Yani Gavur Halife !

5) Ya Deli İbrahim’e ne demeli? Adam hem deli ve hemde halife !Yani adam öldürse cezası ve sorumluluğu bile yok,Ama bizim osmanlı resmi tarihçilerine göre o da Halife yani İslamın önderi ?

6) 4.Murat’a ne demeli kendisi alkolik olduğu halde yüzlerce insanı içki içtikleri için idam ettiriyordu!

7) Yavuz Selim için bir avrupalı seyyah diyorki: O kadar çok içiyordu ki yüzü şarap gibi kıpkırmızıydı !

Peki Bu padişah halifelerin çoğunun içtiği,namaz kılmadığı ve hiçbirininde hacca gitmediği belliyken bunlardan İslama ve insana ne hayır gelirdi ki?

Osmanlı yönetiminin insana ve haklarına ne derece önem verdiğini örneklerle anlatmaya devam edeceğiz.

PADİŞAH ANALARI

> 2.Padişah Orhan gazi’nin 4 eşinden 3 tanesi yabancı idi.Hatta bunlardan biri müslümanlığa geçmemiştir.
> 3. padişah Hüdavendigar Murat Bizans tekfurunun kızı Horofira dan dünyaya gelmiştir.Horofira’nın babasını Osman gazi öldürmüştür.Horofira bu ölümden kaynaklanan acıyı unutmuşmudur? Dersiniz.Orhan gazinin diğer eşlerinden Theodora dinini değiştirmemiş,hiristiyan kalmıştır.
> Murat hüdavendigarın 5 eşinden 3’ü yabancıdır.Bulgar Marya,Bulgar tamara ve bir bulgar beyinin kızı….
> Yıldırım Bayezid’in hanımlarından üç’üde yabancıdır.Sırp,Marya,Sırp Despina,Bulgar olga….
> 2.Murat’ın eşlerinden üç’üde yabancıdır.Sırp bronkoviç’in kızı fatih’in annesi despina,,fransız Bazory ve italyan Stella….
> Fatih’in sayıları 12 olduğu söylenen eşlerinden yabancı olanların adları:Rum zağonos paşanın kızı hatice sultan,Bizans asıllı Gülşah hatun,Fransız akide hatun,Moralı Helen,Bizanslı iren,Maria,tamara,Rum Anna,fransız yada venedikli Çiçek hatun……
> Yavuz selim’in iki eşide yabancıdır.Polonya yanudisi Helga ve sırp Aleksandra….
> Kanuni Süleyman’In eşlerinden üçüde yabancıdır.Rus roksalan(Hürrem sultan)Polonyalı anna,pargalı rozalina…..
> 5 eşi 130 civarında cariyesi olan ve 112 çocuğu olan 3. Murat’ın yabancı eşleri:Venedikli bafo,Macar Ninuşka,Rus olga,Polonyalı Mona……
> 3.Mehmet’in eşleri:Yunan helen,İspanyol Sinderella violetta,abaza kızı Valide sultan….
> 1.Ahmet’in 3 eşinden ikisi yabancı:Sırp evdoksia,Rum anastasia…..
> Deli İbrahim’in yabancı eşleri:Rus nadya,Sırp Katrin,polonyalı Eva……
> 4.Mehmet’in eşleri:Rum evemia,Korsikalı Bella,Romanyalı Cesika,Ermeni,flora,Rum helen………
> 2.Ahmet’in eşleri: Rum Yeremia,Moralı Diyana…….
> 2.Mustafa’nın eşleri:Rus vera,sırp Mari,Rum aleksandra…
> 3.Ahmet’in eşleri:Margeret,İsabel,Luiz,Janet,İda,Şarlot,Suzan,elizabet…..
> 1.Mahmut’un eşleri:Fransız julien,sicilyalı lili,macar Maggi,Rus Olga,Romen rami,rum ve bulgar kızları……
> 3.Osman’ın yabancı eşleri:Sicilyalı Olivya,Sırplı Olga…….
> 3.Mustafa’nın eşleri:Cenevizli Agnes,Korsikalı Elsa,Köstenceli Emily,Gürcü Bijnav,Polonyalı Mona….
> 1.Abdülhamit’in 15 eşinden yabancı olanlar:Fransız Rivery,Bulgar Sonya,Macar Melina,Rus aleksiyevna,Rum meri,ukraynalı Rudi,Cenovalı Afro,Venedikli helen,sırp marya….
> 3.Selim’in 14 eşinden yabancı olanları:Patrica,Linda,berti,Alis,liza,Roza,anna,magdelena….
> 4.Mustafa’nın yabancı eşleri:Flora,adela,sofi,glorya……2.Mahmut’un yabancı eşleri:Rus yahudisi suzi,Roman Besime,Ermeni maryam,Mısırlı fatıma,tunuslu hoşyar,Acem kerime,hırvat margarita,rum nora,rus olga,Cenovalı Rozi, Yunan nina,Bulgar Ester,Gürcü flora,Arnavut sofi,Romen Magda,Yahudi suzan,sırp zona……..
> 1.Abdülmecid’in yabancı eşleri:Fransız Vilma,Ermeni virjin,Rum karolin….
> Abdülaziz’in yabancı eşleri:Kamelya,Asporçe,Anna,Adela,alis……
> 5.Murat’In yabancı 5.Murat’ın yabancı eşleri:Karmen, Marone, Clarissa, Sylevestre, lili, Shinedier, Hanna, Katyona…..
> 2.Abdülhamit’in yabancı eşleri:Lucien, sylvia, iliana, helga, etiene, mariçe, zarah, sevilla,l ester, rosanna, ruth, meri, Elisa……..

Kimin kimden doğduğuna gelince :> 1.Murat’In annesi Bizanslı Horofira yani Nilüfer hatun…..
> Yıldırım Bayezid’in annesi Bulgar Marya yani Gülçiçek hatun…..
> Çelebi Mehmet’in annesi Bulgar Olga hatun…
> 2.Murat’ın annesi Veronika,
> Fatih sultan’ın annesi Sırp Despina yani Hüma hatun,
> 2.Bayezid’in annesi Kornelya ,
> Yavuz Selim’in annesi; ayşe takma adlı pontuslu bir rum.
> Kanuninin annesi;Polonya yahudisi Helga yani hafza hatun,
> Sarı yada sarhoş Selim adlı padişah’In annesi Yahudi kızı Roksalan yaniHürrem sultan;
> 3.Murat ‘ın annesi Yahudi Raşel yani Nurbanu sultan,
> 3.Mehmet’in annesiVenedikli Bafo yani Safiye sultan;
> 1.Ahmet’in annesiYunan helen yani Handan sultan;
> Genç Osman’ın annesi;Sırp Evdoksiya yani Mahfiruz sultan,
> 4.Murat’ın annesi;Sırp Anastasya yani Mahpeyker sultan,
> 4. Mehmet’in annesi; Rus Nadya yani Turhan sultan,
> 2.Süleyman’ın annesi Sırp katrin yani Dilaşüb hatun,
> 2.Ahmet’in annesi Polonya yahudisi Eva yani Hatice sultan,
> 2.Mustafa’nın annesi;Rum Evemia yani Emetullah sultan,
> 3.Ahmet’in annesi ;2.Mustafa ile aynı anneden,
> 1.Mahmut’un annesi;Aleksandra yani Saliha sultan,
> 3.Osman’ın annesi;Sırp Mari yani Şehsüvar sultan,
> 3.Mustafa’nın annesi;Fransız Janet yani Mihrişah sultan,
> 1.Abdülhamit’in annesi;Fransız İda yaniŞermi sultan
> 3.Selim’in annesi;Cenevizli Agnes yani Mihrişah sultan,
> 4.Mustafa’nın annesi;Bulgar Sonya yani Sineperver sultan,
> 2.Mahmut’un annesi;Fransız Rivery yani Nakşidil sultan,
> 1.Abdülmecit’in annesi;Rus yahudisi Suzi yani bezmi alem valide sultan,
> Abdülaziz’in annesi Roman Besime yani Pertevniyal sultan,
> 5.Murat’In annesi Fransız Vilma yani Şevkefza sultan,
> 2.Abdülhamit’in annesi;Ermeni Virjin yani Tirimüjgan sultan,
> Mehmet Reşat’ın annesi;Arnavut sofi yani Gülcemal sultan
> Mehmet Vahdettin’in annesi Çerkes Henriet yani Gülistan sultan

Bu anaların içinde herşeye rağmen Orhan gazinin eşi Theodora ile Fatih’in annesi Mara despina dinlerini değiştirmemişlerdir.Yanlış anlaşılmasın biz kimseyi annesinden yada babasından dolayı suçlamıyoruz,zira hepimiz biliyoruz ki anne ve babalarımızı bizler seçmiyoruz.Söylemek istediğimiz Osmanlı saltanatını yada padişahlarını
İslami göstermeye çalışanların bu noktada daha titiz yada özenli düşünmeleridir.Küçük yaşlardan itibaren annelerinin dizlerinin dibinden ayrılmayan ve ilk terbiyelerini annelerinden alan bu padişahların anneleri çoğunlukla zoraki hediyeler olarak padişahlara eş olarak sunulmuşlardır.Bu annelerin bu durumlarını bilmeleri ve çocuklarını kendi inandıkları
terbiye altında yetiştirmelerinden daha doğal ne olabilir ki?Bir insanın adını değiştirmek ve onu şeklen müslüman yapmak yeterlimidir?Dikkat edilirse Osmanlı tarihinde hiçbir padişah annesinin islami kimliği yada verimliliğinin olmadığı görülecektir.Hiçbir anne islami bir ışık olarak tarihte yer almamıştır.İslami denilen bir saltanat ve halife denilen
padişahlar için bu bir çarpıklık değilmidir?Olayı islami boyutu dışında incelemeye tabi tutarsak ve akıl ve mantık ölçülerinde olaya yaklaşırsak osmanlı saltanatındaki acımasız katliamlarında kaynağını bulmuş oluruz.Bilim kanıtlamıştır ki :Genlerde bir şeyler taşınıyor.Anneleri Müslüman olmayan ve dolayısıyla da babalarının da müslümanlığı bu çerçevede düşünülmesi gereken osmanlı padişahlarından İslami tavırlar beklemek mümkün müdür?Osmanlı hayranlığından ve dolayısıyla da osmanlı’nın mikrop düşüncelerinden kurtulamayışımızın sebebini iyi düşünmek gerekir,Belki de bu yüzden halen insana yakışan sistemi kuramadık…

İLK OSMANLI HALİFESİ HAŞMETLÜ, DEVLETLÜ, LİYAKATLÜ, VELİYYİ NİMETİMİZ, PADİŞAHIMIZ, EFENDİMİZ, CENNET MEKAN YAVUZ SULTAN SELİM HAN HAZRETLERİNİN OL MÜBAREK VE MUAZZEZ MAKAMA GEÇİŞİNİN KISA HİKAYESİDİR. DİNİ BÜTÜN HER MÜ’MİN TARAFINDAN OKUNA, ZİNHAR GAFLET OLUNMAYA.

Padişahımız efendimiz 2. Beyazıt hanın evladı mükerremleri, şehzade Ahmed, Korkut ve Selim henüz haşmetlü pederleri berhayat iken, her ne hikmetdir bilinmez, aralarında korkunç bir saltanat mücadelesine girişirler. Ahmet, diğerlerinin en büyüğüdür, bununla kalmayıp, ayrıca pederi muhteremleri ve diğer devlet erkanı, vezir u vüzeranın desteklerini celp etmiş durumdaydı.(Hoş, padişah efendimizin devletinde haşmetlünün hilafına düşünmek kimin haddineydi)

Şehzade Korkut, önce Antalya’ya, daha sonra Manisa’ya tayin edilmişlerse de, gerek pederleri, ve gerekse devlet ileri gelenleri indinde, padişah naibi veliyi ahd olarak tasvip edilmediklerinden, kendisine destek aramak amacıyla, Mısır memlüküne gider.

En küçük şehzade 1. Selime gelince, Selim, yaratılış icabı sert ve hırçın bir tabiata sahipti. (Halkın tabiriyle huysuz.) Tahta geçmek amacıyla, harekete geçerek ilk etapta sadaret merkezine yakın olan bir yere, Kefe’ye tayinini çıkarttırır. Bir müddet sonra Trabzon’a dönmesi hususunda babası emir vermişse de, bu emri tanımaz. Emre karşı gelen kişi, sıradan fani olsaydı kellesini gövdesinden ayırmak padişah efendimiz için işten bile değildi. Lakin ne var ki  işin içinde ,valide sultanla kendi sulbünden gelme bir şehzade söz konusuydu. Verilen emir şehzade Selim tarafından reddedilince, bu sefer kendisine öğüt vermesi için ulema-dan Nurettin Sarıkürz gönderilir, ancak bu taktikte işe yaramaz. Ulema hazretlerinin tavsiyelerine de pabuç bırakmayan Selim’e, bu kez Menteşe sancağı teklif edilir, Selim bu teklifi de  kabul etmeye yanaşmayarak Rumeli sancağını ister, ne var ki bu isteği devleti Ali Osman da meriyyette bulunan kanunlara aykırıdır.

Selim, kayınpederi Mengli Giray’dan aldığı kuvvetle, Kili’ye gelir. Amacının babasına isyan olmayıp saygısını ve gücünü göstermek olduğunu söylerse de, ağabeyinin hükümdarlığından yana olan devlet adamlarının hile ve engellemeleri yüzünden pederi ile görüşemez. Ancak kanuna aykırıda olsa yinede arzu ettiği Trakya bölgesinden Semendre sancağı, Alacahisar ve İzvornik kendisine verilir. Şehzade Selim’in Trakya sancağını istemesi sadece bir bahanedir, o Trakya bölgesini değil bütünüyle hükümdarlığın kendisini istemektedir. Padişah babası sağlığında hiçbir oğluna veliahtlık vermeyeceğine dair söz vermişse de bu sözünde durmayıp büyük oğlu Ahmed’i yerinde görmek istemektedir. Selim, bahane olarak ileri sürdüğü ve kanunsuzda olsa babasının vermeye razı olduğu Trakya sancağına gitmez, etrafına topladığı kırk bin kişilik bir kuvvetle Çorlu yakınlarına gelir. (Cennet mekan Yavuz Sultan Selim efendimizin, babalarına karşı giriştiği saltanat savaşını, sonunda velev ki kaybetmiş olsaydı, tarihler kendisinden Celali veya Kabakcı isyanı gibi, her hangi bir isyan olarak bahsedecek, asi, baği, haddini bilmez bir isyankar diyeceklerdi. Mademki mücadelesinin sonunu zaferle noktaladı, o halde asi ve mücrim damgasını yemekten kurtulup baş tacımız, efendimiz, halife’i ruy-i zemin payesiyle taltif edilmiştir. Kuvvet kimde hak onda.)

Babasının emrindeki kuvvetlerle yaptığı ilk savaşta başarılı olamaz, Rumeli’deki taraftarlarının da yardımıyla Kırım hanının yanına  çekilir. Selim’in bu yenilgisiyle Ahmed’in padişahlığı kesinleşmiş gibi gözükmektedir, bunu fırsat bilen şehzadeler Ahmed ve Korkut vakit kaybetmeden İstanbul’a gelirler, gelirler ama çok geçmeden Yeniçeri ocağının Selim’in tarafını tuttuğunu görerek, Korkut Yeniçeri ocağına sığınırken, Ahmed Konya’ya avdet eder. Bu hadiseden yeniden cesaretlenen Selim, emrindeki kuvvetlerle İstanbul’a Payitahta girer, aralarında kardeşi Turgut’unda bulunduğu bazı devlet adamlarınca karşılanır.(Öyle ya, dalkavuklar haklıdan yana değil, güçlüden yana yavaş yavaş kaymaya başlamışlardır bile.)

Pabucunun dama atıldığını fark eden padişahımız efendimiz 1. Beyazıt’ın oğlu ile görüşme çabaları sonuçsuz kalır. O artık gücünü ve saltanatını elinden kaçırdığı için hak iken batıl olmuştur. Gözü açık ve ileri görüşlü devlet dalkavukları, şimdi haşmetlü Selim hanı tahta oturtmuşlardır bile, bayatlayan ve miladı dolan bir zamanların astığı astık, kestiği kestik azametli padişahı 1. Beyazıt Dimatoka’ya sürgün edilir, sürgün esnasında henüz yolda iken, Hak Teala’nın hikmetine bakın ki, o güne kadar semtine selam vermeyen ecel onu yolda yakalayarak hakkın rahmetine kavuşturuverir. Şimdi yeni padişahımız Selim hazretleridir, Padişahım sen çok yaşa.

Yavuz Sultan Selim efendimizin ilk yılı kardeşlerini ve yeğenlerini ortadan kaldırmakla geçer. (Siz yine de mübarek hakkında zalim veya katil gibi bir düşünceye sakın ola ki kapılmayasınız, boyunuzca günaha girersiniz de haberiniz bile olmaz! Yerimi alır endişesiyle kardeşleri yada yeğenlerini boğazlatmışsa, bir sebebi hikmeti vardır elbet. Ya fitneyi ortadan kaldırıyordur, yada devleti Ali Osman’ın selametini düşünüyordur!)

Şehzade Ahmed, İran Safevi devletinden yardım ister. (Selim efendimizin İran devletine olan gıcığı sadece mezhep ayrılığı olmayıp, aynı zamanda muhalifi olan Ahmed’e destek hususunda yüz vermiş olmasından kaynaklanmaktaydı. Selim önce Bursa üzerine yürüdü, Amasya’ya çekilen ağabeyi Ahmed’in görüşme teklifini kabul etmedi, ani bir baskınla onu ele geçirip yok etmek niyetindeydi, şimdilik bundan netice alamadıysa da Ahmed’in tarafına meyilli olan Koca Mustafa paşayı idam ettirir. Diğer kardeşi Korkut’ada kendi mahiyetindeki devlet adamlarının ağzından sahte mektuplar yazdırarak hükümdarlık için kışkırtır, daha hala gönlünde saltanat sevdasının yattığını anlayınca da onu ortadan kaldırmak için Saruhan üzerine yürür, Antalya’ya çekilen Korkut yakalanarak sorgusuz sualsiz derhal boğdurulur. Sıra Ahmed’e gelmiştir, oda, onun oğlu da, diğerlerinin oğlu da ortadan kalkmalı ki veliyinimet efendimiz huzura kavuşabilsin. Korkut’a yazılan hileli mektuplardan ona da yazılır, yem olarak kullanılan mektuplara takılıp Bursa civarına doğru yanaşınca da ani bir manevra ile karşısına dikilinir, Ahmed için savaş kaçınılmaz olmuştur, savaşır yenilir, yakalanır hesap kitap sorulmadan, Allah yarattı denmez boğdurulur. Cennet mekan mübarek oğlu Süleyman’dan başka yerine göz dikmesi muhtemel hanedanın bütün erkeklerini öldürtür, sadece şehzade Ahmed’in oğlu Kasım muhteşem amucalarının hışmından kurtulup Mısır mülküne sığınır, zaten daha önce de  Kasım’ın babası Ahmed destek sağlamak için aynı devlete baş vurmamış mıydı?! Mısır Memlük devletine azim bir sefer ilan edilmeli, densüzün haddi bildirilmeliydi. (Bu savaşın sonunda mukaddes emanetler Hicaz’dan İstanbul’a taşınmış ve böylece haşmetlü Osmanlı padişahlarının ilk halifesi sayılmıştı, mühür kimde Süleyman odur.)

Ali Osman’a bağlı ve sadık kapıkulu ulemasından alınan fetva ile Anadolu da yıllardır kendi topraklarında sessiz sedasız yaşayıp giden sivil Şii-Alevi halka cihat açılmış, kısa zamanda kırkbin kişinin boynu vurulmuştur. Efendi hazretlerinin bu hareketine bir anlam veremeyen tebea’yada biz bunları katletmemiş olsaydık zinhar bu gafiller bizim aleyhimizde ayaklanacaklardı denmiştir. Padişah Yavuz Sultan Selim efendimiz çok sevdiği ve uğrunda gözünü bile kırpmadan pederi muhteremi ile öz kardeşlerini boğazlatmaktan çekinmediği saltanatı için, kardeşleri, yeğenleri ve diğer hanedandan başka, ayrıca Hemdem paşa, Dukaki zade Ahmet paşa, Tacizade Çelebi, İskender paşa ve Koca Mustafa paşa gibi zevatıda idam ettirmiştir.

Uzun olmayan zamanı devletinde yaptığı savaşlar şunlardır:

1- Göksu savaşı : Müslüman Dul kadir devletiyle.2- Çaldıran savaşı : Müslüman İran devletiyle.

3- Mercidabık savaşı : Müslüman Memlük devletiyle. 4- Ridaniye savaşı : Müslüman Memlük devletiyle.

Takdiri Hüda küffar ile yaptığı her hangi bir savaşı tarih henüz kaydetmemiştir…

OSMANLI PADİŞAHLARI

( 1299-1922 , 623 Yıl )

Osmanlı Padişahlarının isimleri: Orhan 1 Adet, İbrahim 1 Adet, Abdülmecid 1 Adet, Abdülaziz 1 Adet, Beyazıt 2 Adet, Süleyman 2 Adet, Mahmut 2 Adet, Osman 3 Adet, Selim 3 Adet, Ahmet 3 Adet, Mustafa 4 Adet, Murat 5 Adet, Mehmet 6 Adettir.

Toplam padişah adedi: 36 Bazılarının tahta iki kez çıkmasıyla : 38,  Bazı kaynaklarca 2. Beyazıt’ın oğullarından Süleyman ve Musa çelebiler padişahlıklarını ilan ettiklerinden  padişah sayısı 38 kabul edilir. İkişer kez tahta çıkanlar: 2. Murat (Fatih Sultan Mehmet), 1. Mustafa. İlk sekiz padişah halifelik sıfatını taşımaz. Yirmi sekizi hem padişah hem halife, son halife Abdulmecid ise sadece halifedir. İlk on dört padişah baba-dan oğula (evladiye) kuralı ile, kalan yirmi iki padişah ise hanedanın en yaşlı üyesi (Ekberi erşad ) kuralı ile tahta geçmişlerdir. İlk altı padişahın kabirleri Bursa’da, diğer padişahların ki İstanbul’dadır. 4. Mehmet’in (Vahdetdin) mezarı Şam’da, son halife Abdulmecid’inki Medine’dir. En uzun yaşayan Orhan Gazi 78 yaş, en kısa yaşayan 2. Osman (Genç Osman) 18 yaş. En yaşlı tahta çıkan 5. Mehmet 65 yaşında, en genç tahta çıkan 4. Mehmet 7 yaşında. On altı defa tahttan indirme vuku bulmuştur, on beşi bir kez, 1. Mustafa iki kez. Saltanatta en uzun kalan Kanuni Sultan Süleyman’dır, 45 yıl, 11 ay, 7 gün. En kısa kalan 4. Murat 93 gün. On padişah ordusu ile birlikte savaşa katıldı, beş padişah sefere çıktı, diğer yirmi bir padişah hiç savaş alanı görmedi. Sekiz padişah savaşa katılmayıp yerlerinde oturdukları halde ulema fetvasıyla gazi unvanı aldılar. Bunlar: 1. Mahmut, 3. Mustafa, 1. Abdulhamid, 3. Selim, 2. Mahmut, 2. Abdulhamid, 5. Mehmet ve Abdulmecid’tir. Sekiz padişah tabii eceliyle ölmemiştir. 1. Murat savaşta, Fatih Sultan Mehmet zehirlenerek, 2. Beyazıt zehirlenerek, Genç Osman cellat ile, 3. Selim cellat ile, Abdülaziz intihar veya cinayet ile, İbrahim idamla, 4. Mustafa idamla. Ölümleri bir süre halktan gizli tutulanlar, 1. Mehmet 41 gün, 2. Murat 16 gün, Fatih 1 gün, Yavuz 9 gün, Kanuni 48 gün, 2. Selim 7 gün, 3. Murat 11 gün.

En çok çocuğu olan padişah 3. Murat, kız erkek 135 adet.

Şair padişahlar ve mahlasları: 2. Murat (Muradi), Fatih(Avni), 2. Beyazıt(Adli), Yavuz(Selimi), Kanuni (Muhibbi), 2. Selim(Selimi), 3. Murat (Muradi), 3.Mehmet(Adli), 1. Ahmet(Bahti), Genç Osman(Farisi), 4.Murat(Muradi), 2. Mustafa(İkbali), 3. Ahmet(Necibi), 1. Mahmut(Sekbati), 3. Mustafa(Cihangir), 3 Selim(İlhami), 2. Mahmut(Adli), 5. Mehmet(Reşadi).

Lakabı olan padişahlar: Orhan (Gazi), Osman (Gazi), 1. Murat (Hüdavendigar), 1. Beyazıt (Yıldırım), 1.Meh-met (Çelebi), 2. Mehmet (Fatih), 2. Beyazıt(Veli), 1. Selim (Yavuz), 1. Süleyman (Kanuni-Muhteşem), 2. Selim (Sarı), 3. Mehmet (Eğri Fatihi), 1. Mustafa (Deli), 2. Osman (Genç), 5. Murat (Zalim-Bağdat Fatihi), İbrahim (Deli), 5. Mehmet (Avcı), 3. Selim (Halim), 2. Mehmet (Adil), 3.Abdulhamid (Kızıl), Abdulaziz (Pehlivan)

Etiketler:

Toplam 182 yorum bulunmaktadır

 1. 1
  ihsan says:

  yazık size yaa.. tarihinizi bu kadar ayaklar altına almayın.. bilseydi osmanlı sizin böyle yapacaqınızı biz boşa çalışmışız derlerdiii.. yazık wala yazık

  • 1.1
   KARAN says:

   YAZIKLAR OLSUN SANA TUU….SORMASI AYIP OLMAZSA SEN HANGİ MİLLETTENDENSİN HANİ DİYORUM MİLLETİN NERESİYSE ORAYA GİT YAŞA YOK EĞER TÜRKSEN ONA YAKIŞIR YAŞA ORAYA BURAYA DİL UZATMA NANKÖRRR…

   • Hasan says:

    EY KARAN KARDES İSLAMDA MİLLİYETCİLİK YOKTUR ama ne olursa olsun hakkı söylemek vardır,EGER MİLLİYETCİLİK YAPIP HAKKI MI GİZLİYELİM

    • H.Huseyin says:

     Hasan efendi! O yazdıkların Osmanlının ayıbı değil,T.C de 10 yılda bir darbe yapan,islami partileri kapatan ahlaksız, alçak bürokratların,özellikle askeri komutanların şerefsizliğidir,Osmanlının bir ayıbı değil…

  • 1.2
   gizli says:

   Asıl size lisede gösterilen bilgilerin gerçek felan mı olduğunu sanıyorsunuz?Sadece inanmak istediğinize inanıyorsunuz.Osmanlıyı öyle bir anlatıyorlar ki sanki mükemmel bir imparatorluk.Roma,Osmanlı Amerika bunlar hep aynı aynı düzen aynı pislikler .Şu ana kadar kaç kitap okudun ?kaç bağımsız kaynaktan inceledin?Allah aşkına kaç katliam yapmış kaç kere taht için kardeşlerini öldürmüşler bilir misin sen?İşte bu övdüğünüz Osmanlı ve asıl sen tarihini bilmiyorsun yarım yamalak bilgilerle.Bir araştır sana sunulan bilgiye hemen atlama

   • Anonim says:

    devlet bakidir kardeşşş devlein bakası herşeyden önemlidir kardeş katlide vaciptir senin gibi zihniyetler o dönemdede olduğu için maleseffffff kelleri alınmıştır haktır ihanet edeninnnn alınır sende ihanet et vatana seninde bir gün ekmek yediğin devlet kelleni alır.

    • vatandas says:

     Nerede o baki olan Osmanlı devleti? Osmanlı sevdalıları Osmanlının yüzlerce yıllık tarihinin ufacık bir kesimini alıp gurur duyarlar, 30-40 yıllık değil yüzlerce yıllık bir saltanat. Ama çocuğunu, eşini dostunu, akrabalarını öldürtenleri, delileri, canileri ağızlarına bile almazlar, sarayın varlık içinde, halkın yokluk içinde yaşadığını düşünmek bile istemezler. Bugün gibi… asgari ücreti belirleyen zatlar çuvallar dolusu para kazanırken asgari ücreti günlük simit parası üzerinden hesaplamakta bir sorun görmeyen kansızlardır ama yol yapmışlardır.

  • 1.3
   TÜRK says:

   Bir TÜRK olarak ATA’larınızla gurur duyacağınıza ATA’larınızı ve TÜRK devletlerini aşşağılamayın dört dörtlük hiç birşey yoktur Aleviliğe gelirsek Alevilik uydurma bişeydir bunu herkes bilir zaten

 2. 2
  intifada says:

  Yalanlar üzerine kurulmuş temeller.Hafif bir doğruluk depreminde kolayca yıkılabilir.Yukarıda verilen bilgiler yalandan öte şeyler değil.Bir tez sunacaksanız bari biraz bilimsel olupta kaynak sunsaydınız.Yalanlar üzerine nasıl kaynak verelim der gibisiniz 🙂

 3. 3
  Imam-i Âzam Ebu Hanife says:

  o kadar da komik bulmadım ama açıkçası biraz eğlenceliydi.

 4. 4
  bak sen says:

  Osmanlı Devleti Bizansın canını çok yaktı.Ama anlaşılan Bizans kadar alevilerinde canını yakmış istemeden.

  • 4.1
   ferman says:

   bunların derdi şah ismail 🙂
   o yenildi ya, osmanlı hemen emeviler gibi oldu 🙂
   işleri güçleri tarihi kendilerine yontmak.
   Allah bunlara akıl fikir versin. osmanlının minnetiyle bugün burdalar daha kafaları basmıyor.
   bunlar olaya türkçü cepheden bakıyorlar, türklüğü de kimseye kaptırmazlar, irandan da vazgeçmezler.
   çelişik adamlar işte.

   • ali says:

    ferman kardes yavuz sultan nice alevileri öldüldürdü
    yavuz sultan selim lanetinle baslayan alevi katliami
    nice aleviler canindan oldu
    7 aleviyi öldüren cennetliktir diye fetva cikaran soysuzlar yavuz döneeminde basladi
    osmanli yavuz dönemine kadar alevilere bir sey yapmamistir
    sah ismail olayida baska aslinda iki salak türk devleti savasti
    tabiki birisi kaybedecek birisi kazanacak
    nasip sah ismail tarafinaymis
    keske olmasaydida bir olsalardi
    ama bu alevi sünni olayi hala var
    ve halada devam ediyor
    ben gerizekalilik diyorum
    vatanimiz ne güzel herkese yer var
    bir olursak bizi kimse yikamaz ama parcalanirsak bak simdiki halimize
    az kaldi parcalanmak yakindir
    AKP bizi böldü bölecek

    • haydar says:

     ah Ali adı hürmetten sana birşey demiyorum şah ismailin yaptıklarını hiç araştırmamışsın bir bak kimi kimle aynı yatağa soktuğuna bir bak şarabı nasıl yaydığına onun arkasından giden kandırılmışlardan olma gel tövbe et doğru yolu bul hak hakın yolu yolu bilmeyen yolu sormalı sormamışsa yolu bulur hak ettiği sonu

     • Atakan says:

      Şah İsmali düşmanından öğreniyorsun objektif ol o da bir din adamıydı biz aleviler için haddini bil.

 5. 5
  bilal says:

  Bak sen can
  Osmanlı bizansa yapmadığını alevilere yaptı
  kuyulara doldurup katletti kuyucu ünvanı bile aldı hemde isteyerek hemde ebussud isimli zavallıdan fetva bile alarak yaptı bunları
  kim bir mazlumu öldürürse insanmlığı öldürmüştür hadisini bilirmisin?
  Onu söyleyeni tanırmısın?

  • 5.1
   Anonim says:

   Bilalim hadis değil ayet olarak var ‘kim bir insanı sebepsiz yere öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibidir kim bir insanı kurtarırsa bütün insanlığ kurtamış gibidir’. Osmanlı döneminde şah ismail sebebiyle dediğiniz hadiselerde bir kısmı olmuş olabililir az yada çok tasvip edilecek bir durum değil, ancak alevilik ve bektaşilik arnavutluka kadar gitmiştir beğenilmeyen osmanlı olmasa idi oraya kadar nasıl gidecek ti. Çatımız bir LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RESULULLAH.

  • 5.2
   sivaslı says:

   ben tanıyorum. ve şöyle de bi şey de vardır.kim haddini aşarsa , haddini bildirmekte gerekir.biz osmanlı devletinin yanlışlarıyla doğrularıyla kabul etmişizdir.ama siz hala bunu kabul edemiyorsunuz. farkımız burda zaten.her padişahın hatası olmuştur.ama keyfiyen bilerek bi yanlış yapmamışlardır.ve iyi kötü 600 yıl devlet yönetmişlerdir.ve en çok kırıcı olanda YAVUZ SULTAN SELİMe şarapçıdır demişsiniz.bunu yazanın eli titremedi mi acaba.ama yine de bize saygı gösterene biz de saygı gösteririz.saygılarımla

   • Asri says:

    Elim titremeden
    Yavuz KARDEŞ katili
    Yavuz baba katili
    Yavuz devletin geleceğini yıkan
    Bir ayırımcı
    Yavuz unvanıyla anılmayı hak eden bir cani
    Iyi yada kötü olmuştur, herşeyiyle kabul ettik türündeki sözler cehaletin mayasıdır. Islâmın değil

 6. 6
  battal aslan says:

  sadece yazık diyorum yazık OSMANLI tarihimiz bu mu yani unutmaki sen o padişanhların kurduğu topraklarda nefes alıyorsun istemiyorsan hollandaya gidip özgürce yaşayabilirsin özgürlük eşcinsel olma uyuşturucu kullanma ise OSMANLI bütün dünyaya örnek olacak bir yönetimdi bence sen kşme hizmet ettiğini bize bi açıkla

 7. 7
  oguz says:

  Çin saraylarına kadar gitseydik ne kadar soysuz ve kırma milletmiyiz diyeceğiz.İngilterenin kral ve kraliçelerinin fran sadan gittiğini biliyor musun ve kime krallık etmişler. Alevilik bakar ken arap alinin tarafımı diyecegiz. Yaptığım araştırmalarda alevi türklerde, sünni türklerde Hz Ali efendimizi severler ve hadiselere aynı derecede üzülürler. hiç bir sünni Türk’ün çocuğuna yezid ismini koyduğunu gördünüz mü uyanık olalım. elimize dilimize belimize sahip olalım. saygılar

 8. 8
  Davut says:

  Osmanlı hayranı arkadaşlar, madem burada yazılanlar yalan, madem senaryo gerçekleri yazında öğrenelim. Kuru lafları bırakında gerçeklerle yüzleşin…

  • 8.1
   oguz says:

   osmanlı alevilere karşı bu kadar kötü idiyde neden yeni çeri ocaklarında alevi türkler vardı peki neden biz rum (rumeli) ve anadolu Abdal’ıyız diye kendini tanımlayan aleviler vardı arnavutluka kadar giden alevi akımına karşı olduğu söylediğiniz osmanlı nasıl izin verdi. Peki ermenilerin yaptığı katliamları neden dile gelmiyor onlar alevlerin yanında sünni’lerde katledildiği için mi dile gelmiyor yoksa ermenilerin soykırım yalanına kendi soyumuzdan yandaş mı aranıyor.Ben alevi kardeşlerime özellikle trürk kültürünü saz ve halk edebiyatını yaşattıkları için teşekkür ediyorum ve menim öz karındaşımla düşman olmak istemiyorum lamba söndü yalanına ve sünni erkekle evlenen kızın ilk önce imamla yattığı yalanına inanmıyorum ne alavlikte ne sünnilikte bu tip ahlaksızlıklar yok.

  • 8.2
   al sana dogrular says:

   Madem osmanli irk ayrimi yapiyordu neden istanbul feth edildiginde yada baska yerler frth edildiginde padisahlar o yerin halkini katletmediler biraz adm olunda tarihinize soveceginize tarihinizle ovunun eger osmanli irk ayrimi yepip elvileri katletse idi 600 sene yasayamazdi biraz tarihe bakip inceseniz alevilere en cok kimin eziyet verdigini ogrenirsini sah ismalin oglu iran halkina siilik getirmek icin iranda bir sii devleti kurmak icin alevilere nasil eziyet ettigini gorursunuz

   • vatandas says:

    Bakın, madem öyleydi bu ne peki, madem şöyleydi şu ne peki örnekleriniz çok yersiz. asırlarca süren bir imparatorluktan söz ediyoruz güzelliklerle iğrençlikleri örtemezsiniz. Alevileri katletti, fetihlerle insanların ülkelerini topraklarını kendi imparatorluğuna kattı, savaşlara odaklanmış taht ve bolluk hırsı ile çocuklarını, akrabalarını öldürdü… Bunları görmeden Osmanlı tarihi okumayı ve sadece güzellikleri görmeyi yeğliyorsanız sizin hatanız sizin bileceğiniz iş tabii ki….

    Yani farzedin ki ben hayır kurumlarına bağışlar yapan ama aynı zamanda tecavüzcü ve katilin tekiyim (günümüzde bile var buna örnekler). Hayır kurumlarına milyonlarca bağış da yapsam benim iğrenç bir pislik ve ölmeyi hakeden bir yaratık olduğum gerçeği değişmez…

 9. 9
  Anonim says:

  çok komik olmuş (((hayal ürünü))) .

 10. 10
  nassrullah says:

  sunnilerin girdiyi topraklarda hep katliam yapmi$tir dolayisiyla islami kirletmeye ve du$man çogalmakla ilgilendiler

  aleviler ise islamin gerçek yuzunu ve sevgi saygi ile katliam yapmadan çogu insanlarin gayri muslumanlari islama davet ettiler ve islamin kaba bir din deyil ozgur sevgi saygi bir din oldugunu gostermi$ oldular.dolayisiyla sunnilerin çogunluk olan bolgede hep katliam ozgurluk kisitligi ve islama aykiri tavir ve ya$am surdurmektedirler sadece bir izleyin yeter buda benden bir oneri misalda arabistan fuhu$istana goz atin sunnilerin kumuta edildikleri yer KUTSAL TOPRAK NECES MAHLUK .neymi$ islamdirlar.kurban olayim ZULFIKARA VE SAHIBI ALIYE .
  bildiklerinizi deyil bilmediklerinizi ara$tirinki kor olmeyin.
  alevileri sunni emevi hocalarin sakladiklari kitaplardan oyrenin tabiki size verirlerse ? herkes gerçeyi bilmek hakkina sahiptir.

 11. 11
  Mustafa can says:

  Osmanli Hayrani Arkadaslara birkac sorum olacak , Osmanli komsu Devletlere nicin saldirdi ? Eger derseniz islami yaymak icin ..ozaman neden Müslüman olmayan Batiya degilde Arab islam Topraklarina saldirip Yüzbinlerce Müslümani katledi ? hem Islamda zorlama varmidir ? Neden koskoca Devleti bir tutamadilar dersiniz ..? söyleyim.. Osmanli kariya kiza Saraba Zevki Sefaya cok düskündü , Batililar bunlari bildigi icin kendi karilarini osmanli Padisahlarina Peskes cektiler ve zevki sefa ceken osmanlida Halkla ilgilenmedi ve osmanli cöktü ! Osmanli Padisahlari Islami kafalarina cikarlarina göre kullandilar yüzbinlerce Müslümanin kanina girdiler, Alevileride katlettiler, Yenicerinin sözde Alevi oldugunu idia eden arkadasada söylemek gerekir ,madem Yeniceri Alevi ise osmanli ordusuna katilarak nenden Alevileri kilictan gecirdiler ? Yeniceri ordusu yabancilardan olusturulmus bir ordu idi, Balkanlardaki Cocuklari calip Asker yapip kendileri ile beraber Alevi katliamlarina katiliyorlardí yani bir nevi Parali Askerlerdi ” Kiralik Katil ordusu ” …Kisacasi Osmanli Hayrani arkadaslar bunlari göremiyecek kadar Körlesmis durumda ! Tüm Padishalari sanki Peygemberden üstün edecekler nerdeyse Yazik ! birde su var Dagdan gelip Bagdakilerini kovmayin ! Mogolardan gelenler simdi bize hüküm vermeye calisiyorlar ! isinize gelmeyince bunlara Yalan demenizde cok komik ! Osmanlinin Karanlik sayfalarini örtmek icin Arablar bize Saldirdi demenizde ingiliz oyunlarini görmek istemeyisinizdendir ! Lawrence oyununu bir arastirin !

  • 11.1
   SULEYMAN says:

   EDEPSİZ ATASIZ TARIHIN YOK KI TARIHINI ANLATASIN BACAKSIZ SU CURRETE BAK LAWRENCİDE BILIRMIŞ DAGDAN GELİP BAGDAKINI DERKEN BIZ OLMASAK SEN ANADOLUDA YASAYACAKTIN HA COK BEKLERDIN YUZLERCE YIL ONCE NESLIN KURURDU YURDUMUZA İTAAT EDECEKSIN EGILECEKSIN GEREKINCEDE YURT İÇİN CANINIDA VERECEKSIN…

   • vatandas says:

    Benim tarihim Türk tarihidir arkadaş, İslamiyet daha zikredilmezken vardım, tarih yoktu ben vardım. Benim tarihim ne Arap kültürüyle başlar ne de Osmanlı ile… Sen tarihini Osmanlı ile başlatmak istersen senin tercihin.

  • 11.2
   müslüman says:

   Sen hiçbir şey bilmiyormuşsun ne zaman Arabistanda binlerce müslümanı katletmiş?Kaynak ve yer göster.Ayrıca osmanlının harplerine baktığın zaman yapılan savaşların çoğu batıda gayri mülümlere karşı yapılmıştır Haa sen İrandan bahsediyorsan o zaman durum farklı Peki sen neden şunu araştırmadın Osmanlı ecdadımız o kadar gayri müslümlerle savaşırkan neden İran hükümdarı demedi ki ya sen kafire karşı mücadele ediyorsun ben de san yardımcı olayım al şu bir miktar askeri demedi.Sen taraflı bakıyor ve yazıyorsunYeniçerilerin de alevi olduğunu düşünmüyorumPadişahları kimse Peygamberlerden üstün görmüyor ve diyoruz ki 600 senelik bir imparatorlukta tabi ki bazı yanlışlıklar yapılmıştır.Ama sizaleviyseniz tabi ki osmanlıyı sevmezsiniz.Neden bir şafii yada maliki veya başka bir mezhebe karşı böyle önlemler almamıştır ecdadımız.Rahat durmadınız İranla işbirliği yaptılar iç karışıklığı çıkarmak istediler:sen olasan ne yapardın 60 -70 senelik bir yaşantında ne kadar hatalar yapıyorsun iyi düşün

   • Tayfun ŞİNTÜRK says:

    Tarihte İran’lılarla osmanlının savaşı yoktur.. Şah İsmail öz be öz Türk’tür.. Gâvur olan, Hatayî Türkçe şiirler kaleme alırken Farsça yazan Yavuz’dur..! Sizler de gerçek Türk değil yalnızca Türk vatandaşısınız.. Gen tahliline var mısınız bakalım kim Türk kim kürt laz çerkez gâvur..?!

  • 11.3
   Bediüzzaman says:

   Osmanlının rum ve ermeni bizans karılarını alıp :::UYGUNSUZ::: zorunuza mı gitti 🙂 aleviler kokmasaydı sizin de :::UYGUNSUZ:::hareme dahil ederlerdi kocum 🙂 ama bu dönem alevi kızları :::UYGUNSUZ:::onlardan :::UYGUNSUZ:::haremimde..:::UYGUNSUZ:::sizi..Sünni müslümanız alevilere ölümmm !

   UYARI: Lütfen üslubunuza dikkat ediniz. Bu iletinizi yayınlamamdaki amacım ne seviyede olduğunuzun orata çıkmasıdır. Ama bizim seviyemiz yazdığınız terbiyesizce ifadeleri yayınlamaya el vermiyor. O yüzden düzenlemek durumunda kaldık.
   Herkes anlayışınızın gerektirdiği üslubu, ahlakı görsün. İçinizdeki mikrobun etkilerini, ruhunuzu nasıl esir aldığını görsün!

   • Biralevi says:

    Cemre arkadaş!
    1-Bediüzzamanı çirkin yazına nick olarak seçip kul hakkı yedin mahşerde bu nedenle onunla yüzleşeceksin
    2-Bize küfür edip kul hakkı yedin oysa küfür çirkin olduğu gibi bizi hiç tanımıyorsun bile bu yüzden bizlede mahşerde hesaplaşacaksın
    3-Özgürce eleştiri yapacağın yerde anaları bacıları işe katarak Müslümanlar da olması gereken islami takva ve ahlaka zarar verdin peygamberimizlede mahşerde yüzleşeceksin
    4-tehdit ederek yine islamı insanlara yanlış tanıttın oysa İslam tehdit dini değil rahmet diniydi
    5-Uygar ve medeni insanlar gibi yazışman gereken yerde çirkinleştin çocukça davrandın oysa İSLAM OLMAK ADAM OLMAKTIR sen bunu unuttun
    6-Aynı hakeret ve küfürleri bizde sana rahatlıkla yapabilirdik yapabiliriz ama yapmıyoruz çünkü biz Allah’tan ve hesap gününden korkuyoruz ve ciddiye alıyoruz halbuki sana karşı kısas hakkımız vardı
    bu cevabımızı hayat dersi olarak kabul et belki gerçek hayatta aynı şekilde davrandığında karşına bizim gibi mazlumlar değilde senin gibi zalimler çıkarda sana yazık ederler…….

    • ümit says:

     Arkadaşım ne kadar güzel sağduyulu yaklaşmıssın biz sunni hanefi her neyse ondanım ama cevremde cok yakınımda sevdıgım ınsanlar var bence bu osmanlı padisahı konusu acan alevi arkadaşımız gerçek bir alevi değil çünkü gerçek alevi vatanına ihanet içinde bulunmaz aleviler osmanlıyı kotuluyo sunniler ATATURK’u kotuluyo sarhoş diye böyle biz birmizi yiyelim ingiliz oyunları lavrince yazıyosunuz ya 2 tane değerimiz OSMANLI VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ tarışalım ama velaklin asıl düşman R.T.E yapacaklarını yapsın ona gereken cevabı vermeyelim biribimizi yiyelim site yönetimine sesleniyorum bu yazıyı yazan siten yönetimden biriyse veya başka biriyse aradan 2 yıl geçmiş lütfen sağduyunuza daha çok ihtiyacımız var bu zamanlar Ya Alİ Ya Muhammed demiyormuyuz daha neyi tartışıyoruz!

  • 11.4
   semi says:

   cok guzel cevap! Allah razi olsun 🙂 bazi kisilere farkettim bu yasima kadar, MANTIK calismiyor maalesef, ve ne soyleseniz, o carpik mantiklari kabul eylemiyor :O) esasen, aglamak lazim gulunecek halimize!

  • 11.5
   Anonim says:

   Allah seni bildiği gibi yapsın

  • 11.6
   Anonim says:

   haaaa noyan konuştu 🙂

  • 11.7
   Mestan kaymaz says:

   Sizlerin bu düşüncelerini öğrendikçe Osmanlının tüm aleviyim diyeni yok etmesi lazımmış.Şahın İran da sünnilere yaotığı gibi.

  • 11.8
   H.Huseyin says:

   Öküz Osmanlının karıyla kızla çöktü diyorsun da domuzluğundan tarihe bakmıyorsun.yeryüzünde 600 sene yaşayan bir devlet olmuş mu?

  • 11.9
   vatandas says:

   Saray halkı varlık içinde, sevişerek, üreyerek, altınlarla, hırsla ve rekabetle yaşarken halk yokluk içinde yaşadı. Bu düşkünlüklerinden kaynaklı gelişemedi alan olarak büyüdükçe fakirleşti. Kasadaki paranın hiç bir önemi yok halkın beli bükülürken, bu kadar zengin hayranı olmayın… Bakın haysiyetsiz bir kadın çıkmış Osmanlı torunuyum diyerek tc den mal koparmaya, yaltaklanmaya çalışıyor günümüzde, çünkü kanlarında var…

 12. 12
  musa says:

  olaylar çok basit anlatılmış osmanlı öyle etti böyle etti yıkıldı gitti.400 sene süper güç olarak kaldı.velhasıl yanlışlarıda olmuştur ama yeryüzünde kurulan en büyük türk devletidir.600 sene yaşamış.türkiyenin yaşı kaç.osmanlıda alevi sorunu.ben inanıyorumki suçsuz yere alevilere kıyılmamıştır.isyan olmuş bastırılmıştır.yani toplu katliam olsa şuan anadoluda alevi kalmaması gerekirdi.devletin buna gücü vardı.olanlar asi tebaaya olmuştur.artı alevi demek hz.aliyi seven demektir bu cihetle ben ne kadar ebu bekri ne kadar ömeri ne kadar osmani isem o kadar aleviyim.yoksa sen namaz kılma oruç tutma sorana ben aleviyim de asıl gerçekten alevi isen yani hz. aliyi seven isen onun yaşadığı gibi yaşıyacaksın.orucunuda tutacaksın namazınıda kılacaksın.selam ve dua ile

 13. 13
  Anonim says:

  Musa can
  velhasıl yanlışlarıda olmuştur diyorsunuz ya işte bizde aynı şeyi söylüyoruz kutsamayın o kısımlarıda görün görmeye çalışın ve artık daha büyük düşler kurun diyoruz
  ayrıca inanıyorumki suçsuz yere alevilere kıyılmamıştır demişsiniz yüzbinlerce insanın tümünün suçlu olduğunu ve yüzyıllarca aynı suçu işlediklerine inanmanız tuhaf değilmi?
  Yeryüzünde toplu katliamla biten soy biliyormusunuz? yahudiler kızılderililer ermeniler türkler araplar çerkezler hepsi dönem dönem toplu kıyıma uğramıştır bitme yada bitmemeyle olayı sonuca bağlama ölçünüz kıstasınız tuhaf değilmi? devlette bir yere kadar kıyabiliyor kaçana göçene saklanana takiye yapana ulaşamamış olabiliyor değilmi?
  Bence mantığınızı yeniden gözden geçirip ne demnek istediğimizi birdaha değerlendirin

 14. 14
  nasrullah says:

  ebu bekir osman omar ci isen ALICIi olamassin çunku alevilik buyuk mertebedir alevi alevi dogar .

  musluman islami sunuldugu gibi oper saygi ile kucaklar sunu bunu du$man edinmek için musluman olunmaz.

  musa beyi sizin dediyiniz $ahislardan biri hz peygamber MUHHAMMED S.V.S iken yahudi ve muslumanlar anla$ma yapmi$lardi yani sava$ yapilmayacak ama birileri bunu yikmak istedi ve de yahudileri kandirip bu muslumanlar $imdi bir kaç ki$i yarin sizden daha fazla olup sizi oldururler deyip anla$mayi bozdular ve hayber sava$i boylece ba$ladi KURBAN OLAYIM HZ ALIYE hayber kapisini sokup askerlerine kopru yapti ve yahudilerin marhab denen en buyuk sava$çiyi ikiye boldu.

  emevilerin yezidilerin gelmi$ geçmi$ islamla layik hiç bir i$ yapmadilar da yapamazlarda çunku islam kar$itidirlar. $imdi kalkip dua,namaz ve oruç tutun lafinizi kendinize suslu kiyafet olarak di$ elbise gostermeyin lakin en buyuk içini temizleyen içten giyen islamdir. dunyada buna $a$iyorum.

  emevi sunniler ve yahudiler alevilere kar$i en buyuk kin ve nefret baglayan varliklar nedense kendilerini hep diyer insanlardan ustun goruyorlar ve hiçe sayiyorlar. ama dunyada nedamet var oda ahirette herkes ahiretini tatacak.misalda saddam,ariel $aron,yezid. bunlar islama kar$i katiam yapmi$lardi . neyse ALIYI sevecekler olan diliniz deyil kalbiniz kon$sun .

  burada propaganda ayrimcilik olsun diye yazmadim hepside gerçek sadece ara$tirin.

  ALLAHU LA YAHUBBU KAVM AL ZALIMIN.

  • 14.1
   MEHMET says:

   Arkadaş sen ne dediğinin farkındamısın.Sen nasıl bir müslümansın nasıl müslümanım diyebiliyorsun.Ömer kim Ebu bekir kim de sen onları dışladın ALİ’yi tek gördün bu kadar.Tek olan insan sadece HZ MUHAMMED dir.Sen nasıl oluyorda bunları tanımazaken müslümanım diyebiliyorsun.Alevi alevi doğar ne demek alevilik din midir de alevi doğacak insan.İnsan müslüman doğar alevi doğar ne.Din mi bu? Sen hangi hakla peygambere dine ortak koşuyorsunda müslümanım diyebiliyorsun.ALİyi tanımak için Osmanı Ebu bbekiri yok mu saymak lazım.Sen nasıl bir küfrün içindesin böyle be.Sen gibi sapanıda ilk defa gördüm.Yahudi senden daha az küfrediyodur.

   “ebu bekir osman omar ci isen ALICIi olamassin çunku alevilik buyuk mertebedir alevi alevi dogar .”

   “emevi sunniler ve yahudiler alevilere kar$i en buyuk kin ve nefret baglayan varliklar nedense kendilerini hep diyer insanlardan ustun goruyorlar ve hiçe sayiyorlar. ”

   Bu iki cümleyide sen yazdın bir karşılaştır bakalım kim kimi üstün görmüş.Allah aşkına şu yazdıklarına bir bak ya gülüncek durumdasınız kendi tezini kendin çürüttün ya:) bir insan saçmalarda kendini bu kadar cahil göstermez.

   Ve hala utanmadan sıklımadan müslümanım diye oratlıkta gezebiliyorsun ya.ALLAH ‘ ta seni güldürsün emi. Bir daha yazdıklarını 3 kere oku kelime kelime analiz et yoksa tek yazı ile anlayabilecek kapasitede bir insan olmadığın açık:)

  • 14.2
   zech says:

   sana mı sorucaz aliyi(RA) sevip sevmeyeceğimizi ………..sen ebubekir(RA) ömer(RA) osman(RA) ı sevmeyeceksin de aliyi seviyorum diye dolaşacaksın.Allahım sen büyüksün.hz.ali(RA)yaşasaydı şayet seni liğme liğme doğrardı herhalde.Allahım birde hepsi gerçek yazmış ya..yalancı…

 15. 15
  Uğur says:

  Yahu nedir bu sizin tartıştığınız? Alevilikte yalan sünnilikte. Bir insan ben Müslümanım diyorsa yanlızca Kur’an’a ve Peygamber sünnetine uyar. Aleviler şöyle yaparda bilem şunlar böyle yaparmış… Siz Allah’ın dinini değil, kendi uydurduğunuz dini yaşıyorsunuz. Allah sizi hakikate erdirsin inşAllah.

 16. 16
  ufuk says:

  dünya en huzurlu zamanını OSMANLI İMPARATORLUĞU zamanında yaşadı hiç bir ayrımcılık olmadan yahudilerle müslümanlar bile yanyana yaşadılar alevilik hakkında ya bilginiz yok yada inanmak istediğinze inanıyorsunuz gerçek kızılbaşlar hz. alinin komutasındaki askerlerdi namaz kılar oruç tutarlardı hala böyle aleviler var sizler alevilerin yüz karasısınız !

  • 16.1
   vatandas says:

   asırlarca süren bir imparatorluğun hepi topu 100 yıllık kısmını refah içinde yaşamış bir tarihten söz ediyoruz. geri kalan 500 yıl neler oldu. O kadar taraflısınız ki yanlışları görmemek için ellerinizden geleni yapıyorsunuz. Hatalar kabul edilmez ve yöneticiler görmezden gelinip topyekün Osmanlı sevilirse, evlat ve akraba cinayetlerini de, ayaklanmaları da, fakirliğine, katliamları da benimser ve seversiniz. Yanlışları görmezden gelmeniz büyük tarihi bir hata ama neyse ki tarihi değiştiremiyorsunuz…

 17. 17
  billal says:

  Ufuk
  sen hangi dünyada yaıyorsun
  osmanlı her 10 yılda bir sağla solla savaştı ne huzuru
  ayrıca biz namaz kılan alevilerdeniz ve osmanlıyı sevmiyoruz siteyi iyi oku

 18. 18
  mustafa says:

  bu bilgileri nereye dayandırıyorsunuz diye sorsak hiç cevap veremiceksiniz en iyisi bu sayfayı kaldırında yalancılık ve gaddarlık yapmayın hepsi saçma ve yalan

 19. 19
  MEHMET says:

  Musatafa can denen vatandaş…. osmanlı olmasaydı sen şimdi böle atıp tutamazdın….Osmanlı sayesinde var herkes….ne olduğunuzu herkes iyi biliyor kendi ahlaksızlıklarınızı terbiyesizliklerinizi ört bas etmek için yok onu kesti yok bunu kesti….osmanlının padişahları onu yaptı bunu yaptı…onların neden böyle yaptığını anlayamayacak kadar geri insanlarsınız….Eğer siz aleviler osmanlı zamanındada böyle yapmışsanız size az bile yapmış….keşke burda konuşanlarında soyunu kesseydide burda böyle konuşamasaydınız….

  Herşeyinizi osamanlıya borçlusunuz farkında değilsiniz…ayrıca dinde zorlama yoktur diye bir şey uydurmuşsunuz arkasında geçiniyosunuz….ama gidin adam akıllı öğrenin varmıymış yokmuymuş….dinde müslüman olmayana zorlama yoktur bunu da iyi bilin…ama sizin yaşantılarınız ve inançlarınızda islam yoksa tabiki size bir zorlama yapılamaz….
  Hz . ALİ r.a peygambder kabul ettiremediniz bari dediniz halife olarak kalsın..şimdide osmanlının halifeliğini kaldıramıyosunuz…onu yok etmeye çalışıyosunuz….şu dünyada sizin gi,bi kaç tane vatan haini vardır ki tarihini inkar eden….böle kötüleyen…

  hepiniz yardıma muhtaç embesil gibi yaşayan insanlarısnız…aslında sizinle muhatap olupta seviye düşürmemek lazım….yerlerde sürünmeye bile layık değilsiniz….
  Sizinle ALLAH Baş etsin…
  Biz Hz. ALİ r.a sizden daha çoks eviyoruz daha çok saygı duyup minnet ediyoruz ama siz birilerinin saçmalıklarına inanıp Hz ALİ ra kötüleyip ne hale getiriyosunuz.
  Yazık hepinize

  • 19.1
   vatandas says:

   Kuyruğunu bacak arasına saklayıp kaçan padişahı kovalayan ve tc yi kuran sayesinde varız bugün, kovalamasalardı o zatı bugün egede yunan, batıda İngiliz bayrakları olurdu, biz de hala burada doğmuş olsaydık İngiliz bayrağına selam çakardık her sabah… Ayrıca bir de tarihini Osmanlı ile başlatmak nasıl bir acizliktir. Sen tarihini bu kadar mı görmezden geliyorsun. Değil Osmanlı, İslam dahi zikredilmiyorken tarihten öncesinden başlar bizim tarihimiz, tarihini öğren.

 20. 20
  hüseyin says:

  mehmet ve türevlerinin kafa yapısı böyledir muaviye gibi mızraklarının ucuna kuranı takıp islama çagırırlar tayyip gibi ali sevmek alevilikse bende aleviyim derler sünni inanç akidesinde bir halife gerek secimle gerek se kılıç la gerekse darbeyle başa gelse bile ulul emirdir ve itaat farzdır D islam anlayışına bak D bu zihniyet kundaktaki bebegi ilerde tehlike arz eder makamımı elimden alır korkusuyla yaglı urganla katledecek kadar islam dışıdır bu bu zihniyet muaviye nin ümeyye emevilerinde minbere çıkıp imam ali a.s ve yarenlerine minberden lanet edecek kadar islam dşıdır ya ali seni ancak mümin sever sana ancak münafık bugzeder resulu ekrem s.a.v selametle

 21. 21
  MEHMET says:

  Arkadaş kendini mümin sayıyosun ya ona yazık en başta….Müminlik önce allaha inançla Hz MUHAMMED s.a.v e sevgiyle başlar.İlk önce önder alacağınız tek insan Hz MUHAMMED s.a.v dir.Hz ALİ r.a değil.O ondan sonra gelen büyük zatlardan biri halifedir.Siz Öyle bir benimsemiş öle bir saptırmışsınızki aleviliği mesheb diye millete öğretmeye çalışıyosunuz.Ama alevilik bir hak meshep değildir.Hz ALİ r.a hiç bir zaman alevilik diye bir idealin peşinden koşmamıştır.O da HZ MUHAMMED s.a.v gibi islam peşinde koşmuştur.Peygambder efendimize yaverlik etmiştir.En başta Hz ALİ r.a a ihanet eden sizlersiniz.Onu daha farklı göstererek Hz MUHAMMED s.a.v e eş koşarak.Köyünüze mahallenize cami yaptırmak istemezsiniz, İslamda en ufak bir şekilde bahsedilmemiş bir yeri tanıtmak istersiniz.Allahın Hak dini islamdır ve hak 4 tane meshebi vardır.VE allahın bizzat ismini kendisinin verdiği İSlamın ibadethanesini inkar ederek kendinizi mümin görüyosunuz gösteriyosunuz ya sizin zihniyetiniz çökmüş.Hala söylüyorum hiç te vazgeçmem osmanlı ne yaptıysa haklı yapmıştır.Niye böyle yaptığınızda siz zaten açık açık gösteriyosunuz.Osmanlı padişahı gibi mübarek bir makam bana nasip olsaymış şimdi sende burda konuşuyor olamazdın.Beyniniz yıkanmış kalbiniz kararmış artık doğru ile yanlışı ayıramaz durumdasınız.Yeter artık HZ ALİ r.a’ın kemiklerini sızlatmayın.Daha fazla yanlış göstermeyin olmayan şeyleri göstermeyin.Çok seviyoruz diyorsunuz ama onu saptırmaktan başka bir iş yapmıyorsunuz.Acınacak durumdasınız.

 22. 22
  hüseyin says:

  osmanlı ne yapmışsa dogrusunu yapmıştır ve buna benzer saçma sapan salya sümük saldırılar ve fetvalar la dolu beni ümeyye ziyniyetinin alani batılıyla süslenmiş bir yazı cevap yazacam ama kayda deger bişi okuyamadım selametle

 23. 23
  MEHMET says:

  Sizin yaptığınız saçmalıkara karşı ezelden beri başınıza belaları almışsınız zaten.Ne gerek benim saldırmama.Ne anlarsan anla ben doğrusnu yazdım İslamı yazdım….
  Sizin biz nelerinizi biliyoruz.Eğer bunları buraya yazarsam bırak bana cevap verebilmeyi insanlığa çıkamazsın.
  Nese yolunuz açık olsun….
  Dua ile…

 24. 24
  hüseyin says:

  siizn ne yaptıgınızla ilgilenecek zamanımız yok gerekte yok ha unutmadan gerekirse sen ve türevlerine en agır cevapları yazmaktanda geri kalmayız bilesin selametle

 25. 25
  nasrullah says:

  HZ ALI A.S KIMSE HZ PEYGAMBER HATIM EL ENBIYA VEL MURSELIN

  S.V.S VE EHLI BEYTINE SELAMLAR.

  hz Aliyi tutup hz peygaber efendimizi s.v.s birakmi$iz siz nerden bunu gordunuz.

  sizler katillikten ba$ka bir $ey mi biliyorsunuz ho la dikkat edin dedikleriniz hala ve hala amcaniz yezid gibi yapiyorsunuz alimleriniz kimlerdir sayin ve tabiki kimin talebeleri olmu$ onada bir bakin yalni$ta okumayin.

  MUHAMMED ALI SIZ OLMAZ ALI BENDEN VE BEN ALIDENIM ALI KONU$AN KUR’AN DIR. EHLIBEYTIM NUH GEMISINE BENZER KIM BINDIYSE KURTULDU KIM KALDIYSA HELAK OLDU .

  ARTIK BIRAKIN ALEVILERI YETER HAKLI çikma çabasinda olmaniz kimse kimseye bir $ey kazandirmayacak DIN ANCAK kalpte ya$atilir dilde deyil DINIMIZ NURDUR $u ve ya bu deyil ANCAK IMAN etmi$ olan CENNETE girer ister alevi,sunni,yahudi,hirstian,put tapan kimse insani YUCE ALLAHTAN DAHA IYI BILEMEZ nitekim domuz kotu mahluk ama dunyada yeri var kimse kimseyi kinamassin kimse kimseden daha iyi deyildir YAZZIK YAZZIK YUCE ALLAHIN a.c sevmediyini yapmayalim
  ELINE,BELINE,DILINE,HAKIM OL .

 26. 26
  MEHMET says:

  Bakın beni ne anlıyorsunuz bilmiyorum….ama Hz ALİ’yi kimse inkar edemez samimiyetime inanırmısnız bilmem ama Hz ALİ’yi inkar edecek adamın karşısında ilk ben dururum.Hz ALİ büyük bir zattır.Peygamber efendimiz nazarındada çok büyüktür.Ama benim karşı olduğum tek şey onu Hz MUHAMMED s.a.v seviyesine çıkarılmasıdır.Hz MUHAMMED demeden Hz ALİ denmez.Katil demişsin Sah ismailin kendi anasını haşladığınıda biliyoruz.Şah ismailin ya herkes kızılbaş olur yada haşlanır dediğinide biliyoruz.Osmanlıya bu kadar laf ederken bunlara neden bakmıyorsunuz.Ebubekir,Osman,Aişe isimlerinin yasakladığını biliyoruz…ezana hangi cürretle cümleler ekleyebildiğini söyleyin…ve demişsinki yahudilik,hristiyanlık yok puta tapma..madem isteyen istediği gibi bişeyelere inanmakta serbest din neden geldi.Kurallar neden geldi.Peygamberler neden geldi.Ali neden geldi ya da Muhammed neden geldi….Peygamber efendimiz doğduğunda putlar dökülmüşken nasıl oluyorda puta tapanda imanlı oluyor.Kutsal kiatplar neden geldi insanları gerçeklere çekmke için değilmi…ama şimdi de diyorsun ki herkes kalbinde yaşar.Doğru kalbinde yaşar ama din açıktır var olan dini kalbinde yaşar yasak olanı değil.Eğer cennete girmek insanların istediğini istediği gibi yaşamasıyla olsaydı dünyada sınavda olmazdık.Herkes cennete giderdi dinde olmazdı.Baksana dediğine göre herkes istediğine inansın ama kalpten inansın yeter.Bu saçmalığa deli bile inanmaz.Domuzun dünyada olmasına gelince madem bu dünyada bir sınavdayız iyi olduğu kadar da kötü olsunki sınava tabi olabilelim.İçkide kötü oda var ama neden yasak bi düşün.Her şey iyi olduktan sonra nerde kaldı sınav.
  Demek istediğim şudur ki DİN kesindir ve onun kurallarına uymamız için gönderilmiştir.Herkes istediğine inanması için değil.Bişeyleri kalbinda yaşayacakssan putu mutu değil Hak dini yaşa.İSLAMI.
  Yazdıklarına bak bi arkadaş önce orasına bırasına kimin sahip çıkması gerektiğine karar ver.Herşey sizin dediğiniz kadar kolay ve basit değil.CENNET o kadar basit değil.Bir insan ne olursa olsun ister alevi ister şafi herşeyin önünde ALLAH vardır arkasında HZ MUHAMMED s.a.v gelir.Eğer sen insanlar arasında ilk seveceğin insan olarak Hz MUHAMMEDİ koymazsan ona ortaklar koşarsan ne Hz ALİ ne de başkası kurtarabilir.

 27. 27
  hüseyin says:

  mehmet mahlaslı vatandaş şah ismail annnesini haşlamış yavuz basını kardeşini bogazlamış ne var bunda ne yapalım yani?bu boş lafları bırak namaz oruç ve diger islami farzlar velayetle kamilleşir senin din algında EHLİBEYT a.s mın ve velayet imamlarının yeri yok sadece imam ALİ a.s mın 4 halife olmasından ötürü bir söylem sevgisi var matem ayında oldugumuz muharrem ayında kerbela şehitlerini ihya ettiniz mi?etmediniz çünkü ögretinizde yok kısaca mehmet hüseyin bendendir bende hüseyinden hadisi şerifi ne anlama geliyo hiç düşündün mü?düşünmedin ….. düşünmeni tavsiye ederim din kesindir demişsin kesin olan ne?kesinse bu ayrılıklar lar neden?şahadet ederizki ALİ ALLAH ın Velisidir ezanın bir parçası degil gurbet kastıdır muaviye çıkıp minberden EHLİBEYT a.s ma lanet etme gafletinde bulundu ve bu gaflet ve dalalet 80 yıl sürdü işte bu ve benzer ihanet ve zülümlerden ötürü Aliyyun Veliyullah sen velilerin alimlerin kuran ın şehitlerin şefatine inanmıyormusun ?

 28. 28
  MEHMEt says:

  Ah be arkadaş kendinizle çelişiyorsunuz madem bunlarda bişey yok ne diye yukarda döktürdüniz şu anasını böyle kesti şu kardeşini böyle kesti diye.Neden osmanlıyı bu kadar kötü gösterdiniz alevilerin sünnileri nasıl katlettiğini yazmadınız.Şah ismail 6 ayda 10 bin sünniyi kesti hadi bunu da yazsanıza.Şah ismailin dedesi ecnebi soyundandı hadi bunuda yazsana.Yazamasıın işine gelmez çünkü.Evet din kesindir kimsenin kimseyi ayırdığı yok siz kendinizi soyutladınız.Kesin olan mı ne herşey kesin dinde.DİN herkesi eşit görür.Kurallarını koymuştur ister yap ister yapma.Ama olmayan şeyleri de kural diye getirme.Oruç sevaptır ama bayram günlerinde haramdır.Sen oruç sevap diye bayram günleri oruç tutamazsın çünkü ALLAH öle istemiştir.ALLAH ezanı böyle istediyse hangi sebeple olursa olsun kim olursan ol ekleme yada çıkarma yapmazsın.Bu ALLAHA ortak koşmaktır.Sen böle gönderdin ben böyle yaptım demektir.Benim kimi ihya edip etmediğimi bilemezsin.Ben eğer KUTLU DOĞUMU ihya etmezsem hiç bir şeyi ihya etmem.Çünkü MUHAMMED’siz islam olamaz olmaz.Önce KUTLU DOĞUMU ihya et sonra bana kerbela şehitlerinden bahset.Önce ALLAH’ın evi camiyi kabul et sonra bana Kerbela şehitlerinden bahset.İlk önce ramazanda oruç tut sonra bana Kerbela şehitlerinden bahset.İlk önce bir cumaya git sonra bana bahset.Sen bunların kaç tanesini yapıyosun.Aleviler değilmi köyümüze cami istemiyoruz diyen camiyi reddetmekte neymiş.Camiyi reddetmek haşa ALLAHI reddetmektir.Hristiyanlar dinlerini kitaplarını değiştirdikleri için HZ İSA a.s onları tanımayacak reddedecek.Bİr peygamber beni peygamber olrak değilde HZ MUHAMMED s.a.v in ümmeti oalrak yaratsaydın yarabbi diyebiliyorken sen nasıl oluyorda HZ ALİ r.a peygamber seviyesine çıkarabiliyorsun.En ufak örnek sağ alt köşedeki etiketlerdeki koyu yazıları görüyormusun orda ALİ koyu iken MUHAMMED neden soluk.Tutupta bana neden bahsediyorsun.Şeffati kimlerin edeceğini ben iyi biliyorum.Hz MUHAMMED edecek önce HZ MUHAMMED’in şefaati olmayana cennet yok.Bu yüzden peygamber efendimiz dileğini mahşere saklamıştır.Ümmetim kurtulsun diye.BUDA en büyük şefaatçi onun olduğunu kanıtlamaya yeter de artar bile.Neyi nasıl yaşamak istiyorsan öle yaşa ama benim değerlerime dil uzatma sen osmanlıyı sevmiyo olabilirsin senin için değersiz olabilir ama benim için değerlidir.Sen ona laf edemezsin.Ayrıca alevi değilim ama ben semaha katılmış bir insanım.Bizde nasıl ilahiler sadece güzel sözler saerfetmekse size görede semah öyle bir şeydir.Ben ilahiyi ibadet görmem dinlerim ağlarım söylerim semahıda ibadet olarak değil bir tür ilahi görürüm.Senin değerlindir o ayrı ona ben laf etmem bu sadece bir örnekti.Sende benim değerlime laf etme.Ben kaç tane aleviden duydum hacca giden günahtadır diye.Sebebide benim annem o kalabalıkta gezerken tanımadığpımız bir adam anneme değerseymiş.Bu kadar saçma bir sebep olabilirmi.Bu sadece haccı kötülemek için uydurulmuş değersiz bir söz.Ne olursanız olun ama Müslümanız diyerekten İslamın değerlilerine laf etmeyin.Çırpınmayın bir şeyleri yükseltebilmek için gerçekleri düşürmeye.Dediğim gibi neyi nasıl yaşıyorsan yaşa İSLAMı kendi çıkarlarına göre uydurma.Sana yapılanlar kadar senin yaptıklarınıda söyleyebil ki sözüne değer verilsin.

 29. 29
  MEHMET says:

  Ayrıca Namaz peygamer efendimize miraçta söylenmiştir.İlk olarak 50 vakit olarak daha sonra ümmetin bu kadar fazla vakit namazı kılamaycağını düşünen HZ MUHAMMED 5 rekata indirtmiştir.Yani ALLAH indirmiştir yine.Yani NMAZ 5 vakittirr.CAFERİler nerden almış bu yetkiyide 3 vakite indirmiş namazı.O HZ MUHAMMED den büyük bir peygamber heralde de tüh biz bilmiyoruz.Dediğim gibi sizin yaptığınzı hrıstiyanların ve yahudilerin yaptığı ile farksız.Meshepler arasında fark oluyo ama sadece şeklen farklılıklar sizin yaptığınız din oluşturmak.Ne oluştursanız oluşturun İSLAMI kullanmayın.Gİt hristiyan gibi yaz kitabını ibadetini napıyosan yap.Ama var olana zarar vermeye çalışma.Yahudi kadar yapamıyosunuz adamlar hak dinle oynadı bir şeyler uydurdular kendilerine göre yaşıyolar bundanda memnunlar sağa sola çarpmıuyolar bir şeyleri kullanmıyolar düşür artık islamı şu dilinden yeter artık senin yaptığın din oluşturmaya çaılşmaktan bir şey değil.Bunu islam üzerinden yapma.

  • 29.1
   Tayfun ŞİNTÜRK says:

   Ayrıca Namaz peygamer efendimize miraçta söylenmiştir.İlk olarak 50 vakit olarak daha sonra ümmetin bu kadar fazla vakit namazı kılamaycağını düşünen HZ MUHAMMED 5 rekata indirtmiştir. Muhammed indirtene kadar allahının aklı nerdeymiş..?
   Utan utan bu çağda hâlâ bu zırvalara inandığın için..!
   Ayrıca o olay öyle değildir.. Gidiş gelişlerle 5 vakite indirtmiş olarak anlatılır ki ona da Musa söylemiştir böyle yap diye.. Oku da öğren zırvalara inanıyorsun madem bâri o zırvaları iyi öğren..!

 30. 30
  hüseyin says:

  yukardaki osmanlı padişahlarının yaptıklarının yazılmasındaki mahiyeti seninde savundugun padişahlar evliyadır düşüncesinin tamamen dalalet ve sapma oldugunun beyanıdır yalan olan bir sey varsa buyur ilmi olarak açıkla.Şah ismailin babası sünni bir tasavvufcudur ecnebi falan degil ha olsada sorun degil senin de ataların mutlaka putperestti.Tarihin hiç bir yerinde aleviler sünnileri kafir bilip katletmemiştir lakin yine tarihin bir çok kaydında sünniler alevileri katlettigi malumdur Araştırma yapmayışın ve kalıplaşmış dogmatik bir inanç yapısına sahip olman gercekleri görmeni engelliyor.Alevilerin diyanetin yaptıgı cami ve atayacagı sünni din adamına karşı gelmesinin sebebi Ebu Talip köyünü Ebu Süfyan köyüne çevirme projesinin önüne gecilmesidir.Sünni oldugun halde ceme katıldım diyosun ne var bunda o kadar mason sebetayist ateist vb gibi kitle katılıyoda sen katılmışın çok mu?Neden muaviyenin binbere çıkıp EHLİBEYT a.s lanet etmesine hiç gıcıklanmıyosunda şia ların gurbet kastıyla ALİ ALLAH ın VELİSİDİR şahadetine gıcıklanıyosun?neden şehidi kerbelanın ihyasına karşısın ?yezidiysen bunu acıkça söyleyebilirsin.
  Alevileri anadolu cografyasına sıkıştırıp asimile dejenere etme gercegini görmezden gelmemizimi istiyosunuz.Alevileri kılıctan geciren kuyulara gömen siz degilmisiniz?
  Alevileri sürgün edip daglarda ilimsiz irfansız kalmasına sebe olan sizler degilmisiniz?
  Alevileri hor görüp aşagılayan sizler degilmisinız?
  ümeyye ogullatını abbas ogullarını osman ogullarını evliya bilip putlaştırıyosan bu senin sorunun beni rahatsız etmez
  sünni 4 mezhep arasında bir abdest alma şeklinde ve içeriginde bile 4 farklı görüş olduguna göre 4 tane haşa peygamber sünneti ortaya çıkmış oluyo bu farklılıkları neden hiç konuşmuyosunuz?
  Alevileri ilimsiz bırakıp sonrada vay efendim şunları yapmıyolar vay efendim bunları yapıyolar veryansınlarını çok güzel beceriyosunuz
  kabahatinizle birde haklı olma çabasına girişmeniz ayrı bir dalalet
  caferiler namaz vakitlerini 3 e indirmez 5 vakit olarak kabul eder
  caferiler_aleviler Muhammed s.a.a resul Ali a.s vasi kabul eder ve ezanlarda şahadetini dile getirir
  Hz. Resulullah (saa) şöyle buyurmuştur: “Ey Ali! Sen dünyada da efendisin, ahirette de. Senin dostun benim dostumdur, benim dostum ise Allah’ın dostudur. Senin düşmanın benim düşmanımdır, benim düşmanım ise Allah’ın düşmanıdır. Benden sonra sana düşman olana yazıklar olsun.”
  Hz. Resulullah (saa) şöyle buyurmuştur: “Bana iman edip inananlara, Ali bin Ebu Talib’in velayetini kabul etmesini tavsiye ederim. Onun velayetini kabul eden, benim velayetimi kabul etmiş olur. Onu seven beni, beni seven de Allah’ı sevmiş olur. Ona buğzeden bana, bana buğzeden ise Allah’a buğzetmiş olur.
  selametle

 31. 31
  MEHMET says:

  İlk öncelikle kendi hatamı belirteyim Şah ismailin babası değil annesi rumlardan gelir.Bak işte hatanız burda ecnebi olsa da sorun değil ama bizim olsa sorun oluyo böyle yazıyosunuz her yere ama kendinize geldimi sorun değil oluyo.Arkadaş sen kendine göre kitaplar okursan tabikli katelettik yazmaz ama tarafsız kitaplar oku ne diyecek….senin o şah ismail dediğin padişah 6 ayda kızılbaş olmadı diye 10 bin sünniyi katletti sen hala ne diyosun.Asıl kalıplaşmış düşünce sen de be Hz ALİ yi kabul etmiyorum dedimmi ben sana sadece nereye koyacağımı biliyorum.Siz peygamber efendimiz bunları dedi diye yaptığınıza bak.Madem peygamber efendimizin dedikleri bu kadar önemli bu dediğine de bak o zaman ‘İstanbulu fetheden komutan ne kadar güzel komutandır.asker de ne kadar güzel askerdir’ Peygamber efendimiz ta o zaömanda fatih için güzel diye hitap ediyoda sen hangi akla hizmet bu kadar atıp tutabiliyosun ya.Yazıp duruyosun peygamber efendimiz şöyle dedi böyle dedi bak bunu da dedi neden fatihe düşmansın.YAda osmanlıya peygamber efendimiz böyle diyecek nasip olan devlet de küfürde olacak hani nerde kaldı peygamber efendimizin sölediklerine inancınız.Neden işinize geleni alıyosunuz.Sina çölünü peygamber efendimizle beraber geçen yavuz selimi sen hangi hakla küfürde diyebiliyorsun.Bana 5 vakit diyosun bu sitede 3 vakit istiyoruz yazıyor gene kendinizle çelişiyosunuz.Cuma namazını devletin yetki vermediği imam namazı kıldıramıyo iken sen nasıl oluyorda cuma namazı kılabiliyorsun.Sen kaç kere kutlu doğumu andın da bana burda laf söylüyosun.Bir camiye gittiğin zaman her tarafında Muhammed Ali Osman yazarken neden sizin cemevinizde sadece Muhammed ve Ali yazıyor.Dediğin laflara bir bak putlaştıryomuşum onları putlaştırdığım için burda Muhammed diye çırpınıyorum sen Ali diye çırpınıyorsun işte burdan kimin kimi putlaştırdığı zaten belli.4 meshep arasındaki farklara bakalım….Hanefiye göre kanama olunca abdest bozulur şafiye göre bozulmaz…şafiye görede köpeğe değidimi bozulur hanefide bozulmaz.İkisinin sonucuda abdeste çıkar.Sonuç olarak abdest alınır.Aynı abdest alınır.Farzları yapılır.Namazı 3 vakte indirmek sence aynı türden bir fark mı? Sizin ki direk oynama yapmaktır.İmam ŞAFİ ve İmam Hanefi Peygamber efendimizin yaptıklarını farklı yorumlamışlar aynı yöne gitmişler.Peygamber efendimiz kaç kere 3 vakit namaz kılmış yada herhangi bir hareketi 3 vakit namaza yorumlanabilir.Siz her türlü Farzı yerine getiriyomusunuz burda söylemek istemiyorum.Bana bir söylermisin Camiyi reddedebileccek bir peygamber efendimizin sünnetini yada namaz vakit sayısında ki değişikliği.Peygamber efendimizin bu hadislerinden şüphem yok ama peygamber efendimiz neden HZ.BİLAL HABEŞİ’ye sizin gibi okutmadı.Siz okutasınız diyemi acaba:) Şunuda unutma Kuran-ı Kerim sadece tek kitap olmasına rağmen dünyanın var olşundan yok oluşuna kadar olabilcek herşeyden bahsedebiliyor sence bu nasıl oluyor.Hangi kitap o kadar sayfayla bu kadar şeyden bahsedebilir.Kuran-ı Kerim gibi bahsedebilcek kitabı dünyaya sığdırmazsın işte bu yüzden Kuran-ı Kerim tefsir edilir.Bir kelimesinden dünyalar çıkarılabilir ve bir sürüde güvenilir Tefsircilerimiz vardır ve farklı anlamalr çıkarır ama hiç biri dinle oynamaz.İşte peygamber efendimzin sünnetleride tek bir şeyi ifade etmez.Ama din aynı dindir sadecek şeklen farklılıklar vardır.Kalıp gibi bakan aslında sizsiniz.Dediğim gibi Peygamber efendimizin sözlerini bu kadar dikkate alıpta güzel sözlerle bahsettiği fatihe küfürde demek peygambere olan imanınızı zaten apaçık ortaya koyuyor.

 32. 32
  Hasan says:

  Mehmet can
  senin fatih dediğin adam istanbulu aldığında 3 gün yağmalanmasına izin vermiştir yağma nedir bilirmisin?
  Kardeş katline fetva çıkarmıştır ve sen bu adamı peygamberimizin övdüğünü mü sanıyorsun? uydurulan sözlere hadismi diyorsun?
  Yavuzda eli kanlı katildir alevi sünni demeden taa mısıra kadar katletmiştir
  şahlar padişahlar katildir müslüman bunlardan uzak durmalıdır
  müslümanlık derdin varsa tabi
  çünkü bir tek mazlumu öldüren insanlığı öldürmüş gibidir

 33. 33
  hüseyin says:

  Resûlullah korku ve sefer hali olmaksızın öğle ve ikindiyi birleştirerek, akşam ve yatsıyı da birleştirerek kıldı.” [Müslim, Müsâfirîn 49, (705); Muvatta, Kasru’s-Salât 4, (1, 144).]
  Resûlullah yol halinde iken öğle ile ikindiyi birleştirirdi, akşam ile yatsıyı da birleştirdi.” [Buhârî, Taksîru’s-Salât 13.]
  SÜLEYMAN ATEŞ-KUR’AN ANSİKLOPEDİSİ

  “İşlerin çok sıkı, toplumsal ilişkilerin yoğun olduğu bu çağda ileri ki çağlarda bugünkünden çok daha ağır ve yoğun şartların doğacağı muhak­kaktır- müslümanlar, zorunlu hallerde namazları cem’edebilirler. Fabrika­da, özellikle Avrupa’da çalışan işçilerimiz, öğle paydosunda öğle ile ikin­diyi; gece vardiyesinde çalışanlar da akşamla yatsıyı takdim veya te’hîr cem’iyle birlikte kılabilirler. Namazı cemâatle kılmak hedeftir. Böylece müslümanlar üç vakitte toplanıp beş namazı cemâatle kılma feyzine ula­şırlar
  sünni kaynaklardan delil getirdim.Bu kaynaklarada itiraz edersen sünni ekseninden çıkarsın yani mezhepsiz olursun
  şah yada padişah ne fark eder yavuz sünniligi ismail aleviligi kullanmıştır
  “Benim hakkımdaki yalan, bir başkasının hakkında söylenen yalana benzemez. Kim bile bile bana yalan nisbet ederse ateşteki yerini hazırlasın”.

  Bir diğer hadîs de şöyle: مَن حدّثَ عنّي بحديثٍ يرى أنّه كذِبٌ فَهُو احدُ الكَذّابين “Her kim yalan olduğu bilinen bir sözü benden rivâyet ederse, o yalancılardan biridir” .
  yavuz yada fatih hakkında uydurulan hadisler için ateşteki yerini hazırlasınlar
  cemevinizde sadece Muhammed ve Ali yazıyor.demişsin ne güzel bir itiraf önceki yazılarında bunun aksini idda edip veryansın ediyodun D
  tefsirciler KURAnın batıni yorumunu açıklarken İNŞALLAH DOGRUDA İSABET ETMİŞİZDİR derler D
  daha 4 sünni mezhebin sadece 2 sinden abdest alma şeklini ve içerigini beyan etmişsin geri kalan 2 sinin adını bile bilmiyosun ki farklarında bilesin
  Allahumme salli ela Muhammed ve Al-i Muhammed ve eccil ferecehum vel en eda ehum.
  bir daha sana cevap yazmak istemiyorum İNŞALLAH sevdiklerinle haşrolursun selametle

 34. 34
  MEHMET says:

  Valla hadise yalan diyebilen insana daha da diyecek bir şey kalmamıştır.Çünkü işinize gelmedi tek çıkar yolunuzda yalan olduğunu savunmanızdır.Başka çıkar yolunuz yok:)Zaten peygamber efendimizde yavuza katliam yapsın diye yoldaşlık etti sina çölünde.Sözün nereye gittinin farkında değilsiniz.Senin sözün peygambere dokunur.Eğer fatih istanblu almasaydı sen alacaktın heralde.

  Sıra gelsin hüseyine…

  araştırmış yazmışsın dikkate almışsın bende bir ayet yazayım sana..
  “Namaz, müminlere vakitli olarak farz kılınmıştır” (Nisa 4/103)
  bu bir ayet kuranda böyle geçecek ve peygamber efendimizde sebepsiz yere namaz birleştirecek yani namazın birinin zamanını geçirecek diğeri ile birleştirecek ve zamanında kılın diye de ayet olacak ve bu kitabın en büyük temsilcisi HZ MUHAMMED olacak öylemi.Deli saçmasından ibaret.
  “Allah’ın en çok sevdiği amel vaktinde kılınan namazdır” (Buhari-Müslim)
  bu da hadis.

  AMa size kar etmez çünkü kendi uydurduğunuz saçmalıkları çürüttüğü için siz gene reddedersiniz.Ayetmiş hadismiş sizin için çok önemli değil.
  İster yaz ister yazma çokta umrumda değil.

  Sen bana sünni kaynaklarından delil getirdin ben sana vaktinde kılınması farzdır diye kuran-kerimi getirdim.Zmanında kılınmyan namaz sadece kaza edilir.Dinimizin sağladığı kolaylıkta budur zaten.MAdem dediğiniz gibi kaza neden var.

  İkindi namazını terkeden kimsenin işlediği amelleri boşa gider.”
  buda hadis.Beş vakit namazın benzeri, sizden birinizin kapısı önünden akıp giden ve her gün içinde beş defa yıkandığı bol sulu bir ırmak gibidir.” bu da.
  Hangi ameller daha faziletlidir? diye sordum. – “Vaktinde kılınan namaz” buyurdu.
  inkar et hadi beklerim sizden ayeti de hadiside inkar etmek siizin için zor.Ben sünni falan değilim ben hanefiyim.Mesahebim var şükür sen giibi hadiside ayeti de inkar etme cürrretini kendimde bulamam.
  Ben itiraf etmedim.BEnim camimde MUHAMMEDDE ALİDE OSMAN DA EBU BEKİRDE yazıyor sende niye yazmıyor bu zat ları sen kim olarak görüyorsun.Ama senin cemevin yada sen peygamber zaten her yerde va ALİ de ALİ diğerleri kim.BEN Hz ALİ .r.a kim olduğunu nereye koyulması gerektiğini senden iyi biliyorum.
  Ayrıca ben 4 meshebide biliyorumö tutpta sana burda bütün mesaheplerin ayrıntılarını anlatamam çünkü buna değecek bir müslüman değilisin.Onlar sadece örnekti.Aslında hadisi ayeti yalanlayabilen bir insanlar yada insanlarla ancak ALLAH başeder.Önceki yazılarımdada bahsetmiştim heralde işine gelmedi.Sen sağ alttaki etiketlere bak MUHAMMEDimi yok sa aleviliğimi benimsemişsin kendi kendi kendini gör işte orası sen gibilerin aynası.

 35. 35
  MEHMET says:

  Her dedğime bir kılıf uydurduğunuz için yazıyorum bunu örnek verdiğim ayetten sonraki yazının sonunda “deli saçmasından ibaret” cümlesi sizin söylediklerinizi kastettim.Şimdi sizde ayeti falan öyle dedi diye yorumlarsınız.İnkar edenden oda beklenir başka türlü çamur atma şansınız yok çünkü.

  Sende yazında diğer ikiside diye bahsettiğine göre( 2 sinide ben yazdım zaten) gerçeği sende biliyorsun ama neden hala inkar ediyorsun anlamak güç.Nese arkadaş inkar edin sizi onlar kurtaracak en çok merak ettiğimde ne biliyormuusn.Acaba ayeti nasıl inkar edeceksin.

  • 35.1
   Ali Aslan says:

   ya Arkadaslar ben mehmet arkadasin tarih bilinci kit olduguna ve tek tarafli sartli olarak tartistigina iyice inandim Alevi evet bizler alevi olabilirmiyiz yada aliyi sevmek kendi uydurmamizmi yoksa ilahi bir emirmi bunlara cevap verebilirmisiniz eger gercekten ilmi delilleriniz varsa yazin yoksa camur atmayin birbirinize. bana Kurani kerimden delil getirin yoksa bilginiz özellikle size delilleri yazayim neden biz aleviyiz neden aHz. Aliyi seviyoruz ? mehmet kardes kendi sünnii Kitaplarini iyice yeniden arastirsin.yaptigi is ancak karanliga tas atmak

 36. 36
  Ali AslanF says:

  Kur’an-ı Kerim’de Ehl-i Beyt İle İlgili Bazı Ayetler

  » Ahzâb Sûresi’nin 33. âyeti:
  “İnnemâ yüriydullahü liyüzhibe ankümürricse ehlelbeyti ve yütahhireküm tathiyrâ”
  Meâli: “Ey «Ehl-i Beyt», Allah sizden günahı, her türlü fenalıkları ve kötülükleri giderip sizi kemâl üzre tertemiz tathir etmek ve pâk kılmak murad eder.”
  Açıklama: Bu âyet-i kerîme nâzil olduğunda, Hz.Peygamber zevcelerinden Ümmü Seleme’nin evinde idi. Hz.Muhammed; Hz.Ali, Hz.Fâtıma, Hz.Hasan ile Hz.Hüseyin’i çağırdı, onları örtündüğü abasının altına aldı ve “Allah’ım, işte bunlar benim «Ehl-i Beyt’im» dir” buyurmuşlardır.
  » Ahzâb Sûresi’nin 56. âyeti:
  “İnnallâhe ve melâiketehü yusallûne alennebiyy, yâ eyyühelleziyne âmenû sallû aleyhi ve sellimû tesliymâ”
  Meâli: “Şüphe yok ki Allah ve melâikesi Peygamber’e selâvat getirirler. Ey îman edenler! Siz de O’na selâvat getirin; selâm getirin.”
  Açıklama: Kendilerinden; “Sana nasıl selâvat edelim” diye sorduklarında Hz.Peygamber; “Allahümme salli Alâ Muhammedin ve Alâ Âl-i Muhammed” deyin buyurmuşlardır.
  Şu halde, Allah ve Peygamber’in emriyle Peygamber’e selât ve selâm verilirken Âl-i’ne; Ali, Fâtıma, Hasan ve Hüseyin’e de selât ve selâm veriliyor.
  » Âl-i İmran Sûresi’nin 61. âyeti:
  “Femen hacceke fiyhi min ba’di mâ câeke minel’ilmi fekul te’âlev,ned’u ebnâenâ ve ebnâeküm ve nisâena ve nisâeküm ve enfüsenâ ve enfüseküm sümme nebtehil fenec’al la’netallahi alelkâzibiyn”
  Meâli: “Sana ilim vâsıl olduktan sonra Îsâ hakkında her kim sana karşı çene çalarsa onlara dersin: Gelin oğullarımızı, oğullarınızı;kadınlarımızı, kadınlarınızı çağıralım siz de gelin biz de gelelim sonra lânetleşelim, Allah’ın lâneti yalancılara olsun, diye niyaz edelim.”
  Açıklama: Bu âyet “Ehl-i Beyt” hakkında nâzil olmuştur. Kitap ehlinin vergi vererek dinlerinde kalabilecekleri teşri edilmiş ve İslâm iktidarı altındaki kitap ehlinin hepsi de buna râzı olmuştu. Ancak Necran Hıristiyanları, buna râzı olmamışlardı.
  Bunların içlerinde Ebû Hârise adlı bilgili bir keşiş de vardı. Hz.Peygamber’e; Hz.Îsâ Peygamber ile ilgili sorular sordular ve “Biz senin Peygamberliğine inanmıyoruz bize bunu ispat et” dediklerinde, yukarıdaki âyet-i kerîme nâzil olmuştur.
  Bunun üzerine Hz.Muhammed, Necran Hıristiyanlarına hitaben:
  “Her ne kadar size hüccet(delil) getirdim ise siz inat ettiniz ve nizâyı artırdınız” diyerek onları mübâheleye, yani bir araya gelip Allah’ın lânetini yalancıya havale etmeye çağırdı. O gün mühlet istediler, ertesi güne bırakalım bu işi dediler. İçlerinden, Ebû Harise adlı keşiş onlara; “Muhammed yarın «Ehl-i Beyt’i» ile gelirse, sakın onunla mübâheleye girişmeyin; ashâbıyla gelirse mübâheleye girişin” dedi.
  Ertesi günü, mübâhele yerine geldiler. Hz.Muhammed; Hz.Hasan ile Hz.Hüseyin önlerinde, Hz.Fâtıma arkalarında olduğu ve Hz.Ali’nin elini tuttuğu halde teşrif buyurdular. Necranlılar da aralarında oğullarının ve kadınlarının da bulunduğu, yetmiş kişiyle gelmişlerdi.
  Ebû Hârise, tercümanlarına;
  “Muhammed’le beraber gelenlerin kimler olduklarını” sordu. Kızı Fâtıma, dâmâdı Ali, onların iki oğlu Hasan ve Hüseyin olduğunu anlayınca, taifesine dönüp; “Bakın görün dedi, nasıl kendisinden emin; bir şüphesi, bir tereddüdü olsaydı bunlarla gelmez, mübâheleye cesaret edemezdi. Kayser’den korkmasaydık îman ederdik; mübâheleye kalkışmayalım; yoksa yeryüzünde su içer bir tek Hıristiyan kalmaz” demiş ve “Mübâheleye girişmeyeceklerini” söyleyip, vergi vermeye râzı olmuşlardır.
  » Bakara Sûresi’nin 274. âyeti:
  “Elleziyne yünfikuüne emvâlehüm billeyli vennehâri sırren ve alâniyeten felehüm ecrühüm inde rabbihim, ve lâ havfün aleyhim ve lâ hüm yahzenûn.”
  Meâli: “Gece, gündüz, gizli, âşikâr olarak mallarını harceden kimselerin Rableri yanında mükâfatları vardır; onlar için korku yoktur, onlar mahzûn da olmazlar.”
  Açıklama: Bu âyet-i kerîme Hz.Ali hakkında nâzil olmuştur. Dört dirhemi varsa birini sırren, birini alenen, birini gece karanlıkta ve birini de gündüz aydınlıkta verirdi.
  Hz.Muhammed:
  “Niçin böyle verirdin?” diye sorduklarında:
  Hz.Ali:
  “Şâyet, biri kabul olur ümidiyle…” diye cevap verdi.
  » Maide Sûresi’nin 55. âyeti:
  “İnnemâ veliyyikümullâhü ve resûlühü velleziyne âmenülleziyne yukıymûnessalâte ve yü’tûnezzekâte ve hüm râki’ûn”
  Meâli: “Sizin yârınız, işinizi gören ancak Allah’tır, Peygamberidir, namazı dosdoğru kılan, zekât veren, rükûda bulunan mü’minlerdir.”
  Açıklama: Bu âyet-i kerîmenin Hz.Ali hakkında nâzil olduğunu, tefsirciler hem de Hz.Resûlullah’ın duâsı ile beraber aynen yazmışlardır. Bu âyetin nâzil olmasına sebep olan olayı Ebû Zer-Gaffari Hazretleri şöyle anlatır:
  “Bir gün, mescide giren bir muhtaç kişi, Yâ Rabbî şâhid ol! Resûlullah’ın mescidine geldim, şey’en lill’âh(yardım) istedim kimse bana bir şey vermedi” diye yakındı.
  Hz.Ali namaz kılıyordu ve rükû da idi. Yoksula serçe parmağındaki yüzüğünü alması için işaret etti ve elini uzattı o da sevinerek yüzüğü çıkarıp aldı. Bu durumu Resûlullah bakışlarıyla izliyordu. Bakışlarındaki hâli, orada bulunan sahâbelere bir heyecan vermişti.
  Bundan duygulanan Hz.Muhammed mübarek ellerini kaldırarak:
  “Allah’ım! Kardeşim Mûsâ, birlik makamından; «Yâ Rabb! Meşakkete tahammül için göğsümü aç, Firavun’a karşı işimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki, sözümü anlasınlar. Bana ailemden birini, kardeşim Harun’u vezir yap da onunla arkamı kavi kıl. Onu işimde bana ortak yap. Şunun için ki seni çok tesbih edelim, seni çok analım»” diye yalvardı. (Tâ-Hâ 25-34. âyetler)
  Ve “Allah’ım!Ben de Peygamberin Muhammedim. Benimde göğsümde genişlik ver, işimi kolaylaştır, bana da ehlimden Ali’yi vezir yap ve bununla güçlendir beni” diye duâ etti.
  Henüz sözlerini bitirmeden Cebrâil nâzil oldu:
  “Yâ Muhammed! İnnemâ veliyyikümullâhü ve resûlühü” âyetini oku dedi. Maide Sûresi’nin 55. âyeti bunun için nâzil olmuştur.
  Allah’ın emirlerine uyarak Hz.Ali’nin halîfe tayin edilmesi Kur’ân buyruğudur.
  » İnsan (Dehr) Sûresi’nin 8 ve 9. âyetleri :
  “(8) Ve yut’ımûnettâ’âme alâ hubbihi miskiynen ve yetiymen ve esiyrâ. (9) İnnemâ nut’ımüküm livechillâhi lâ nüriydü minküm cezâen ve lâ şükûrâ.”
  Meâli: “(8) Onlarda taamın azlığı ve ihtiyaçları varken, Allahü Taâlâya muhabbetlerinden dolayı fakiri, yetimi ve esiri it’âm ederler. (9) Bu it’amımız size ancak livechillâhtır. Sizden onun için mükâfat ve teşekkür murat etmeyiz.”
  Açıklama : Bu âyet-i kerîmeler; Hz.Ali, Hz.Fatıma, Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin hakkında nâzil olmuştur. İmâm-ı Hasan ve İmâm-ı Hüseyin bir gün hastalandıklarında, Hz.Peygamber ve ashâbın ileri gelenleri onları ziyaret etmeye geldiler. Hz.Resûlullah, iki hazretin iyileşmeleri için İmâm-ı Ali’ye nezir tutmalarını önerir. İmâm-ı Ali, bunun üzerine üç gün nezir olarak oruç tutmaya karar verir.
  Orucun birinci gününde, arpadan yapılmış ekmekler akşam namazından sonra sofraya konulduğunda, yoksul biri kapıya gelip; “Aç olduğunu söyleyerek bir şeyler ister”. Bunun üzerine hazırlamış oldukları ekmekleri o yoksula verip, su ile iftar ederler.
  İkinci oruç gününün sonunda, iftar vaktinde kapıya bir yetim gelip; “Yiyecek bir şeyler ister.” Hazırlamış oldukları o ekmekleri yetime verip, o gün de su ile iftar ederler.
  Üçüncü günün sonunda da aynı hazırlık yapıldıktan sonra, kapıya bir esir gelip; “Yiyecek bir şeyler ister.” Ona da hazırlamış oldukları ekmekleri verip, su ile iftar ederler.
  Dördüncü gün olduğunda İmâm-ı Ali; İmâm Hasan ve İmâm Hüseyin’in ellerini tutarak Hz.Resûlullah’ın huzûruna gider. Hz.Resûlullah, onların bu durumlarını gördüğünde ağladı ve o anda Cebrâil Aleyhisselâm’da, Kur’ân-ı Kerîm’in şu âyetini getirdi:
  “İnne hâzâ kâne leküm cezâen ve kâne sa’yüküm meşkûrâ” (İnsan 22. âyet)
  Meâli: Bütün bunlar mükâfat olarak size verilecek. Sa’yiniz hoşa gidecek, makbul olacak.
  » Şûra Sûresi’nin 23. âyeti:
  “Kul lâ es’eleküm aleyhi ecren illelmeveddete fiylkurbâ”
  Meâli: “De ki; Risaletimin (Peygamberliğimin) tebliği hususunda, akrabamı (Ehl-i Beyt’imi) sevmenizden başka hiçbir ücret istemiyorum.”
  Açıklama: Bu âyet-i kerîme nâzil olduğunda, sahâbe suâl ettiler ki; “Yâ Resûlullah, meveddet buyurulmuş bu kurbâ kimlerdir?”
  Hz.Muhammed cevâben; “Ali, Fâtıma, Hasan ve Hüseyin” demişlerdir.
  Hz.Muhammed’in “Ehl-i Beyt” Hakkındaki Bazı Hadîs-i Şerifleri:
  » Ali, Fâtıma, Hasan ve Hüseyin’e karşı savaş içinde olanlara karşı, ben de savaş içindeyim.
  » Allah’a and olsun ki bizi sevmeyenleri, şanı yüce Allah cehenneme dökecektir.
  » Benim “Ehl-i Beyt’im”, kendinize ehlinizden daha sevgili olmadıkça, kesin îman sahibi olamazsınız.
  » Ben sizin aranızda iki paha biçilmez şey bırakıyorum. İkisi de birbirinden büyüktür. Bunlardan birisi Allah’ın kelâmı «Kur’ân-ı Kerîm» diğeri ise «Ehl-i Beyt’im»dir. Bu ikisi Kevser havuzunun kıyısında bana ulaşıncaya kadar birbirinden ayrılmaz; bunu Rabbim’den ben diledim. Bu ikisine yapışır, sarılırsanız benden sonra ebedî olarak sapmazsınız, yol yitirmezsiniz.
  » “Ehl-i Beyt’im”e buğz eden münâfıktır.
  » “Ehl-i Beyt’im”e eziyet eden, Allah’a eziyet eder.
  » “Ehl-i Beyt’im”e karşı davranışlarınızdan dolayı, Allah’ın azâbını sizlere şimdiden hatırlatmak istiyorum.
  » “Ehl-i Beyt’im”in peşinden gidiniz, sakın onların önüne geçmeyiniz, aksi taktirde helâk olursunuz. Onlara bir şey öğretmeye de kalkışmayınız, çünkü onlar sizlerden daha bilgililerdir.
  » Ey Fâtıma! Kıyamet gününde; Ben, sen, oğulların Hasan ve Hüseyin ile eşin Ali aynı makamda olacağız.
  » İçinizde “Ehl-i Beyt’im”in misali, Nûh Aleyhisselâmın gemisi gibidir. Her kim gemiye binerse kurtulur ve her kim muhalefet ederse boğulup helâk olur.
  » İslâm’ın esası beni ve “Ehl-i Beyt’im”i sevmektir.
  » Kıyamet gününde; her kul iki şey hakkında sorulmadan Sırat köprüsünden geçemeyecek;
  Birincisi: «Ben sizinle idim, siz kiminle oldunuz?»
  İkincisi : «“Ehl-i Beyt’e” kurbiyyetiniz (sevginiz, yakınlığınız) ne derece?»
  » Sizleri nimetleri ile beslediğinden Allah’ı seviniz, Allah’ı sevdiğinizden beni seviniz ve beni sevdiğinizden de “Ehl-i Beyt’im”i seviniz.
  » Şefâatım, “Ehl-i Beyt’im”i sevenedir.

  • 36.1
   Ali Aslan says:

   sanirim bukadar delil yeterli iman ehline Kuran ve hadislerle baska benim delilim yok dahada ehlibeyt hakkinda delil istiyorsaniz derimki arastirin bulursunuz iman ehli ancak kalbiyle inanir vesselam.

 37. 37
  SULEYMAN says:

  İGRENÇ BİR TARIH İFTIRASI cahıllık dız boyu Cehalet hep aynı şeyi söyler ; Bilmediği bir şey varsa, onun saçma olduğunu söyler…!
  ŞİMDİ TARIH KATLIAMININ PİYONU OLMA ATALARINA SAHIP CIK SAYFAYI DUZELT AMA DERSEN KI BENİM ATAM DEGILLER VARSIN KALSIN BIZIM DUZELTECEGIMIZ BIR TARIHIMIZ YOK…ALLAHA ŞÜKÜR GÜMBÜR GÜMBÜR ESE ESE VE EZE EZE GELDIK VE GIDECEZDE EVELALLAH ISTER EZILEN OL ISTER SEVILEN OLUN…

  • 37.1
   hasan says:

   Bak Sülüman
   Yazılanlar doğrudur gerçektir
   osmanlı zalimdir kan dökücüdür
   kendi ailesini sadrazamlarını şeyhzadelerini bile acımadan katletmiştir
   aleviyi sünniyi gayri müslümü katletmiştir
   katlederken ayrım yapmamıştır katletme yöntemleri geliştirmiştir
   hurufileri yakarken kuyucu murat kuyulara doldurup insanları katletmiştir kiminide kan dökmeden boğdurarak katletmiştir
   evet sende farkındasın eze eze ilerlemiştir macaristanıdaki gayri müslümleride mısırıdaki sünnileride irandaki şiileride ezmiş katletmiştir dünyadaki tüm saltanatın ilkesi budur saltanatçı ezmek zorundadır osmanlıda saltanattır
   biz sizi islama çağırıyoruz imana davet ediyoruz osmanlıdan kurtulamazsanız mümin olamazsınız tercih sizindir

   • ilyas says:

    BAK ARKADAŞIM SEN ŞUAN BÖYLE KUTSAL BIR TOPRAK ÜSTÜNDE YAŞIYORSAN BU OSMANLI SAYESİNDE SEN HİÇ BİKERE OKUDUNMU TARİH KİTABI SENİN GİBİ ÖRÜMCEK KAFALI İNSANLARDAN DUYDUĞUN SAÇMA SAFAN ŞEYLERLE KONUŞUYORSUN SEN VARYA GEÇMİŞİNİ BİLMEYEN GELECEĞİ OLMAYAN Bİ İNSANSIN SENİN LAYIKIN…………………..AVRUPA DIR

 38. 38
  Serdar says:

  Saltanat hırsı ve dünya sevgisi nice hükümdarı yoldan çıkarmış. Nice müslümanı kafirliğe sürüklemiş.Onu elde etmek için nice masum öldürümüştür.islam tarihi bunun örnekleri ile doludur.Yazıklar olsun onlara onlar dünya malına meylettiler Azıcık dünya malı için ahretlerini dünyaya sattılar yazıklar olsun onlaraki hakkın yerine batılı koydular Allah bizler ve onlar hakkında hükmünü verecektir

 39. 39
  Tayfun ŞİNTÜRK says:

  Ülke batıyor dış borç artıyor kadınlar hukuksuzluktan öldürülüyor sizler kadını dövün diyen kitaba, bu kitaba inanılmasını isteyen araba, bu arabın önder sayılmasını istediğine dair sözler bulunan arabın tanrısı Allah’a inanıp ne anlama geldiğini bilmediğiniz saçmalıkları yazıyorsunuz.. Biraz akıl bilim.. Yarın yunan süngüsü g.tünüze girdimi sizi Atatürk zihniyeti kurtaracak Muhammed değil Yavuz değil..! Madem allah kurtarırmış müslümanları Irak’ta Afganistan’da tanrınız niye uyuyor? Kör mü oldu?!

 40. 40
  hasan says:

  kim gerçek kurtarıcı gidince anlayacaksın? ama korkarız çok geç olacak dünyanın sınav yeri olduğundan bile haberin yok

 41. 41
  Hüseyin says:

  Ülke batıyorsa cumhuriyet mitinkleri düzenleyin belki kurtulur.Kadınlarınızı transparan elbiselerle sokaga çıkarın belki çagdaşlasırsınız.Elinize bir mezro alıp kafatasını ölcersin belki Türk oldugunuzu ıspatlarsanız yücelirsin.Atesitler de Atatürkcüyüm diyor ya artık …Bilimsel olana bak sokak serserisi agzıyla buraya yazmış .sen önce adam ol sonra ne oluyosan olursun artık.Bizim Allah ımız senin gibilerini kafasına kuşların gagasıyla ölüm yagdırdı unuttun mu?Firavunda senin gibi diyodu halen secde halindeki çürümeyen cesedi sana bir ibret olmamış. Fravunda senin gibilerinin Tanrısıydı anlarsın sen .sen git kafanı demle bu işler o kücük beynini sulandırır.

 42. 42
  3nokta says:

  Namaza karşı çıkan Bektaşi zihniyetinin dine karşı düşmanlığının, PEygambere ve Allah’a karşı inkarcı düşünce yapısının itirafının tezahürü bir yorum gördüm yukarıda. Yazık hem de çok yazık. Allah islah etsin.

  • 42.1
   Ali Aslan says:

   Arkadaslar bu tartisma sahnesinde gördügüm birsey var sartlanmis Osmanli zihniyetini tasiyan sözde müslüman Muaviye zihniyetli kisiler herdefasinda Ehlibeyte camur atmaya bakar sonunda peygamber soyunu kurutmak icin elinden geleni arkasina koymaz digertaraftan Allahsiz kitapsiz kendi bildigini dogrusanan bir harici zihniyet Ataist Zümre Bunlarla Imam Ali (a.s) dogramayla bitiremedi cünki bu iki zihniyet hala devam ediyor ve kiyamete kadarda devam edecek ama biseyi unutuyorlar Allahin taktirini cünki Imam Mehdi (a.s) unutuyorlar Imamin gelmesiyle Hak yerini bulacak bunlar ozaman kacacak delik ararlarda bulamazlar gerisini kendileri bilir akibetleri nereye varir Allah onlara yaptiklarindan sorar. Hesap günü hersey Meydana cikar Allah Kafirleri hidayete erdirmez.

   • Ali Aslan says:

    Allah rizasi icin yukarida delilgetimistim Kurani kerimden Ehlibeyt hakinda neden budelillere kulak vermezsiniz yanlissa dogruyu siz yazin da görelim kimin hakli kimin haksiz olduguna ve bilip bilmeden tartisir durursunuz mülümansaniz müminseniz bu delillere cevap yazin birbirlerinizi asaglamakla biryere varamazsiniz Kuran ayetlerinide inkara kalkarsaniz artik diyecek bir sey yok konuyu eniyisi kapatin en azindan vahtette bir olalim herkes kendi inanci ile hars olacak vesselam

 43. 43
  Anonim says:

  hainlik… baska diyebilcegim hic bir sey yok. Osmanlıda alevi sünni birlkte savastık birlkte dostca yasadık ama simdi aleviler resmen osmanlıyı düsman ve berbat bi toplum ilan ettiler ya resmen avrupa gibi amrka gibi konusyosunuz dsnyosunuz siz ve ben kurban olalım osmanlıya. terbiyesizce konusmaya gerek yok ama umarım dikkate alınırm eger Allah korkusu varsa sizde özellikle bu konuyu acıp osmanlıyı kötüleyenleri kastediyorum biraz korkunuz varsa adam gbi arastırrsın tarihini sadece alevi kaynaktan okumazsın mantgını kullanırsın ben hiç inanmıyorum degismez artık dsünceniz Allah hidayet verirse degisir tabi ama Allah rızası için adam gibi arastırın İslamiyeti bozmayın Hz Ali yi bizde seviyoruz ama Hz Ömer i Hz Ebubekir i ne kadar seviyorsak Hz Ali yi de ole seviyoruz ama son peygamber Hz Muhammed dir Allah ın son elcisi dir Hz Muhammed tüm müslümanların Hz Alinin de hayran oldugu bi peygamberdir. Hz Ali Allah ın kılıcıdır onun adını kötüye kullanmayın O müslümanlıgın temsilcisiydi savunucusuydu aleviligi nerden cıkardınız ya Allah askına arastırın tek kaynak Kur an ı Kerim dir yapmayın byle saptırmayın Yüce dinimizi Allah hepimize hidayet versin daha agır konsmak istemiyorum Allah affetsin

  • 43.1
   hasan says:

   Anonim arkadaş
   asıl hainlik yeni cumhuriyeti içine sindiremeyip saltanatlara özenmektir bak dünyadaki diktalar saltanatlar yıkılıyor sen halen saltanata özeniyorsun
   hainlik alevi sünni, kardeş müslüman demeden saltanatı için herşeyi katleden katilleri kutsamaktır
   hainlik Kuranı Kabul edip diğer emanet olan Ehli, Beyti yok saymaktır
   ve tüm hainler mahşerde cezasını bulacaktır

 44. 44
  Hüseyin says:

  Alevi ler sadece osmanlıyı degil ilk üç halife başta olmak üzere ümeyye ogullarının kurdugu emevileri ve abbasileri de red eder.Hatta bununla yetinmez siyonizm kapitalizm emperyalizm vb gibi beşeri ideolojileride reddeder.
  Ehlibeyt a.s mı sahabe seviyesine indirip sıradan bir sahabe gibi lanse eden islami anlayışada karşıyız.
  Sen önce ehli sünnet içindeki 4 mezhebin yüzlerce çelişkilerinin sebebini araştır sonra buraya gel bizimle paylaş…..

 45. 45
  ahmet says:

  osmanlıyı ele alacağınıza kendinizi ele alın son peygamber ali diyen eleviler neyin peşindesiniz hz ali halifedir prygamber değildir bizde hz ali’yi tanıyoruz ama peygamber demiyoruz adam olun gelin din dersinde alevilik die dersmi var lan tek din son islam vaar Son peygamber Hz muhammeddir. ben başbakan olsam sizin kökünnüzü kazırım dua edin hala bu ülkede nefes aldığınıza yada dedelerinize söyleyin adam olsunlar..

  • 45.1
   Anonim says:

   vay vay bir sünni yobazdan klasik cümleler okuduk. ehlibet ve hak aşıkları hep olmuştur. sen önce çelişkilerle dolu 4 mezhebini anali eden. bir de bu cahil sünniler 4 hak mezhep diyorlar ya gülüyorum. hak bir tanedir. o da ehlibeytin yoludur. 4 tane hak olmaz.

 46. 46
  Orhan says:

  ezbere konuşmak kolay kolaysa ezber bozsanıza işte size fırsat hadi gerçekten biliyorsanız yukarıda Osmanlı hakkında söylenen o bilgileri çürütsenize sadece itiraz ederek haklı olamazsanız görüşlerinizi delillerle desteklemelisiniz eğer bunu yapamıyorsanız itiraz etmeye hakkınız yok tabi bazıları bu gerçekleri bilmesine rağmen bu zalimlikleri meşru görüyorya yazık yazık sizin hiç mi insafınız yok hiç ilim hikmet sahibi değilsiniz islamın mantığı bu mu? kuran sünnet bize bunları mı emretti eğerleyse öyleyse kurana ve sünnete dayanarak bu delilleri koysanıza ortaya hadi konuşacaksanız bunlarla konuyu devam ettirin zira sizde bunları yapacak malzeme yok siz olaya islami değil kendi görüşlerinize göre bakıyorsunuz böyle yaptığınız içinde batıla saplanıp kalıyorsunuz ne deyim Allah akıl fikir versin sizlere.

 47. 47
  Hüseyin says:

  Her insanın Tanrı sı vardır ve tüm Peygamberlerine inanır…

 48. 48
  halitşimşek says:

  Bu yaptığınız çok çirkin bir yaklaşım. Neden derseniz bir yolun hak olduğunu kanıtlamak için başkasının yanlışlığını izah etmeye gerek yoktur. Siz burada resmen bu mantıksızlığı sergiliyorsunuz. Osmanlı doğrusuyla yanlışıyla düşmanlığıyla dostluğuyla bizim mirasımızdır. Bunu unutmayın.
  Bakın İran’da Yezdan şehrine gittiğimiz anda Hz. Zerdüşt diye anılır. İnsan köklerinden kopmya başladığı an bir kütükten farkı kalmaz. Cumhuriyet devrimleri köklerden kopartarak bu ülkeyi bir kütüğe çevirmiştir.

  • 48.1
   Orhan says:

   osmanlı bizim atalarımız ama sırf bu özelliğinden dolayı osmanlıyı eleştiri dışında tutmamalıyız iyi yönlerini ele aldığımız gibi kütü yönlerini de görmeyi, ele almayı bilmeliyiz aksi taktirde geçmişimizi sağlam değerlendirmeyiz almamız gereken dersleri, ibretleri alamayız.

 49. 49
  appan says:

  ben bu kadar sacma bir sey gormedim siz osmanlıya kurban olun be. o bütün dünyayı diz cokturdu ama içimizde ki irlandalılar daha milleti kandırmaktan baska bir sey yapmıyor yazık size. türküz diye geciniyorsunuz bir de

  • 49.1
   AleviCaferi says:

   Diz cöktürdüyse ne olmus yani? Amerikada bütün dünyaya diz cöktürüyor. Diz cöktürünce bir devlet iyi mi oluyor? Bu ne bicim mantik?

 50. 50
  samet says:

  alevi caferi osmanlının hukum surdugu heryerde eşitlik vardı huzur vardı bugun bak filistin ırak afganıstan bosna heryerde katlıyam var osmanlıda bu yoktu o kafanıza beyınsız kafanıza sokun avrupada halk osmanlıyı istiyordu kilise çanlarını duymaktansa osmanlığı sarıgı görmek daha iyidir diyor osmanlı amerıka gıbı sılah zoruyla diz cöktürmedi arastır hrıstıyan halk bosnada tek bir ezanla 30,000 bin kişi kendiliğinden müslüman oldu bugün osmanlı devleti yıkıldı diyorsunuz hayır avrupada hala osmanlı etkisi var ve bu yüzden bizimle hala uğrasıyorlar sunuda soyluyum alevıler kendı ıcınde ayrılıyor ALLAHA inanmayan ınkar eden Tayfun ŞİNTÜRK kısılere ben alevi demem onlar ateisttir !!!!!

 51. 51
  Alevilik Tuzağı says:

  Öncelikle ilginç bir yazı olmuş.Alevi olmanız sünni dediğiniz insanların çoğunun sevdiği,saydığı şeylere karşı çıkmanızı gerektirmiyor.Bunu bir söyliyeyim dedim.Allah içinizdeki gerçekten temiz olan alevileri ayırıp gözetsin inşallah.Fakat çoğu alevi , kolaylığa kaçma,din düşmanıyım demek yerine bari alevi olayım düşüncesi vb sebepleriyle kendini Alevi saymakta.Bu yazıdada komik olmuş.Osmanlı namazını,peygamberini biliyor diye hemen kötü gösterilmek istenmiş.Gerçekten çoğunuz kötü eller ihtiyaç duydukça ortamı karıştırmak için kullanılıp atılan varlıklar olduğunuzun farkında değilmisiniz ? Güzel dinimizi,emellerinize alet etmeyin.Gidin kendinize yeni din falan çıkartın.Ona inanın.Alevilik nedir ya ? Müslümanız Elhamdülillah demek yerine aklınıza ilk aleviyim demek geliyor değil mi ? Komiksiniz komik.O güzel insanı , o mükemmel insanı , yani Hz.Aliyi çok sevmek adı altında dolaşan sürü.Komik.Hz.Ali sizleri gördükçe utanıyordur,sıkılıyordur.Hristiyanlar sizden daha az zarar veriyor şu an güzel dinimize.Defolun gidin bu topraklardan.Nerde ne yapıyorsanız yapın ! Her güzel şeyide Osmanlı vb. kötülemeye çalışmayın.Allah sizleri ıslah etsin.!

 52. 52
  Birkul says:

  Siz gerçekten Hz. Muhammed (S.a.v) ‘i peygamber olarak kabul ediyor musunuz?
  “Costantiniye bir gün mutlaka fetholunucaktır. Ne güzel askerdir o asker, ne büyük kumandandır, o kumandan” (Hadis-i şerif)
  Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmethan hazretleri ve O’nun askerleri Peygamberimiz’in (S.a.v) övgüsünü almıştır. Peki siz ne hakla Peygamberimiz’in (S.a.v) övgüsünü alan kişiye hakaret edersiniz. Tamam anneleri hristiyan olabilir, çocuk müslüman olarak yetişmedi mi?
  Peki şehzadeler niye öldürüldü? Niye padişahlar tahttan indirildi? Ne kadar araştırdınız?
  Her neyse kısaca açıklayım, hepsinin başı hıyanet veya devleti iyi yönetememektir. VATAN NAMUSTUR.
  Ey tarihi şanla dolu ecdadını bir kalemle silebilen zihniyet! Gün gelecek sizlerde yaptıklarınızdan pişman olacaksınız!

 53. 53
  Birkul says:

  Üstteki arkadaş yazmış ki : “Yukarıdakileri çürütün”
  Peki arkadaş istedi madem çürütelim. Osmanlı ile safevi devleti arasındaki savaş niye biliyor musunuz? Yavuz Sultan Selim’in ona yazdığı şu mektuba bi göz atın :
  “Fitneler çıkardınız, İslam büyüklerine küfürler ediyorsunuz, bunun cezası katlidir, üzerinize geliyorum, işgal ettiğiniz Osmanlı memleketlerini geri veriniz.”
  Belki İslam büyüklerine küfür ettiklerine, fitneler çıkardıklarına yalan diyebilirsiniz, peki Osmanlı memleketlerini işgal etmelerine nediyeceksiniz? Bu savaşın sebebi mezhep ayrılığımıdır yoksa sırf alevi olduğu için savunduğunuz şah ismailin Osmanlı topraklarını işgal etmesimidir? Yavuz Sultan Selim Osmanlı topraklarını işgal ettikleri zaman “hayırlı olsun” mu demeliydi sizce? Nedense yukarıda en çok Yavuz Sultan Selimhan eleştirilmiş. Acaba alevilerle savaştığı içinmi bu kadar kötülenmiş? Hep padişahların annesine cavur denmiş hadi onlar kadındı ama şah ismailin dedesi kimdi biliyor musunuz?IV. Yohannes Komnenos! Yani bir hristiyan erkeği!
  Cihanda, şarap ve zevkü sefa düşkünü olarak gösterilen yüce Osmanlı
  Sultanları’ndan daha fazla İslamı yayabilen bir devlet var mıdır? Haa neredeyse geçiyordum birde entrikalar üzerine kurulu dediğiniz Osmanlı ile şah ismailin doğuştan tahta geçene kadarki hayatı boyunca neler olduğunu karşılaştırın (kaynak : vikipedi) :
  Şeyh Haydar öldürülmüş babası Şeyh Cüneyd’in öçünü almak için 1488’de Şirvanşahlar Devleti’ne karşı yaptığı savaş sırasında Şirvan hükümdarı Ferruh Yasar yenilgiye uğrayarak Gülüstan kalesine çekilmiştir. Yedi ay muhasarada kaldıktan sonra Şirvan şahı kayınbiraderi olan Akkoyunlu sultanı Yakub Bey’den yardım istedi, Akkoyunlu hükmüdarı ordu göndererek kayınbiraderine destek verdi və Teberistan yakınlarında yapılan savaşta Şeyh Haydar öldürüldü[1].

  Babası Şeyh Haydar öldürüldükten sonra, İsmail annesi ve kardeşleri Sultan Ali ve İbrahim ile birlikte Şiraz’da mahkûm edilir. Mahkum edildiklerinde İsmail daha iki yaşında bile değildir.

  Bir süre sonra Rüstem Mirza kardeşlerden yararlanmak için onları serbest bırakır. Fakat savaş sırasında İsmail’in büyük kardeşi Sultan Ali’nin ve Kızılbaşların cesurca çarpıştıklarını görünce korkuya kapılır, kendisini ve neslini ortaya çıkacak tehlikelerden korumak için Şeyh Cüneyd neslini ortadan kaldırmaya karar verir[2].

  Şeyh Sultan Ali’nin üzerine adamlarını gönderir ve onu öldürtür. Ölümünden önce Şeyh Sultan Ali İsmail’i varisi ilan eder ve Erdebil’e gönderir. Kızılbaşlar, İsmail’in arandığını öğrenince onu bir süre Erdebil’de daha sonra da Reşt’de gizlenmesini sağlarlar.
  Yukarıda bırak bir kişiyi öldürmeyi, neslin ortadan kaldırılması kararı bile vardır.

 54. 54
  bilal says:

  Birkul can
  Forumda Osmanlı bölümüne girip eleştirilerini yap cevabını alırsın ayrıca
  Fatihle ilgili kullanılan sözün sahte hadis! uydurma olduğu ihtimalini düşündünmü?
  Peygamberimiz istanbulun 3 gün yağmalanmasına razı olan birini övmüş olabilirmi?
  Peygamberimiz bebekleri saltanat için öldürün emri veren cahili övebilirmi?
  ayrıca safevi şahlarıyla osmanlı padişahları arasında ne fark varki her ikiside katildirler
  biz sana safeviyimi övüyoruzki bu konuda bile bize eleştiri getiriyorsun

 55. 55
  safavi says:

  səfəvi qatil deyil.əslində siz həya etməssiniz ki, osmanlıyı yalanlaya-yalanlaya səfəvi tarixini osmanlı-əməvilərinə dayanıb oxursunuz.Allah siznin bu tarafınıza görə islah etsin.səfəvilər məzlum qanına bais olmadıqları kimi, sizin kimi kəndi işinə gəməməsi xüsusunda səfəvilərə iftira atmaqdan ehtiyat etməzsiniz.önərimiz, səfəvilər üzərinə günaha girməyiniz.səfəvilərin kimliyini bilsəydiniz qızılbaş olurdunuz.görünən o ki xaricisiniz.

  • 55.1
   bilal says:

   safavi can
   anadoludakiler padişahlarına hayranlar demekki sende şahlarına hayransın
   mahşerde Allah onları padişahlarıyla senin gibileride şahlarıyla haşretsin inş
   biz ise 12 imamlarla olmak istiyoruz şahlarıda padişahlarıda tarihin çöp sepetine attık bu tercihimizede sizler saygı duyun

 56. 56
  safavi says:

  öncəliklə mən kimsəyə hayran deyilim.bu mənə qarşı yapmış olduğunuz iftiradır.ikincisi, siz öncə muracat olaraq can diyorsunuz, sonrada Allah səni haşr etsin diyorsun.mən də sana derim duam o ki, Allah hər kəsi aməli və dili ilə qiymətləndirsin.
  sən İslama inansaydın, kimisə şahsi eşyan kibi şope atmak kimi ifade kullanmazdın.tarih çöpə atılmalı olsaydı, Allah israiloğullarını misal verməzdi.
  sizi, insafa dəvət edirəm.osmanlıyı kəndi arşivinə görə doğruları sunduğunuz üçün təşəkkür edirəm.ancaq, safavilər sizin sandığınız biriləri deyildir.siz safaviləri anadoluda kızılbaş soykırımından sorumlu tutarak osmanlı-emevilerinin yalanları ile safavileri yorumlayırsanız.
  başqa sözlə təvəlla və təbərranı hiç sayaraq, kəndi hakikatınızı kurmak peşindəsiniz.
  biliniz ki, hak olan tam olandır.tam olansa doğrulara təslim olandır.

  salama layıq olana salam olsun.

  • 56.1
   bilal says:

   safevi can
   osmanlıyı eleştirince kabul ediyorsun fakar safeviye dokununca itiraz ediyorsun bu çelişkidir çünkü her iki düzende saltanattır saltanatın iyisi kötüsü olmaz birisi sünniliği paravan kullanmış diğeri şiiliği saltanat için kullanmış
   her ikiside insancanına kıymış bir masumu öldüren tüm insanlığı öldürmüş gibidir der dinimiz duymadınmı?
   israiloğullarıda osmanlıda safevide örnektir ibrettir tarih ibret içindir
   anadoluda osmanlı dönemine dönmek isteyen bir sürü cahil var
   sende şu an istermisin safevi dönemine dönmeyi?

  • 56.2
   canpolat says:

   safevi kardeşim
   Ben şahsen Safevileri araştırmadım. Ama bildiğim bir şey var ki Safeviler Ehl-i Beyt as ak pak yolunun mektebinin yayılması için çaba sarf etmiştir. Ben o devlet içinde gerçekten Ehl-i Beyt Mektebine hizmet etmiş olanlardan Allah razı olsun diyorum.
   Osmanlı ise malumdur sunni bir devlet olduğu için Alevileri, Şiileri hep katletmiş, baskı altına almış ama Sunnilere ve Sunni Bektaşi tarikatları gibi tarikatlara dokunmamıştır.
   Neyse konuya dönecek olursak Safeviler içinde gerçekten velayete inananlara söylenecek söz yok. Onlara ancak muhabbet besleyebiliriz. Çünkü velayet, tevella-teberra inançlarımız bunu gerektirir. Ancak ben araştırmadığım ve emin olmadığım husus Safevilerin saltanatları için mi Mektebi kullandığı, yoksa Mektep için mi devleti kullandığıdır? Hangisi? Eğer amaçları saltanatlarının devamı ise benden uzak olsunlar ama eğer amaçları Ehl- Beyt Mektebine, velayete hizmet ise o halde durum farklı olur. Ben Osmanlının dini saltanatları için kullandıklarını düşünüyorum onların amaçları da aslında sunniliği korumak değildi. Belki safeviler sunni olsaydı osmanlı sunni olmazdı. Bilemiyoruz.
   Ancak Safeviler için net bir fikrim yok. Burada ne şah ne padişah diyen arkadaşlarım Safevinin de Osmanlının da asıl gayelerinin dünya saltanatı olduğunu düşünmeleridir. Osmanlı konusunda hemfikiriz. O halde Safevilerin amaçlarının saltanat olmadığını Mektebe hizmet olduğunu ispat edecek bilgi, belge, ilmî açıklamalar vb. her ne varsa forum bölümüne yazmanı rica ediyorum.
   Men de sene deyirem ki Allah senin kömeyin olsun, velayetten ırak eylemesin, xamımızı masumların velayetine itikad idenlerden qarar kılsın.İltimas-ı dua qardaşım.

   • safavi says:

    canpolat can, doğruları gönül diliylə dilə gətirməniz nə güzəl.
    safavilərin hakda araştırmanız olmadığınızı yazmışsınız.o zaman ya bu konuda emevi yalanları esasında konuşmayınız.ya da vaktiniz olursa araştırıp konuşunuz.ricamız bu.əslində rica da sayılmaz.çünki doğruları bulmaq və yalandan uzaq olmaz yalnız insanoğlunun kəndinə atf olunmuş nimetdir.
    şimdi əyər, gönlünüzdə velayet aşkı ki, var.şu cümlə sizə safavilər hakda malumat verer və doğruyu konuşmanızda kaynak olur.

    tüm velayet yolunu seçmiş tarihçiler safavilərin kurulması hakda şöylə yazar.-Safavilər ilan edildiyi vakit, sanki ruh cansız bədənə qayıdırdı…

    eyvallah qardaşım, Allah bizi vələyətin sancağından uzaq qılmasın.
    əssalam.

    • canpolat says:

     safavi kardeşim,
     Ben Safeviler hakkında dikkat edersen kötü bir yorum yapmıyorum. Çünkü araştırmamışım, bilmiyorum. Niyetleri nedir bilmiyorum? Osmanlı hakkındaki görüşlerim ise açıkça bellidir, yukarıda yazmıştım. Ben Osmanlıyı ve Safeviyi eleştiren arkadaşlarımın iki devletinde amaçlarının saltanat olduğunu düşündüklerini ifade ettim. Benim Safeviler hakkında böyle net bir düşüncem yok şu anda. İnşallah sen bildiğin belge, ilmî yazılar vb. ne varsa ehlibeytforum.com adresli forumlarımıza aktarırsan bu konuyu araştırmak için bana bir kapı aralamış olursun.
     vessalam qardaşım.

 57. 57
  Yavuz says:

  Selamın aleyküm arkadaslar.
  Burda dikkatimi yaptıgınız yorumlara baktımda tek 1 kisi
  alevi oldugu halde düzgün yorum yapıyor. İsmi (BİRALEVİ) ARKADASIMIZ GAYET GÜZEL YORUM YAPIYOR. ÖBÙR YORUMLARA AĞLASAMMİ GÜLSEMMİ ANLAYAMADIM GİTTİ:S
  UNUTMAYIN BU TOPRAKLARDA HERKEZ BİRDİR HİÇ KİMSE GARANTİ VEREMEZ O ZAMANLAR’DA NE OLMUS NE BİTMİS NİYE OLMUS GERCEKTEN OLMUSMU GARANTİ VERENDE
  SATEN ZORBA VE COK BILMİSTIR TARTISMAYI BİTİRİNİZ. BOSTAN YERE TARTIŞ
  IYORSUNUZ. HEPİNİZE SAYGILAR
  … BİR ALEVİ ARKADASIM SENLE 1 KAÇ SEY TARTISMAK İSTERİM.

 58. 58
  Tebliz says:

  AKP’nin Alevi yurttaşlarımız için açıkladığı yaklaşımı eksik fakat olumlu buluyorum.

  Bu bağlamda Yavuz Sultan Selim’e kadar “Osmanlı Padişahları Aleviydiler” eksenli yazım için medyada çoğu tepki yansıtan yazılar yayımlandı. Üslup özürlüleri geçiyorum.

  Ancak Milli Gazete’de Aydın Başar imzasıyla bir tam sayfa kaplayan yazı düzeyli bir eleştiriydi.(24.11.2008)

  Birkaç “iddia” ve “bana ait bazı alıntıları kendi saptaması gibi yansıtması” ise çok da önemli değil.

  O nedenle -iddialarına cevap olarak- bu konuda eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek’in Radikal’deki 15.01.2008 tarihli yazısından bazı satırları yayımlıyorum…

  ……………………

  Yeniçerilerin resmi tarikatı Bektaşilik idi. Yeniçerilerin 94. alayında mürşit olarak bir Bektaşi Babası otururdu. O ölünce yeni “Baba” Hacıbektaş’tan gönderilirdi.

  Büyük resmi törenlerle karşılanır ve makamına oturtulurdu.

  Hatırlayın ki Osmanlı’nın ordusunun temeli Yeniçerilerdi. Devletin temeli ve padişahın muhafız gücü olan Yeniçerilerin Bektaşi olması, bize neyi söyler?

  Diyorum ki Osmanlı devletinin resmi din yolu Alevi-Bektaşilik idi… Ne zamana kadar mı? Selim Padişah’ın Şah İsmail’e ve Safeviliğe karşı bir Sünni set inşası ihtiyacını duymasına kadar… Mısır’dan getirilen Eşari-Sünni din bilginleri Osmanlı memleketine dağıtıldı ve halka Eşari-Sünnilik öğretildi. Sayıları 1000’den çok olduğu söylenen bu bilginlere verilen destek ile Osmanlı’nın resmi mezhebi Sünnilik haline geldi. İş asıl Kanuni döneminde tamamlandı. Sanıldığı gibi Selim Padişah’ın adı, Yavuz Selim değildi. Safevi-Alevi Türkmenlere karşı yürütülen kıyıcı hareketlerden ötürü halk ona “Yavuz” yani kıyıcı, yani zalim dedi…

  Yavuz Selim’le Alevi-Bektaşilik yine de resmi koruma altında ama ikincil derecede varlığını daha üç asır sürdürmüştür. Safevi-Alevilik ‘Kızılbaşlık’ denilerek ezilmiş, Bektaşi-Alevilik korunmuştur.

  Bektaşi-Aleviliğin ezilmesi ise 1826 Yeniçeriliğin yok edilmesiyle aynı anda gerçekleşmiş; Bektaşi dergâhları kapatılmıştır. Ta ki Sultan Aziz’in tekrar serbest bırakmasına kadar.

  Bugünlerde gündeme yeniden giren Alevi-Bektaşilik ile Osmanlı ilişkilerinin özeti budur.

  • 58.1
   Tebliz says:

   Yukaridaki yazi alintidir ilk padisahlarin Alevi oldugunu Hic okumadim bildigim sadece 32 ci Padisah Abdulaziz aleviydi ama yukarida yazilan temel bilgiler dogru Aleviler ellerini Osmanlidan cektikten sonra cöküse gecip sonunda yok olmustur…

  • 58.2
   hasan says:

   Tebliz can
   bektaşilik sünni sufist bir tarikattır bu gereçeği anlarsanız yanılgıya düşmezsiniz abdülaziz alevi değil bektaşiydi
   osmanlı en güçlü ordusu yeniçeriliğinin bektaşiliğe neden bağladığınıda anlamış olursunuz böylece ilk osmanlılar aleviydi şeklindeki saçma mantıktanda kurtulursunuz

 59. 59
  necip says:

  arkadaşlar safavilik bir akımdır, bir türkmen akımıdır, safaviler 14 türk beyini, öldürmüş ve yüzbinlerce sünni müslümanı öldürmüş, Bunun üzerine sultan selim, bu akıma karşı, bir dur deme zamanının geldiğini düşünerek doğu seferini baslatmıştır, tabiki, kendisini sağlama almak için, 40 bin safavi müridini öldürmüştür, çünkü bunlar şah ismailin mürüdlerindendir, savaşlarda insanların ölmesi,normal bir durumdur.

  tabiki bu safavi mürütleri, bizim simdiki deyimimizle alevidir, safaviler,ile osmanlı arasında her zaman bir, sürtünme vardır bunun icindir ki , aleviler , osmanlıyı sevmezler, ve osmanlı ile ilgili her türlü, iftira ve karalamayi yapiyorlar ( tabi butun aleviler deil)

  osmanlıdaki bazi kardes katillerinin varlığı ise doğrudur, fakat bunlar, padişahın, kendi kararları deildir, şuura kararı ile alınmaktadır. Sebebi ise devletin bekaası içindir, çünkü türklerde, mülk devletin başındaki aileye aittir, türk beyliklerinin bir çoğu toprakların kardeşler tarafından bölünmesi sebebiyle güçsüzleşmiş , ve yok olmuşlardır, osmanlı ise devletin bölünmemesi için, kardeş katli denilen şeyi yapmıstır, bu sebeblede devleti bolunmeden kurtarmıştır,16, yuzyıldan sonra ise bir kanun ile, ailenin en buyugu padişah secildigi icin, ve digerlerine toprak hakkı verilmedigi icin, bu bir kanun ile kaldirilmistir,

  tarihte nice katliyamlar yapılmış, devletin bekası icin, yapılan, bir kac kisinin suura karari ile öldürülmesi, katil olmalari anlamına gelmez, çünkü devlet icin bir cok idamlar yapılabilir, cumhuriyet döneminde yapılan, idamları, yazsak belki osmanlının tum tarihinden fazla idam çıkar,

 60. 60
  necip says:

  Şunuda belirteyim, şah ismailin, bağdatta, tebrizde, ve baska birçok şehirde katlettigi müslümanların sayısı, yavuzun öldürdüğü alevilerin sayısının, belki 100 katıdır.. bunuda bilmek lazim, cunku, şah ismail,in katliyamlarinda, sünni , alevi ayirt etmemiş , kendisine direnen herkesi katletmistir.

 61. 61
  yusufi says:

  türk kürt arap alman ingiliz rus yahudi …. soru soracağım arkadaşlar.
  hz adem in ırkı ne idi bilen varmı..alevi dostlarımızdaki gerçek sorun caferi sadıkın oğulları(ismailiye,musa kazım, abdullah.) arasındaki liderlik problemiyle zirveye ulaşmışmıdır..dul kadın kimdir,dul kadının oğlu kimdir,, masonlar alevileri kullanmışmıdırlar.haşhaşinler (hasansabah)alevilerin bir kolunun suikastcisimidir.şah ismail acaba nekadar sünni katletmiştir (acımasız yöntemlerle).birde sünnilerde hiç yezid ismi koyan birisi varmıdır..

 62. 62
  muhacir says:

  Allah sizi bildiği gibi yapsın… Yazık yahu vallahi billahi yazık…. Şu terbiyesizliğe bakın… Yemek yediğin kaba tükürmek bu olsa gerek… Allah’ ve Rasulüne olan inancınız ehl-i beyte olan sevginiz kadar varsa azıcık ahiret inancınız,mizan hesap inancınız yapmayın bunları…
  Allah’tan korkun… Dünya’yı medeniyetine hayran bırakan Osmanlı bizim ecdadımızdı ve biz onların İ’lay-i Kelimetullah adına durmadan cihad ettiklerine şahidiz…
  Osmanlı komşu devletlere hiç bir sebep yokken müdahale etmemiştir.Bilip bilmeden konuşma ey Ebu Cehl..! Önce davet vardır.Sana bir örnek vereyim unutma..! Mesela mısır seferi .. Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi.. Sebebi nedir? Sebebi Memluklerin Şah İsmail ile işbirliği yapmasıdır.Hoş bu örnek pek hoşunuza gitmeyecek zira sizin en büyük iftiranız burada.Sultan Yavuz Anadolu’da 40.000 Alevi katletmişmiş… Hadi ordan! 40.000 sayısı Yavuz’un sefere çıkarken Anadolu’da isyanlara karşı bıraktığı ordunun asker sayısıdır.Biraz tarih okuyun ama kaynak göstermeden hazırlanan kendi yazdıklarınızdan değil.Şah İsmail Anadolu’yu şiileştirme çabaları içinde idi ve gerek Yavuz gerekse Şah İsmail İslam lideri olmak istiyordu(Yavuz İslam Birliği kurmak istiyordu bu liderlik sevdasından başka şeydir anlayabilmek gerek)Alevilik şiilik değildir bizim bildiğimiz..Sahabeye söven İran Şiileri ile tek çatı altında bulunmak isteyen buyursun İran’a… İran’da resmi mezhep İsmailiyye sahabeye küfretmektedir,sözde Hz Ali sevgisinden yüzlerce hadis uydurmuşlardır. Evet,müslümandırlar ama ehl-i sünnet değil.. Ehl-i bid’at… Mut’a nikahı ile zinayı din üzerine oturtmuşlardır kendilerince… Bizler Ehl-i Beyt’i onlardan daha fazla seviyoruz ancak onlar üzerinden prim elde etme çabamız olmadı hiç.
  Bunu iyi değerlendirelim… Nusayrileri de siz bilirsiniz onlar Hz Ali’yi ilah edinmişlerdir. Hakk’ı söylemek batıla karşı da haykırmak gerek..Yapmayın, biz sizi de kardeş bilip beraberce yaşıyoruz bu vatanda.Namaz kılan,Rasul’e sövmeyen ,ashaba atmayanı kardeş biliriz… Şimdi 600 yıllık bir medeniyeti,Medine İslam Devleti’nin takipçisi olan koskoca medeniyeti karalamak size bir farar sağlamaz. Selametle…

 63. 63
  canpolat says:

  muhacir ezbere konuşuyorsun. Nusayriler İmam Ali’ye ilahlık isnat etmezler. Uydurma. Şiilik bidat ehli değildir. Bidatlerle dolu olan yol Emevi oyunlarına kanarak muaviye gibilerini hazretlik yapan yoldur.
  Mutayı zina ile denk tuttun. Allah bu düşünden dolayı sana acımasın! Sen Allah’ın Resulü’nün izin verdiği dinî bir nikahı haram olan bir şeyle eş tuttun. Böylece kâfirlerin emellerine hizmet ettin. Allah seni çok beğendiğin yavuzunla aynı yere yollasın!

 64. 64
  metin says:

  Selam
  siteyi gezdim gayet güzel bilgilerle islenmis. malesef Serefli OSMANLI hanedanina hakaret etmek icin ayrilan bu sayfa icler acisi.
  herkez haddini bilecek, terbiyesizlik etmeyecek.
  damarlarinda akan kani inkar etmeyecek, tarihi dogru ögrenecek
  yahudilere,masonlara,gayrimuslimlere hizmet etmeyecek,
  bugün alevi ,sunni ayrimi varsa ki ayrimcilik bu zihniyetten geliyor aslini inkar,dan besleniyor. herkez haddini bilecek.

  1.)peygamberimiz metettigi isaretettigi o güzel devlete ,orduya ve onun milletine hakaret temek icin peygamberimizden dahami üstünsünüz ki Peygaberimizin övdügüne sövüyorsunuz.

  2.)Haci bektasi veli hazretlerinden dahami ilim sahibisiniz Fatih anarahmine düstügünde fatihin yetistirmek üzere Aksemseddini
  Haci bektasi veli saraya göndermeimi.
  Haci bektasi veli bugün kulanilan tabirle degiminizle ALEVI degilmiydi?

  3.)O padisahki haci bektasi veli,nin sözünü birnevi emirtelakki edip sehzadenin egitimini emanet eder basüstüeder bu birlikdegilde nedir.

  netice anlayana 3 örnek yeter anlamayana ömürboyu keder.

  siz biz yok alevi,side sunni,side hep bir türk islam yapisi hamuru diger islam corafyasindan farklidir gerek devleti osmanide gerek günümüzde
  sehler veliler dervisler bizim anadolu islamanlayisini engüzel anlatan resimdir birilerin makam sevdasina ektigi düsman tohumlarini birlik atesi ile yakip yikalim hep can hep bir olalim.
  kisadan hisse dinimiz bir diyanetimiz bir .
  akliselim davranin ve butür sapiklik iceren gayri ihtiyari yazilan butür yazilari kaldirin,ki siz biz olmasin sade biz olsun.
  ALLAH,in rahmeti üzerinize olsun

 65. 65
  kemal says:

  Osmanlı topraklarında her dinden, mezhepten, dilden ve ırktan insanlar güvenle yaşamıştır. Her alınan toprakta bunun garantisi padişah fermanlarıyla da düzenlenmiştir. Yıkıldığı zaman kendi dilini konuşan ve eski dinlerine inanan 38 milletin çıktığı Osmanlı Devleti’ne Fransızca olarak barbar diyen Cezayirli’den ne farkınız kaldığını sormak isterim.

  Bu sayfayı okumadan önce siteyi notlar alarak, ciddiyetle okuyordum. İmam-ı Buhari’nin ata şeker vaad edip sonra kandıran insandan hadis almayışını örnek bilip meşrebinizi araştırmak için doğru kaynağı bulma yolculuğuma tekrar dönüyorum.

 66. 66
  Taner says:

  Osmanlı bizim ecdadımızdır, bunda bir sorun yok, olamazda. Lakin bu Yeni Osmanlıcılar nedense hep Osmanlının başarılarını görüp gerisini hasır altı etmekten yana. Hiç detaya girmeden basit bir hesap yapalım: Osmanlı kuruluş 1299’dur, yükselme döneminin sonu 1579’dur. Ne yaptı: 280 sene. Duraklama döneminin başlangıcı 1579’dur, dağılmanın bitişi: 1922. Ne yaptı 343 sene. Yani 600 yıllık imparatorluğun aşağı yukarı 300 senesi yükseliş 300 senesi çöküş. Hal böyleyken hep başarıları hep zaferleri konuşmak gerçekçi midir, değildir. Hele ki 300 yıllık çöküş tarihini hasır altı edip, Osmanlının 1. Dünya Savaşında tek zafer kazanan komutanı Mustafa Kemal’i ve onun yaptıklarını eleştirmek için her fırsatı kollamak ama Osmanlıyı tarihi boyunca zaferden zafere koşmuş, hiç toprak kaybetmemiş, satmamış, o zavallı anlaşmalara imza atmamış gibi göstermeye çalışmak nedir? Sözüm yukarıda yorum yazanlara değil ama bu dediğimi yapanlar var…

 67. 67
  Sungur Cebeci says:

  Kürt çalar çingene oynar diye bir atasözü vardır. Armağanım olsun Teoman Bey’e

 68. 68
  hakan says:

  Bizi bilen biliyor,her hirliyan mahlukatin önune kemik atilacak diye bi kayde yok,onun icindirki bu kendini bilmezi ciddiye almayin diyorum,hosuna gider o hirlagin.Ben osmanli torunuyum yorumcularin hatiri icin yazdim,o hirlagi muhatap aldigim icin deil.Calisalim ileri bakalim tum TURK milletine ben malatyali kardesinizden selam olsun.

 69. 69
  Bedrettin says:

  Acem istihbaratının, alevisesi diye uydurduğu bu site, bariz acem-şia propagandası yapıyor. Adı alevilik sitesi ama ne dara durmak var ne görgüye çıkmak ne de bir duaz-ı imam… Osmanlı padişahlarını karalamaya gelince, eeee ne de olsa 5.000 yıllık pers medeniyetini yerle bir eden Hz. Ömer ve Hz. Osman a düşmanlık az gelmiş olsa gerek ki, Yavuzun kılıcının önünde maskara olan acemler, şimdi de internetten osmanlıya sövüyorlar…. Ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakarsınız. Biz acemlere entari giydirmeye alışkın bir milletiz…

  • 69.1
   Biralevi says:

   Bedreddin can
   Acemlerle ilgili sorunların bizi hiç ilgilendirmiyor zira biz şah ismailide yavuz selimide şahlarıda padişahlarıda aştık hatta onları tarihin çöp sepetine attık ve muhtemelen şah ve padişah zalimleri mahşerde birlikte olacaklar
   keşke ucuzluğa kaçmayıpta bizi ayağı yere basan bir şekilde eleştirseydin

 70. 70
  OSMANLI TORUNU says:

  helal olsun sana bedrettin kim tutar seni 🙂

 71. 71
  Ölümde var says:

  En doğru yorumu Muhacir kardeşimiz yapmış.Bektaşilik le şiiliği birbirine karıştırmamak gerekir.Osmanlı bektaşi kimliğiyle yoğrulmuş bir imparatorluktur ve bektaşiler şiiler gibi sahabeye küfür etmezler…Halifelik belki Hz Ali efendimizin hakkıydı ama bu diğer halifelere küfür etmeyi sövmeyi gerektirmez ve günahtır.Allah istemeseydi kimseye bir hak düşmezdi.Osmanlıyı şiileştirme çabaları halen devam etmekte o zaman buyursunlar iranda yaşasınlar diyorum bende.Bütün bu mezhep farklılıklarına rağmen müslümanlar birleşmek zorundadır amaç zaten müslümaları kendi içlerinde bölüp başsız bırakmaktı ve bu halifelik kaldırıldıktan sonra pekala gerçekleşmiştir…Asrı saadete en yakın yaşam şekli Osmanlı imparatorluğu döneminde ortaya çıkmıştır.Yok osmanlı kötüydü şimdi iyiyiz diyorsanız buyrun küçük oğlunuzu yada kızınızı akşam karanlığında bakkala gönderin.Gece kapınızı kilitlemeden y<tın.dükkanınıza kilit vurmadan cumaya gidin..vs vs…

 72. 72
  ali (hasan hüseyin oğlu) says:

  ayıp ayıp
  tarihinden bu kadar nefret ettiğini bilmiyordum
  yalan yanlış uydurma bilgilerle insanları kandırıyorsunuz
  alevi halkı en huzurlu günlerini osmanlı devleti zamanında yaşamıştır
  ayrıca bu yalan yanlış bilgileri bu sitede yayınlayan bu site yetkililerini kınıyorum
  bunları söyleyenler ALEVİ HİÇ OLAMAZ
  İNSANLIKTAN DA ASİBİNİ ALMAMIŞTIR

 73. 73
  erdi says:

  nediyorsun kardeşim senya ne tarihı ne tarıhınden bahsediyorsun sen osmanlı tarıhınde belli osmanlı tarıhı osmanlı şeyhuiislamcıları alevi öldürmenin sünnet oldugunu alevi öldürmenin cennetlik oldugunu söylemedilermi tokat katliamı 20 bın alevi vatandaş katledildi bunlar olacak sonra be kalkacam osmanlıya sevgide bulunacam hadiya vallahamı bide tarih diyorsun bana tarihdersi verme sen kimsin senin hüccetinne tabi siz osmanlı torununsunuz yavuzun torunları sizi (SAFAVİ) ÖLÜMDE VAR DENEN ARKADAŞ BİZİM ATALARIMIZDA İRANDAN GELME HORASANDAN BANA CEDDİMİ TANITMA BEN CEDDİMİ COK İYİ TANIYORUM SÜNNİLER BU GURUBA YORUM YAZMASIN ONLAR GİTSİN FETULLAH GULEN DELERİNİN KUCAGINA OTURSUNLAR

 74. 74
  erdi says:

  LAİLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RESULULLAH ALİYYEN VELİYYULLAH allah yuce kitabı kuranı kerimde buyuruyorki: Doğrusu Allah sadece siz Ehli Beytten her türlü pisliği gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister. ( Ahzap suresi 33ayet

 75. 75
  Anonim says:

  Bismillahir-Rahmanir Rahim

  Kovulumuş şeytandan Allaha sığınırım ; (Ey Firavun!) Senden sonra geleceklere ibret olması için, bugün senin bedenini (cansız olarak) kurtaracağız. İşte insanlardan bir çoğu, hakikaten âyetlerimizden gafildirler. (Yunus suresi 92-ci ayet)

  • 75.1
   akay says:

   Sunniler hep böyledir zaten siz daha ne konusuyonuw sizi ipince bir kiliçtan geçirmek lazim fakat ahiret insani eşitler biliyor musunuz sız nasil inşansıniz bu kadar nankorlesebiliyosunuz siz bunlarin yaptiklarinı bi görseniz o kişi dini terk eder kendı kafaniza gore sirf aklanmak icin yorum yapmayınortaliktaki cahl ınsanlardan farkiniz bu olsün

 76. 76
  darktran says:

  hz.aliyi nerden ehli beyt’e dahil ettiniz anlamadım.ehli beyt olan hz fatmadır.ayrıca can çıkar huy çıkmaz demişler şu an türkiyenin gelişmesini engelleyen bir terör örgütü var onlar biraz duruldumu aleviler başlıyo,şurası kesin osmanlı zamanında da aynen böyle yaptığınız için isyan ettiğiniz ve hiçbirşeyden memnun olmadığınız için gerekli dersi verdiler.aleviler türklüğü nerden sahipleniyorsunuz orta asyadan göçen gelen biziz ama sizde anlayacak kafa nerde?birazcık hz.Ali’yi örnek alın ve onun izinde gidin Kur-an’ı yanlış yorumluyormuşuz ne komiksiniz ya asıl siz görmek istediğiniz gibi değiştiriyorsunuz ayetleri yoksa ayetler gayet açık zaten insan için yazılmış okunduğunda anlaşılsın die yani bilimsel araştırma yapmana gerek yok her seviyede insan anlayabilir illa ki peygamber olmanada gerek yok.namaz kıl diyorsa namaz kılacaksın ha nasıl kılacam onun derdine düşersin o zaman da peygamberi örnek alacaksın ..peygamber nasıl kılmış peki bizim kıldığımız gibi değil mi?biraz düşünsen ahhhh…yok arkadaş ben böyle yağıyorum yap kardeşim nasıl yapıyorsan yap.zaten artık osmanlıya kurban olursunuz,yarın bir gün böyle giderse bu düzende kalmaz,artık neslimiz yok olur gider…osmanlıya kurban olunn hepiniz…aleviler hepberaber olunda osmanlı gibi bir devlet kurun da görelim,kurabilecekmisiniz,kurarsanızda kaç yıl yaşayacak…öyle… olmuyo bu işler…

  • 76.1
   Serdar says:

   Darktan lakaplı kişiye istinaden yazıyorum. Alevilerin ve bektaşilerin esasen Horasan’dan geldiklerini, ayrıca Türkmen ve dolayısıyla TÜrk olduklarını anlaman için biraz araştırma yapmanı ve kitap okumanı öneriyorum. Hatta hakaret için söylemiyorum ama kendi soyunu bile araştırmanı tavsiye ederim. Senden bir kaç nesil öncesinde soyunun nereden geldiğini biliyor musun? Osmanlıda birçok toplum vardı. Senin ermeni soyundan olma ihtimalin bile olabilir. Aleviler öz be öz Türktür. Hatta OSmanlı’daki yeni çeri ocağının ismini koyan Hacı Bektaş-ı Veli’dir. Osmanlı’da FAtih’e kadar olan dönemde BEktaşilik önemli bir yer etmiş, Osmanlı kurumlarının bir çoğunda BEktaşilik inanışı hakim olmuştur. Lafı fazla uzatmayacağım. İşin aslı şu ki OSmanlıyı zaten Bektaşi inancına mensup kişiler kurmuştur. Git araştır biraz OSman BEy’i (Ataman Bey), ORhan BEy’i. 1200 lü yıllarda OSmanlıyı.

 77. 77
  Anonim says:

  metin kardeş hacı bektaş-ı veli değil hacı bayram-ı velidir akşemseddini gönderen sanırım bi yanlışlık oldu

 78. 78
  celal says:

  İndirlen din'(Allahın sistemi,düzeni) Ehl-i sünnet inancının 1400 yıldır yaşadığı din deyildir. Sünni inanç fasıktır(bozuk,asılsız), tamamen zahiri(şekilsel)dir.

  Alevilerin Tevhidi,kutsal kitabı Ku’ran dır. peygamberi Muhammed Mustafa(s.a.v) dir. Velisi İmam Ali ve soyundan gelen 12 imamlardır.Bu yüzden Aleviler şaşmamıştır. Dini zahiri değil batıni(iç yüzü) ile algılayıp yaşamışlardır.

  • 78.1
   ferman says:

   rafıziye bak hele 🙂 müslümanlığı da kaptırmıyor kimseye.
   bunların derdi sadece siyaset. ataları sürekli yenilgi aldı ya, baktı olmayacak bir yerlerden saldırayım diyor 🙂
   koçum sen 12 imam meselesini iman etmişsin sonrada kalkıp sunnilere fasıktır diyorsun. o kafanı bi kumdan çıkar akıllı ol. sağa sola kafir demekle müslüma olunmaz. aleviler şaşmamış öyle mi?
   kaç tane alevilik var?
   bektaşilerle niye sövüyonuz birbirinize?
   bu kalıpsal palavraları ancak kendinize inandırırsınız. Allah’ın kur’an’ı ortada. öyle sağa sola kafir fasık diyeceğine dön bir kendi nefsine bak
   Allah akıl fikir versin sana

   • ERSİN says:

    ÖNCE OSMANIN ****** GÖR BİZ RUM ERMENİ DEĞİLİZ BİZ SİZİN KALLETİĞİNİZ TÜRKMEN VE ALEVİLERİZ TARİHE BAK SOYSUZ HANGİALEVİ KATLİAMI VAR SÖYLE SİZİN ELİNİZ KANDAN ÇIKMADIKİ ******** !!!!!!!!!!

 79. 79
  Celal GÖLPEK says:

  Darktan yazmış ki:’hz.Ali’yi nasıl ehl-i Beyt içinde sayarsınız?
  Muhammed ,dizinin dibinde yetiştirmiş Ali’yi. Haşimoğullarından İslam bayrağını çeken,en yiğit sen savaşçı kişiye kızınıda vermiş. fatma ana ,imam hasan ve imam hüseyin, zeynep ve aliyi abasının altına alıp ;”bunlar benim ehlibeytimdir” demiş.bir sürü hadis de var.Sünni kaynaklarda bu hadisleri doğruluyor. Aradan fitneler çıkıypr aksini söylüyor.

 80. 80
  misafir says:

  kendini alevi zaneden zavalılar siz kim HZ Ali kim ,siz önce HZ. Ali yi ağzınıza almadan önce gidin öce temiz yıkanın

  • 80.1
   ersin says:

   h.z ALİ KİMDİR SENİN VE RECEBİN ATASI OLAN YAZİD VE ÖMERİN MUAVİYENİN KATLETTİĞİ PEYGEMBERİMİZİN AMCAOĞLU VE DAMADIDIR SİZKİ SOYSUZLAR BUNULA YETİNMEYİP KUNDAKDAKİ ÇOCUKLARINI KATLETTİNİZ SİZ KİMSİNİZ ERMENİ RUM *******…..

 81. 81
  ferhat says:

  “İnnâ Lillâhi ve İnnâ İleyhi Râciûn.” “Her Nefis Ölümü Tadacaktır.” ALLAH sizleri ıslah etsin inşallah doğru yolu bulur kurtuluşa erersiniz

 82. 82
  Alevi-Kizilbas ve Sunni says:

  Benim canım ciğerim güzel kardeşlerim, kavga etmeye veya savaşmaya gerek yok, düşman son on yıldır İslam dünyasını böl parçala yönet politikası ile Şia/Alevi-Sunni ekseninde birbirimize kışkırtıyor. Tarihe farklı bakış açısına sahip olmakveya farklılıklarımızın olması bize bölünme ve birbirimize düşmanlık besleme sebebi olmamalı aksine farklılıklarımız bizi zenginleştirmeli. Ben Alevı.Şii olmakla Sünni olmayı birbirine zıt olarak görmüyorum bu belki sizlerin bir çoğuna abes gelecek, eğer zahmet edip biraz okur ve dünyaya biraz farklı bakarsanız ve İslamı daha doğru öğrenir isek bu anlayış biraz kafanıza yatar. Dikkatinizi 11 Eylül akabinde İsrail işgalinin Lübnandaki başarısızlığından sonra Amerikan PBS kanalındaki mülakatta Kissengerin önerdiği yolda İsrail ve ABD çok başarı sağlamış görünüyor. Şu anda tüm İslam dünyası bu tuzağın içerisine gönüllü olarak kendisine lider ve yol gösterici olarak Kissengeri seçmiş bulunuyor. Her kim Şia/ Sünni/ Alevi or her ne kimse bilerek yada bilmeyerek Kissenger polikalarına kendisini alet etmekte eğer kışkırtma ve bölücülük olacak şekilde görüş belirtme dışına taşan şekilde burada veya başka bir yerde konuşur ve bilmediği konularda haddini aşar ise. Kissenger o mülakatında şunu söyledi tavsiye olarak Bush yönetimine ‘Bölgede (Lübnan ve ortadoğu) Şia ve Sünni- Hristiyan kutuplaşmasını destekleyin ve kışkırtın, o zaman başarıya ulaşırsınız’ dedi.
  Ben Aleviyim yani yukardaki yazıyı yazan kardeşimin duygu ve hassasiyetlerini anlıyor ve paylaşıyorum ama keşke yazını tarihi belgeleri kaynak göstererek yazsa idin o zaman bu kadar saldır almana gerek kalmazdı ve o çok değerli Sünni kardeşlerim duygusllaşmayıp kötü sözler kullanmazdı. Senin yazdıklarıyın birçoğunun doğru olduğunu biliyorum ama yinede kaynak göstererek yazmış olsan bile bu yazdıklarında pek çok yanlış ve Osmanlıya haksız saldırı olması mümkün bu da biçok insana ağır gelebilir. Aynı zamanda şu görüşede katılmaktayım ve sizlerinde biraz aşırıya kaçmayacak şekilde Osmanlının tarihine daha olumlu bakmasını beklerim. Eleştiri ve görüşlerinizi keşke birazda karşı tarafın bakış açısı ile görüp ona göre ölçse idiniz. Olay sadece doğruyu yazma ve söyleme meselesi değil birlik ve beraberliğimizi tutma meselesidir. Osmanlının iyi yönleride, kötü işleride olmuştur mutlaka ama biz bunları doğru olarak inceleme ve araştırma durumundayız herhangi bir tarafa önyargısız olarak. Siz güzel Sünni kardeşlerim ben Türk Sünnilerinin Arablardan çok farklı olduğunu ve bu kimliğini koruması taraftarıyım ama burada çok cahilce sözler ve küfürler sarfedenleri Sünnilikten çok uzak buluyorum. Sünni başkalarına iftira ve küfür etmez, aramızda kışkırtıcılık edenler hiç bir şekilde bizden değil sadece İslam düşmanlarının uşaklarıdır. Bunlar ancak Kissengerin ve İslam düşmanlarının izleyicileridirler. Eğer gözümüzü açmayıp dünyaya basma kalıplarla bakar isek ancak hükümeti ve milleti ile düşmanlarımıza uşaklık eder onların hedeflerini gerçekleştirmede araç oluruz. Sanırım Necip bey kardeşimizi tanır gibi oldum, görüşleri anlıyorum fakat çizdiği o çerçeveyi kendi mantığından ziyade biraz İslami bakış açısı ile değerlendirmeye çalışsa idi. Necip bey kardeşim PHD or dünyevi şeyler bizleri cennete götürmez fakat gerçek kurtuluşa eriş Kuranı anlamakla olur. Bugün Suriye devletine milletine batıdan ve onun uşaklarından yapılan saldırı eğer böyle Fransız ve Israil taraftarı yüzsüz hükümet tarafından kışkırtılırsa gün döner dolaşır Türkiyeye de gelir. Türk askerine devletine her dönemde açık ve gizli düşmanlık eden ABDö AB … o gün silahlarını ve gemilerini Anadoluyu işgale gönderir.
  Esselamu Aleykum ve rahmetullahı ve Berkatuh.

 83. 83
  Anonim says:

  Bunlara yalan diyen biri dünyanın en iyi tarihçisi halil inalcık oldugunu biliyor mu adamı amerika ders versin diye cagryr avrupa daki tarih kitaplarındada bunlar soykırım yaptgnı kabul etmeyn tek ırkız binde bedrettin sen entari giydrmeye alsk falansn adını deistr ****** bizde sizi cogaltmaya alısıgz sorn yk yani

 84. 84
  mevlüt says:

  Siz Burda Kavga Edin Hristiyanlar Gibi Katolik Ortadoks Kvagasımı yapacaksınız yemişim Irkını Irktan daha önemli Olan Dindir Burda Tartışacağınıza Konuşun Barışın eskilerin yapamadığını Yapın benim alevi arkadaşlarım var ve çok iyi insanlar Sünni alevi olayını bırakın BEN MÜSLÜMANIM!!!

 85. 85
  ADNAN says:

  “4- Yıl 1622. Osmanlı tahtında II.Osman var; 16. Padişah….
  Askeri darbeyle tahtından indirilmiş ve ırzına geçilip linç edilerek öldürülmüştür. Orduyu yeniden düzenlemek istediği için başına gelmiştir bunlar…”
  diye belirlemişsinz. ırzına geçilip linç edildiği ile ilgi kaynğı nereden buldunuz? eğer varsa kaynağı açıklamanızı rica ediyorum.

  • 85.1
   hasan says:

   Adnan can
   Evliya çelebi bu olayı seyahatnamesinde ayrıntılı yazıyor,hatta ondan sonraki Osmanlı tarihçilerinden Necib Asım Bey, orijinal yazmayı 1896’da ilk defa yayımlayan kurul içinde görevliy­ken, metnin cinsellikle ilgili bölümünü içeren bir sayfayı yırtıp yok etmiş ve ardından da gerekçe olarak şöyle demiştir:

   “Tarihimiz için bu sayfa kara bir lekedir. Bunu gelecek kuşaklara göster­mek doğru olmadığı için yırttım!”

   doğrusunu tabiki Allah bilir ama yeniçerileri gazaplarını bilenler için mümkün gözüküyor

 86. 86
  melis says:

  Gerçek bir müslüman osmanlıyı hazzetmez. Fatih ve Kanuni gibileri kesinlikle ayrı tutarım ama O zamanki osmanlı felaketti. Şimdiki Boko Haram gibi .

  Allah büyüktür..

 87. 87
  hiçlik :-) says:

  Birincisi ben Osmanlı gibi bir devlet pardon hanedanlık görmedim. İkincisi bunu daha önceki yıllarda söyleyen insan için söylüyorum ben osmanlı sayesinde değil Ataturk sayesinde ve Tanrı’nın yardımınile rahat nefes alıyorum. Üçüncüsü Osmanlı bir Türk hanedanlığı değil örneğin Araplardan vergiyi beş alıyorsa Türklerden on alırdı, türkçe yasaklanmış arapça olacak denmişti. Belki bilirsiniz türkçe ana dil olacak diyen Karamanoğullarıdır. Türkler eziyet görmüştür Osmanlı yüzunden Kosova daha yeni iyilesmistir . Belki bilirsiniz 1699 yilinda Moskova’ya satilmiştı ozamanlar Osmaneli parçalanmak uzereydi . Kısaca Osmanlı felaketti. Tanrı’ya şükürler olsun Atatürk Osmanlı’nın küllerini gömüp yeni bir devlet kurdu şükürler olsun Türküm şükürler olsun Osmanlı’nın soyundan değilim.

  • 87.1
   Muhammet Ali says:

   1-osmanlı bir türk hanedanıdır onu inkar türklüğü inkardır.
   2-Atatürkü osmanlıdan farklı göremessiniz ..

   bkz.http://www.resimle.net/resim9507.html

   3.söyledikleriniz hiçbir yazılı kaynağa dayalı değil

   4.Atatürkün osmanlı topraklarında yetişen . osmanlıda bir askeri öğrenci olduğnu osmanlı için trablusgarpta savaştığını unutmak ahmaklıktır. osmanlı sisteminin artık yıkıldığını ve yozlaştığını (her devlet doğar büyür ve ölür.) gören atatürkte zamanı gelen devrimi yapar…

   senin inkarın tüm türklüğedir. ne selçukluyu ne osmanlıyı nede türkiye cumhuriyetini .. müslümanlık ve türklükten ayrı tutamassınız

 88. 88
  vatan says:

  padişahların yabancılarla evliliği mühim değil. osmanlı hayranları padişahları kurdukları düzeni kusursuz zannediyor. sorunda burda çıkıyor alevilere yapılan katliamlar görmezlikten geliniliyor .esasında günümüzde bile buna hevesli bile olanlar var.zaten hristiyanlara yapılan katliam ve işgalleri onlara göre sadece çok normal. belirtiyimki osmanlı olmasaydıda osmanlıdanda önce anadoluya türkler hakimdi sadece beyliklere bölünmüştü.

 89. 89
  destan says:

  bunu yazan nasıl bir zihniyet gerçekten düşündürücü gusulsüz imza antmayan padişahlara, Rahmanın yer yüzündeki sesi olmaya çalışan insanlar, islamın en güzel örneği olan insanları o yılan dillerinizle kirletmeye çalışmayın herkes siz gibi kör kindar ve dinsiz değil, padişah eşlerine müslüman değil diyorsunuz peygamber efendimiz (s.a.v) hadisine dikkat ederekten bu söylediğiniz bir iftiradır şuan dinden çıktınız tövbe edin derim !

 90. 90
  SEYYİDOĞLU says:

  Sizin sitenize tesadüfen denk geldim isminin alevi olup namazdan oruçtan hacdan tesettürden bahsetmeniz çok hoşuma gitti komşum olan alevilerle arnızda dağlar oldununu farkettim sizleride kardeşim gibi gördüm ve sitenizi hep takip ediyordum fakat OSMANLI hakkındaki bu saçma sapan yazınıza bi anlam veremedim yoksa sizdemi zülum 1453 de başladı diyenlerdensiniz…ALLAH hepinizi islah etsin ecdat düşmanları…

 91. 91

  Fatih sultan mehmet han doğu roma imparatoru olmak istiyormuşda, bu yüzden hıristiyan alimlerden ders almışmış… İstanbulu fetheden kim?, doğu roma neresi?. Zaten fethedip sahip olduğu bir şey için birde din değiştirecekmiş. Tamam osmanlıda her şey çok güzel ve doğru değildi belki, ama bu kadarda desteksiz atıp aşağılayacak durumdada değildi. Osmanlının gerçek yüzü diye yazdıklarınız, toplamda sizlerin gerçek yüzünüzü ortaya koymakda. Tarih tarafsızlık gerektirir, yüz doğrunun yanında, taraf olduğunuz için çarpıttığınız tek bir yanlış olduğu zaman diğer doğrularınızda artık yeniden doğrulanmaya muhtaç olur. Üstelik bu kadar geniş bir konuyu ele alıpda tek bir kaynak göstermeden yazmanız, konunun tümüyle doğrulamaya muhtaç olduğunu gösterir. Siz arada bir pencerelerinizi silmeyi unutmayın. Çünkü bu halinizle, kirli penceresinden bakıpda, komşunun gelininin astığı çamaşırları leke içinde diye eleştiren ev hanımına benziyorsunuz. Tıpkı o ev hanımı gibi sizde camlarınızı silerseniz, aslında çamaşırların sizin gördüğünüz kadar kirli olmadığını göreceksiniz.

 92. 92
  ALİ İHSAN ÖZDEMİR says:

  2 Müslüman-Türk Devletinin Çıkar Savaşını yanlış yorumlayan Aleviler, 16.Yüzyıl Sonrasında, ” Anadolu Coğrafyasında Sünni olmaktansa Dinsiz Oluruz! ” zihniyeti ile Osmanlı dininin (Sünnilik) gitmesini Cumhuriyetin getirdiği laikliğe (dinsizlik) tercih ettiler.Osmanlıda Dersim derebeyler ( pirler ) yönetiminde devletin müsamaha gösterdiği-pek ilişmediği bir yerdi.Başka yerin eşkiyası orada suç işler, Dersime saklanırdı.Laik düzen ise tam merkeziyetçi idi.Otoritesi tavizsizdi.Sonuçta Devlette DİN, Dersimde CAN gitti.

 93. 93
  Hasan Nuhoğlu says:

  Alevilerin Osmanlı düşmanlığını kuyruk acılarına veriyorum.Yukarıda taraflı yorumlarla verilen bilgileri baz alarak kimse kimseden Ecdadına ve Osmanlı’ya düşman olmasını beklemesin. Bunları yazanlar önce bir açıp Dünya tarihini okusun.Hadi onu geçtim İslam tarihini okusun. Bu kadar cahillik olamaz. Yazık bu yorumlarınıza yahu.oturup tartışmaya değmeyecek insanlarsınız

 94. 94
  sadık says:

  soylediğin söz ayettir hadis değil kimbir insanı öldururse bu ayettir

 95. 95
  rabiabelgin says:

  Eşimin rüyasına girip bu millet ne zaman büyüklerine sahip çıktıki diyen fatih sultan mehmedi şimdi anlıyorum..Boğdurma olayından bile çoğunun haberi yok işte şimdi olduğu gibi ortalık karıştıran osmanlıyı yıkan içten kemiren devşirme vezirlerin ecnebi hatunların parmağı olan işler onblarda ..Yuh be millet sarhoş dinsiz kazıklı valdına bile sahip çıkıyor laf söyletmiyor hristyan aleminin ehli salip orduları din adına dünyayı kana buladı türk köylerini basıp kız kadın çocuk kesti birbirlerini giyotinde doğradı bu insanlar kendi atalarıyla bu kadar uğraşmıyor..

 96. 96
  leventk says:

  nedir bu osmanlı düşmanlığınızın sebebi, yukarıda alaycı bir üslub ta katarak anlattığınız durumlar, bir çok insanın bildiği ve o dönem için normal gördüğü olaylar , osmanlının çağdaşı olan bütün hem avrupa hemde doğu devletlerinde olan durumlardır, günümüzde dahi iktidar mücadelelerinde neler dönüyor, nice kariyerli, meşhur isimler ekart ediliyor, siyasi hayatları bitiriliyor, yavuz, kardeşlerini kendilerine isyan ettiği için öldürtüyor, bu sebebi belirtmeniz gerekirdi, Ahmed ordu toplayarak selimin üstüne yürüyor, padişahların yabancı menşeli kadınlarla evlenmeleri ise ( müslüman olurlardı ) , avrupada olduğu gibi , Türk ailelerinden evlenildiğinde , sayısız güç odağının oluşmaması ve bir çok hanedanın çıkıp taht savaşlarının olmaması içindir.

 97. 97
  Muhammet Ali says:

  Saygıdeğer kardeşlerim.. Her şeyden evvel şunu unutmayalım ki.. Tarihiyle sadece aciz milletler övünüp durur. Tarih iyiyi örnek alma ve kötüden ders çıkarmak için vardır.

  Fakat bu yazılarda ben bir ders çıkarmadan ziyade art niyetli bir kötüleme görüyorum.

  Ayrıca yazılan yazılarda da kaynak bulunmaması ayrıca bir dezavanaj sizin için.

  Buharinin naklettiği bir hadise uydurma demeklede din konusunda hadiseleri doğru yorumlayamayarakta(fatih hristiyanlık teklifi almış hatta bir çok pazar ayine gitmiştir.hristiyanlığı merak etmiş ve öğrenmiştir.papada bundan yüz bularak mektup yazmıştır. fakat bu fatihin hristiyan olduğnu göstermez.tıpkı yabancı bir dil öğrenerek o milletin insanı olmamak gibi) perspektif açıdan saygınlığınızı yitirdiniz.

  Lütfen hangi alevi-sünni,kürt-türk,sağ-sol farketmeden tarihe sahip çıkarsak(tıpkı diğer milletler gibi) bu vatanı yükseklere çekeriz. bu vatan hepimize yeter . öbür türlü hiç birimize yetmeyecek.

 98. 98
  Uğurcan- says:

  Aleviymis söylemiş böyleydi diye bakmıcam olaya evet osmanlı da bazı padisahlar kardeşlerini öldürdüler.evlatlarini dahi öldürdüler bazıları korktu onun için öldürdü bazıları devletin nizamı için o ayrı.ama halkı için yaptığı fedakarliklar hiçbir mezhep farklılığı Gözetmeden insanları bünyesinde bulundurması.fetheddigi yerlerde dahi insanları katletmemesi yani bu gibi şeyler Osmanlı devletini diğer devletlerden ayıran şeylerdir.padisahlarin adaleti ,sevgisi, merhameti, halkına comertligi ,dillere destan şeylerdir kardeşlerim.alevi kardes senin atalarin yuzyillarca bu devletin bünyesinde yasamadi mi iyi gündede kötü gündede.bu devletin ekmeğini yemediler mi elini vicdanina koy öyle konuş.YÜCE ALLAH istemeseydi bu devlet 600 yıl ayakta kalır mıydı.BİR MİLLET ICIN ÖNEMLİ OLAN HİSSE SENETLERI DEĞİL HİSSİ SENETLERİDİR. Milyonlarca insan yıllarca osmanli devletinde huzurlu yaşadı. Gel sende atalarının bir zamanlar ekmeğini yediği bu devlete nankörlük etme kara çalma bu sadece Türklerin tarihi değil bir çok mezhepin tarihi koruyalım kollayalim aynı zamanda ders çıkaralım. Atalarımız nasıl osmanli devletinde birlikte iyi günde Kötü Günde birbirlerine tutundularsa bizde tutunalim huzur içerisinde yaşayalım.o zaman kimse aç kalmaz bu kadar kötülük olmaz ülkemizde

 99. 99
  OSMANLI TORUNU says:

  Sen hangi akla hizmet yaşadığın topraklar için vatanı milleti devleti ve dahi İslam dini adına ne çileler çeken hangi zorlu sınavlardan geçen bu yüce gönüllü Padişahları böyle adi suçlamalara çarpıtırsın. Evet taht kavgaları oldu fakat sebebi; şehzadeleri ve padişahları kışkırtan, onları ustaca aldatanların suçuydu. Evet Fatih Sultan Mehmet e böyle bir teklif geldi fakat o : öyleyse ben de sana halifeliği teklif ediyorum sende gel Müslüman ol diye cevap vermiş, dininden dönmemiştir. Ayrıca bunca zaman tarih büyüklerini bizlere yalan yanlış öğrettiler buna sesi çıkmadı kimsenin, şimdi söz konusu OSMANLI olunca o senin gibilerin iplerini tutan batı – doğu OSMANLI ya güttüğü kinden böyle iftiralar atıyor. Senin ve senin gibilerin bu söylediklerini duysaydı elbet pek hakikat pek sağlam pek yerinde bir sözleri olurdu. Allah hepsinden razı olsun onca zaman zalime dayan dur, öldükten sonrada arkandan böyle konuşsunlar. Ruhları şad olsun. Allah sizleride bildiği gibi yapsın.

 100. 100
  hakan says:

  Alevilerin gerçek yüzü dahada beterdir hiç oraya girmeyelim
  Ve osmanlı soyu peygamber efendimizin soyudur

 101. 101
  Ece says:

  Taht için kardeşlerini öldürdükleri doğrudur. Fakat bunu her padişah yaptı neredeyse. O zamanlar devlet kutsaldı. Sen olsan koskoca devletini mi seçerdin kardeşini mi? Şimdi koca yüreklilik yapıp kardeşimi dersiniz ama o dönemde yaşamadığınız, yaşamadığımız için bilmiyoruz. Fakat mantıklı düşününce cevap belli, Koskoca 3 kıtaya hakim devlet mi? Kardeşin mi? O zaman devlet kutsaldı. Bunun için onları suçlamanız saçma.

 102. 102
  Murat says:

  Yazılanların tamamı doğrudur. Yorum yapmadan önce bir araştırın. Ben alevi değilim ama osmanlı ailesi kadar ************** bir aile daha yeryüzüne gelmemiştir. Onlar hakkında yazılan mübarek yazıların tamamı saray tarihçileri tarafından padişah ve ailesine yaranmak için yazılmıştır. yazıyı yazana teşekkürü bir borç biliyorum. Aydınlatın bu cahilleri de memleket nefes alsın…

 103. 103
  osmanli says:

  Yazilanlarin %70 i internetten yalan yanlis bilgilerden alinmistir. Bir bilgiye ulasmak icin o isin ustadina soracaksin. Ha guvenmiyorsan tarih kitaplarina bakacaksin adam gibi arastiracaksin adam olacaksin. Her site acan arastirmaci saniyor kendilerini.

 104. 104
  Atilla says:

  Osmanlı ya dil uzatanlar siz dünya tarihinde ilk olup 3kıta da hakimiyet sürdünüz mü.tarih öyle bir hanedan görmedi ama ona devleti aliye dil Uzatan çok namussuz serefsiz gördü. Adam olsanız tarihinize sahip çıkarsanız.
  Onlar görevlerini serefle yaptılar Resûluln övgüsünü aldılar siz kimin övgüsünü aldınız

 105. 105
  Osmanli torunu says:

  Tek cumleyle Hayinsiniz okadar

 106. 106
  Ogün says:

  Evet gerçek Osmanlı bu.Anadolu’ya bir şey yapmamış yapsa eserlerini görürüz.Sadece savaş zamanı aklına gelmiş garibim Anadolu insanı ne yapsın vatan millet aşkına gitmiş savaşa.Osmanlı!nın beğenilecek hiçbir tarafı yoktur.Avrupalılar Osmanlı yüzünden bizleri sevmezler.ben olsam ben de sevmezdim.Adamaların karılarını kızlarını zorla cariye sulatn yapmışlar bir de ganimetlerini almışlar ha dinlerine dillerine karışmamış o doğru onu yapsa sanırım 600 yıl kalamazdı…

 107. 107
  Aslı says:

  Allah belanisini versin bunu yazanin. Resmen vatan hainligi yaptigin ahmak kurban ol osmanliya senin trilyonlarca it soyun gelse osmanlinin türk milletinin tirnagi olamaz

 108. 108
  sibel says:

  kurban ol Osmanlıya vatan namustur candır yeri gelir kardeşinden annenden babandan canından önce gelir vatan hainleri anlamaz

 109. 109
  MUSA says:

  OSMANLI PERESTLER YAZI KARŞISINDA 2 TUTUM GÖSTERİYORLAR
  1- bir kısmı inkar edemiyor evet yazdığınız doğru ama neden yaptı? konusuna girip bunların mecburiyetten yapıldığını savunuyorlar
  2. kısım ise zır cahil ,inkar etmeyi seçiyorlar daha kolay çünkü

 110. 110
  Mirac says:

  ******* sallayacağına araştır behey **** orda FSM senin deyişinle işte toprak kazanıp hükümdar olabilmek için hristiyanlığa geçmem için yola çıkmıştır değil ona topraklardaki hükümdarlığı verebilmek için hristiyanlığa çağıran imparatora demiştir ki ben zaten Roma’nın fatihiyim dunyanın hükümdarı rasullulahkn Sadık hizmetkarıyım ben ki agememnonun bakiyelerini defederek hektpr un intikamını almış olan murad han oğlu Mehmed Han’ın beni hristiyanlığa davet etmişsiniz. Uğrum gelin siz islamiyeti kabul edin ve sünnet olun ven de sizi şeyhülislam yapayım demiş ayar etmiştir anladın

 111. 111
  Emre says:

  Bugun osmalı gibi islamin kilincı olan bir sevlet olmadığimdan ortadoguda kan akiyor olmasın sakın.halimiz ortada .kimse inkar edemez.suanda islam alemi kan aglıyor.sorun bakalım akıl hocalarıniza.bu gun osmanlı var olmaya devam etseydi.ırak suriye afganistan filistin balkanlar vs bu halde olurmuydu.hacli ve yahudi ittifakları buralarda top oynayabililermiydi.osmanli zamaninda bitane hacli seferi olmusmu.ama siz bunlari görmezsini.ummet sevgisi ve ali islam icin hayatini ailesini buna vakfetmis nu devlet buyuklerini tenkitten vazgecin.cemiyetinizin kodladığı gibi değil.vicdan ve hakikat dairesinde konusun.

 112. 112
  Anonim says:

  bizde şimdi senin yazdıklarına inannalım öylemi herkez yanlış alevi yazarımız doğru zararsınız ulan zarar islama verdiğiniz zarar ayyuka çıktı sizin gibi yazarlar sayesinde insanları yanlış yalan yollara saptırdınz sizin sıkıntınız ne ulan osmanlıyla hz muhammet ile derdiniz ne hz ali kalksa mezardan suratınıza tükür boğulursunuz o tükürükde ayrımı olmak istiyorsaniz ozman din değiştiriniz aleviliğiniz mezhep bile sayılmammış hangi alemde yaşıyorsunuz breee zındıklar bre kendini bilmezler sen kim osmanlıya dil uzatmak kim kesip elinize vermediya dilinizi osmanlı rahatlığınız ondan bunu sadce bu düşüncede olan alevi zındıklar için diyorum benim kardeşim olan hz ali sevdalıları ayrıdır ona bizde sevdalıyız allahın kılıcı o dost o sadık o damat o size yazıklar olsun araştırmacı sanılan yazar müsvetteleri.zehirlemeyin insanları yeter.

  • 112.1
   Hasan binali says:

   Bakın adım hasan soyadım bin ali.sünnilerin hz ali ike bir alıp veremefiği yok.çok sevdşklerimi ismini çok yğcelterek çokca vermesinden görebiliriz.Fakat maalesef alevilerin hem diper sahabeker ile hem osmanlı ile hem dğnniler ile çok derdi var.Osmanlıyı yıkan büyük etkenlerden biri de alevikerin hurufilik kolu olmuştur.onun için bu cemaatın osmanlı için iyi duygular beslemesi beklenemez.halbuki ısmanlı bu cemaate başta orduda olmak üzere çok yerde yapılandırmış fakat onlar layık olanayıp ihanet etmişlerdir.

 113. 113
  Tamer says:

  Ulan aleviliği kafirlige kadar taşımisiniz.
  Yazıklar olsun sizeki size inanan insanları böyle şeylerle
  Zehirliyorsun uz

 114. 114
  Anonim says:

  Bi alevi sitesinden OSMANLI’yı övmesini bekleyemeyiz.
  Yavuz Sultan Selim’den selam olsun size.

 115. 115
  Gercekler says:

  Valla sana helal olsun kimse bunları bilmiyor İlkokulda çocuguz diye uyuşturur lar beyinlerimizi yalan yanlış şeylerle doldurularak bize tarihi sevdirmeye çalışırlar törenlerde coşkuyla gösteri hazırlarlar Allahtan büyüyüp araştırıp olayların asıl yüzü nü kendimiz görüyoruz zaten derslerde anlatılan tarihin %50 yalan uydurma bilgi isteyen hocaları n anlattıklarını gerçek kaynaklardan araştırsın mesela ben de yeni birşey öğrendim ki yavuz sultan selim Avrupalı bir kralın eşine tutulmuş tarihte değişik anlatılır ama o avrupa ya sırf o güzel kadın gitmiş yani ülke umrumda değil kadın önemli ülke bir karıya kurban gitmiş o dönemde sonrasında bazi tarihi olaylar oluyor zaten Aklınızda bulunsun

 116. 116
  anti-kızılbaş says:

  Hz. Ebu-Bekire eşşek diyen sözde müslüman ama aslı zerdüşt olan alev’ilerin Osmanlı gibi bir ehli sünnet devlete laf söylemesi şaşırtmamıştır. Bugün Tuncelide ne kadar alevi varsa ya hdpli ya da tkpli. terörist bu pislikler.Sorsan hepsi icabında Hz.Ali’yi seviyor ama hepsi 7 öğün araplara sövüyor. Bunlardan insan felan olmaz.

 117. 117
  Osmanlicanimiz says:

  Sen kendini ne saniyorsun?cinayetleri yazmis yazmis sonrda imana gelmis suan bak ya terbiyesiz!!!acaba osman amcasini neden öldürdü?bunu yazsana bide bunu arastirsana bide!Osmanlinin gerçek yuzleriymis😑sen bi git tarihi oku da gel akilli cocuk!!!!!GORURUZ KIM DINIMIZE UYGUN ISLER YAPMAMIS (obur dunyada görürüz demek istedm)

 118. 118
  Safety says:

  Her birinin Ertuğrul Gazi kadar saf ve temiz olmasını mümkün değildi zaten.

 119. 119
  alevi=kafir says:

  Aleviler 5 vakit namazı ve ramazan orucunu kabul etmedikleri için müslüman değillerdir. Zaten müslüman olmayan bir milletin müslümanlar hakkında iyi birşey yazmasıda normal karşılanmazdı. Ama iftira ve yanlış yazılar yazarak cehennemdeki azabınızı katlıyorsunuz. İnşallah bu davranışlarınızdan vazgeçip doğru yolu bulursunuz.

 120. 120
  YAVUZ SELİM says:

  Oğlumun adını YAVUZ SELİM koydum. Dizin gibi cahil ve hainlerin kellesini alsın diye!

Yorum Yaz

Yorumunuz

*

© 2010 Alevisesi.com · Tüm Hakları Saklıdır.