Geri Beslemeler:Yazılar Yorumlar

Bulunduğunuz yer: Ana Sayfa » Köşe Yazıları » Alman Hükümetinin Demokrasi Anlayışı!

Bilindiği gibi eski Hitler Almanyası Faşizmi Yahudi soykırımında büyük rol oynayıp Medya Propagandaları ile özelde Yahudilere ve özelde Yabancı uyruklulara karşı soykırımına neden olmuş, Yahudileri kırmış ,Siyonistleri korumuştur .Zira Nazi Almanyada geçerli olan tek bir Irk geçerli idi oda ,Alman ırkı ve Soyu.. özelikleri ise bir Almanın, Alman olmasi için , Saf bir Alman Anne ve Babadan olmalı, gözleri mavi, saçları sarı olması gerekiyordu. Bununla birlikte kılık kıyafetlerine dahi önem verirler, kültürel Alman kıyafetlerini temsil etmeli idiler, örneğin Bayern Eyaletinde olduğu gibi.. Bunun dışında ise hiç kimse Alman gözüyle görünmeyip Almanda olamazdı ,o zamanın Yahudileri ise kılık kıyafetleri ve de görünümleri ile sadeçe Alman Toplumuna ayak uyduramadığı ,Nazi Hükümetine göre  Entegre olmadıkları gibi Almanyanın Ekonomiside ( Siyonitslerin) kendi kontrolleri altında bulunuyordu , Nitekim Adolf Hitlerin 1933 yıllarında başa geçmesinde, Almanya Ekonomisinin Almanların elinde olmasını ve Yahudilerin yaşantılarına kısıtlama getirileceğini söylüyordu .Ama hep ikili oynadılar . Nazi Almanya Hükümeti bunu Propaganda Bakanı olan Joseph Göbels aracılığı ile ne kadarda bunu söylemişse de, Siyonist Yahudilerle diğer tarafdan da gizli anlaşmalarda yapmıştır . Yahudi Siyonsitlere Filistini vermeyi ve Almanyayı Terk etmelerini Vaad etmiş ve bunun üzerinde Planlar kurmuşlardı, Amaç Yahudi Siyonistlerin Alman ekonomisini Tekrar Almanlara teslim etmek ve bunun karşılığında Siyonist Yahudilere Filistinde Devlet kurmaktı, fakat Almanyada ve Avusturyada yaşamlarını sürdürmek isteyen ve bu Teklifi kabul etmiyen Bazı Yahudileri ise Toplama kamplarında soykırıma uğratmışlardır.. Şunuda belirtmek gerekirki , Tarihi Araştırmaçılar Almanyada Yahudi Soykırımının asla 6 Milyon olamadığını ve bu Rakamın Siyonistler tarafında uydurma bir Rakam olduğunu,ve ilerki Tarihlerde Almanyaya karşı Tazminat Taleb Edip ,vermedikleri taktirde Bu Rakamı şantaj olarak kullanmak istediklerini ve mazlumiyet yaratmak istediklerini Tarihi Araştırmaçılar Belgelerle açıklamışlardır .

Buna Rağmen ‘Almanyada Düşünçe Özgürlüğü’ vardır diyen Politikacılar bu Araştırmaçıları Tarihi gerçekleri açıkladıkları için Tutuklamış,cezalandırılmış ve Habse mahkum etmişlerdir ..oysaki Devamlı olarak İnsan Haklarından ve Düşünçe Özgürlüğünden Dem vuran Alman Hükümeti, bu konuda asla Holokaust Gerçeğinin kimsenin araştırmasına izin vermeyip Holokaust Gerçeğinin gün ışığına çıkmasınada engel olup Tarihçileri Cezalandırmışlardır ! „ Almanyada Düşünçe Özgürlüğü vardır „ diyenler Bu konularda ne kadar Yalancı ve ikiyüzlü olduklarını gösterip ve gerçekte onların ‘ Insan Haklarından ve Düşünçe Özgürlüklerinden ne kadar uzak olduğunuda göstermiş oluyorlar ! Fakat işin en ilginç yanı ise Düşünçe özgürlüğü adı altında Islam karşıdı yazarlara Karikatürlere yer veriliyor ve Müslümanlar, Tv Dizilerinde Medyalarda „Terrorist“ birer unsur olarak gösteriliyor ve Islam Dinini bir Terrör Dini olarak halka lanse etmek istediklerinde bunun Düşünce özgürlüğüne Dayandığını Söylüyorlar .

Düşünçe Özgürlüğü adına Eski Nazi Hükmetinin Probaganda Bakanı olan Hitlerin Sağ kolu olan Joseph Göbels,in Metodlarından faydalanıp böylelikle İslam Dinine ve Almayada yaşayan Müslüman azınlığa karşı uygulayabiliyorlar ..Tek fark ise, bu sefer Yahudi gözetlemesi Baskısı degil , İslam Ve Müslüman kökenli Yabancılara karşı ırkçı saldırı ve gözetlemeler, Piskolojik baskılar olduğu görülmektedir ..

1945 yıllarında ikinçi Dünya Savaşının bitiminden sonra Almanya Ekonomisinde büyük Kaoslar gözlenmiş, Dünyada itibarını ise tam manası ile yitirmişlerdi.. Nazi Almayanın Yabancılara karşı duyduğu Nefret ve Kinin üstünü kapatmak için ve Tekrardan Almanyanın itibarını yerine getirebilmek icin, Nazi Alman kalıntılarının Politikacıları Taktik değiştirerek ,Devletler arası anlaşmalar ile Yabancılara Almanyada İş imkanlarının verileceğini ve onları büyük bir Misafirperverlikle ağırlıyacaklarını açıklıyorlardı . Almanyaya akın eden Yabancı işcilere birer Motorsiklet verip Bandolarla karşılıyorlardı .ve Almanya Hükümeti böylelikle karanlık Tarihlerini Kamufle edip Dış Dünyaya kendilerini Temize çıkarmak ve Yabancılar sayesinde Ekonomik düzeylerini doruk noktasına ulaştırmaktı. Tabiki Nazi Alman Hükümetinin Siyonistlerle gizli anlaşmaları gereğince Almanyada Ekonomisinin Almanların eline gecmesi ve Siyonistlere Diğer Ülkeler vasıtasıya Filistini İşgal edip vermeleri idi .Nitekim 1948 yıllarında başta Amerika ve İngilterenin Desteği ile Planlamış oldukları Devlet kurulmuştu , Nazilerin gayesi ise Siyonistlerin Filistini işgal ederek ,Siyonist Yahudi Devleti kurarak anlaşma gereğinçe ,Almanyanın Ekonomisini tekrar Siyonistlerin ellerinden almaktı ..fakat ileriki tarihlerde yine Alman Ekonomisi, Hükümeti Ticari alanı ve Medya,Basın organları ,Sivil Toplum kuruluşları yine Siyonistlerin ellerinde olacaktı .

Bunlar derin konular olduğu için kısa kesmek istiyorum….zira, konuyu derinleme olarak ele alırsak çok daha büyük oyunlarin oynandığını görebiliriz ..Evet , Bugünün Almanyasında Kontrolü tamamen Siyonist Lobilerin elindedir ve anlaşma gereğince ve Şantaşlara dayanarak Tüm Ekonomik Güc,Hükümet, Basın yayın organlari ,Sivil toplum kuruluşlar vs tüm bunlar Siyonistlerin ellerindedir .

Fakat daha evel 1961 yılında Diğer Nazi Almanların, Doğuya çekilip Sovyet güçlerine sıgınmaları ve burdada, Coğu Almanların Hitler Faşizmini değilde , Komunizim Faşizmine Hizmet etmeleri ve Sovyetlerin kontrollünde olmalarınıda hatırlatmak gerekir, zira bir taraftanda Doğuya sığınan Alman Toplumu, Sovyet Rejiminin Boş Vaadlerine aldanan Dogu Almanlar, 1961 yıllarında Batı ile ilişkilerini kesmiş ve Doğu ve Batı arasında Duvarlar inşa etmişlerdi. Böylelikle Doğuya yerleşen Almanların coğu ,Almanyada Yabancıları istemedikleri ve kendi gücleri ile Sovyet önderliginde Doğu Almanyanın kalkınmasını ıspat etmek istiyorlardı ..ilerki tarihlerde ise Doğu Almanyanın ne kadar ilerlediğini gördük (!)

Batı Almanyada Türeyen ve 80 li yıllarda ( Republikaner ) yani Cumhuriyetcilerin , Almanyada resmi olarak tekrar Faaliyete geçitiğini ve arkasından ( DVU, Deutsche Volks Union ) Birleşmiş Almanlar Birliği …,( NPD , Nationale Partei Deutschland ) Milliyetci Alman Partisi, gibi Nazi Partilerin Alman Meclisinde Tekrar aktif Rol Oynamalarınıda ve Meclisde yer vermelerinede „ Demokrati “ Adı Altında yine Alman Hükümeti olmustur ! İşin ilginç yanı ise Alman Hükümetin Şu Sözlerle „Sağcı ( Nazi ) Guruplara ,Partilere karşı mücadele“ ettiğini söylerken, nasil olurda Nazi Partilerin Meclislerinde diger taraftan yer verebiliyor ? Bu ikiyüzlülük sayesinde Alman Hükümeti Demokrasi adına tekrar eski Nazi Alman kültürünü de böylelikle Hortlatmalarına neden olmuştur !

O, Tarihten itibaren Yabancılara karşı Saldırı ve Şiddet hızla artmış, Mülteci evlerine Molotof kokteyleri atarak yığınla Insanın yanmalarına neden olmuşlardır ! Bu gibi Terrör Partilerine Cesaret veren Alman Hükümeti Meclisinde Onlara yer vermiş ve de yabancılara karşı yaptıkları cinayetlerede böyleçe Teşvik etmişlerdir !! ,Alman Nazi Partilerinin kendi Sokak Serserileri olan (Dazlaklar) tarafından Dövülen, Yakılan, Öldürülen Yabancı uyruklu ( Genelde Müslüman asıllı ) kişilere karşı Saldırgan Politikalarının arttığı bir Almanyasında, yine Alman Hükümeti ve Politikacıları Sorumludurlar ! Ançak aralarında Cok nadir Rastlanan Ve gerçektende Almanya ve Alman toplumunun Siyonist çemberinden kurutulmasını isteyen bazı iyi niyetli Politikacılarıda olmuştur ,fakat onlar dahi Tehdit edilmiş veya Hayatlarından olmuşlardır.

Diğer ilginç yanı ise, Bir Yabancıya özelikle Müslüman uyruklu Yabancılara karşı Görsel bir Saldırı gercekleştiğinde, Alman Hükümeti bunun bir Şansızlık (!) olduğunu niteliyor , ve ardından Sollingen olayları gibi benzeri vakaalarda , yine Alman Hükümeti bu Cinayetleri sahte gözyaşları ile kapatmaya calışıp ,Almanyada Irkcılara karşı Mücadele ettiklerini (Sözde) Savunuyorlar, ki Daha evvel belirttiğimiz gibi, Meclistlerinde Nazi Düşünürlerine yer verenlerin bizzat Kendilerinin olduğunu , Bu gibi Olaylarda ise kelime oyunları ile kapatmaya çalışıp söz konusu Partilerin kendi  Meclislerinde olduğunu gizleyip kaçınıyorlar !! Oysaki Bu gibi Saldırılar sadece Sollingende,Ludwigsahfen,de değil , Almayanın Bazı Eyaletlerinde bu gibi Çirkin Saldırılarınada Şahit oluyoruz ! Almanyanın imajını korumak için her ne kadarda Diger Saldırılara yer vermemeye çalisan ,Satılmış Basın organları, bu gibi saldırıların bir yerde mutlak patlak vermesinin ardından Haberlerinde ister istemez yer vermeye de mecbur kalıyorlar … Bugün Almanyada Siyonizmin Kontrolü altında olan basta Hükümet , Basın Organları , Diğer Eyaletlerde Yabancı Müslüman uyruklu Kişilere karşı Saldırılara asla yer vermedikleri gibi, Hakkını arayan Müslüman Asıllı kişilere karşı Akıl almaz Piskolojik Baskı uygulayıp, Tüm haklarını dahi ellerinden alabiliyorlar, aldıkları gibi, kendi yaptıkları üstü kapalı Cinayetlerini ve Saldırılarını Dolaylı yollardan ört bas etmek icin, Almayanın huzurunu kacıranların Müslüman gençlerinin olduklarini Gazetelerinde Basin organlarinda yer verip Kışkırtma kampanayalarınada Hız veriyorlar .

—–

1989 yılında (CDU ,Christlich Demokratische Union ) Hırıstiyan Demokratlar Birliği , Hükümeti döneminde o zamanın Başbakanı olan Helmut Kohl, Amerika ve diğer Ülkeler ile anlaşarak Doğu Almanyanın Batı ile Birlestirmiş ,Doğudaki Sovyet Komunizm Faşizmini savunan Doğu Almanlar ile Batinin Faşizmi ile Birleşmesini sağlamıştı ! Statistikler ozamandan bu zamana kadar Almanyada ırkcılığın Müslümanlara karşı Saldırılarının arttığını belirtmişlerdir..Daha evel de dediğimiz gibi Doğudaki ırkcılığın, Batıdakinden daha fazla olduğunu izah etmiştik ,bunun bir örneğide eski Nazi Almanyanin ( Hitler Jugend ) denen ,yani ( Hitler Genciliği ) diye bir kuruluşu olduğunu ve daha sonra Dogu Almanların Batıdan ayrıldığında (Sosyalizim komunizm ) Düşünçesini kendilerine kamufle ederek, Hitlerin Kültürünü Doğuya taşımıs ve yaşatmışlardır, ki Doğuda kurulan ( FDJ – Freie Deutsche Jugend ) yani (Özgür Alman Gencligi ) adına bir Örgüt kurduklarını ve Hitler Gençliğinin benzeri ayin ve seronomilerini  aratmadığınıda söyleyebiliriz !!

Eski Nazi kalıntılarının Doğudan geldiğinide bugün dahi görebiliyoruz !! örnek olarak bugün Hırıstiyan Demokratlardan olan (CDU) Almanya Başbakanı Angela Merkel dahi Aşırı ırkcı ve Islam karşıtı Düşünceye sahip olup ve eski Doğu Alman Blokundan gelen ve yine eski ( FDJ ) Özgür Alman Gençliğine…. üye olduğunuda belirtmek gerekir ..Nitekim 1989 yılında Duvarların yıkılışında Doğu Almanya, Sovyetlerden istediklerini bulamamış ve Batıya ister istemez teslim olmus ve ırkcı Düşünçelerinide Batı Almanyaya Taşımaları olmuştur ..11 Eylülden Sonra Batılı ve Doğulu Alman Faşizim Düşünürleri birleşmiş ve eskiden nasil Yahudileri gözetim ve suçlama kampanyalarına tabii tutmuşlarsa ,şimdi Müslümanlara ayni Nazi üsülerini kulanarak Medya ve Basın organları aracılıgı ile faaliyete geçirmişlerdir , Ve Eski Doğu Almanyalı olan ve Özgür Alman Gençliğinde (FDJ-Freie Deutsche Jugend ) ta, faaliyet gösteren Angela Merkel Başbakan olduğunun hemen ardından Irkcılık ve ‘ Anti Islamcılığın ‘ Almanyada artış gözlendiğide görülmüştür ! Kendisi Diğer Partiler gibi Siynozmin emrinde olup,Siyonizmin cinayetlerine Tam Destek veren, Almanyayı ve Alman Toplumunu birer kukla haline getiren Fanatik ( Hırıstiyanlardan ?) ‘Aşırı Yabancı ve Islam Düşmanı olan Şahıslardan biridir !’

Örneğin Islama ve Müslüman uyruklu yabancılara karşı Aşırı dercede Düşman olan Almanya Başbakanı Angela Merkel Hükümeti,Cıkardıkları Sözde „ Anti Terrör yasası kanunları „nı aslında Almanyada yaşayan Müslüman uyruklulara karşı kulandığının da altını cizmek gerekir..!  zira bu kanun cerçevesinde Almanyada Yasayan Tüm Müslüman asıllı Yabancıları ayrım etmeden (El Kaide Terröristler ) olarak damgalamış Tv Basin organları, Gazetelerinde Alman Toplumunu Yabancılara karşı kışkırtmıslardır ve halende Okul ve İş yerlerinde, Devlet Dairelerinde Müslüman asıllı Yabancıların Aşagılanmalarına,hakaretlere uğradıklarına sık sık Şahit oluyoruz ! Lübnan Savaşında ve Iraktaki Koalisyon Güçlerinin katliymlarına göz yuman Alman Hükümeti Amerikan ve Israil Cinayetlerine hiç bir Tepki göstermeden Müslümanlari Aşagılayıp Tv Ekranlarında Defalarça Amerika ve Israilin yapmış oldukları Cinayetlere tekrar tekrar Destek verdiklerini Defalarca izah etmişken , Almanyada Yaşayan Müslüman Asıllı Yabacılara karşı nasıl davranirlar dersiniz ? Dün Sollingen gibi olaylar bugün Ludwigshafen eyaletinde 9 kişinin kundaklama sonucu öldüğüne Dair hic bir kınama dahi yapmayan Alman Başbakan ve Hükümeti ve Eyalet Bakanlari Bu olayı çarptırmak için ellerinden geleni yapmış ve Dünya kamu oyuna ,kendilerini Temize cıkarabilmek için yine medya araçlarını kulanarak, Bu yangının Sobotajını gizlemeye çalışmıslarsada başarılı olamamışlardır ve Sonucta tabiki Sahte Gözyaşları dökerek Kendi üretmiş oldukları ve kendileri tarafından Meclise aldıkları Aşırı Nazi Partilerini REP ,DVU ,NPD gibi Partilerin Yapmış olduklari Cinayetlerinide kapatamya ve Masum Rollüne bürünerek olayı başka bir boyut vermeye calışmışlardır .ve halende Bu olayı kapatabilmek için Halkı avutarak bunun bir Sabotaj olmadığını ve bir Sabotaj izine Rastlanmadığını Büyük bir Yalancılıkla İdia ediyorlar !  Hatta, daha ileri gidip Türk makamlarının olayda incelemelerde bulunacaklarını duyan Eyalet Bakanları cılgına dönmüş ve Türk makamlarina Küstahça sözler söyleyip imajlarını korumaya yönelmislerdir..Sonuç olarak bu olay diğerleri gibi kapanıp olayı başka yere cekecekleride malumdur !

Dikkat edilecek bir konu ise , Kendi Vatandaşları olan ve Türkiyede Tecavüz suçundan yargılanan Alman Marco icin ,Alman Hükümeti Bizzat Dünyayı ayağa kaldırmış ve Türkiyenin ic işlerine dahi karışarak yaygara çikarmişlardi ,Tecavüzcü Marko Sağ Salim Almanyaya geldiğinde, Alman Hükümeti Hırsını alamamış, Medya aracılığı ile „Tatort „ ( Olay yeri ) Dizisinde „ Alevi Sünni “ Çatışması körükleyen kışkırtıcı bir Dizi ortaya sunmuştu , kendi Vatandaşlarının ayıbını ve Almanyanın imajını korumak isteyen Faşist Alman Hükümeti Nazi Metotları kulanarak Ülkemizdeki Alevi -Sünni Toplumunu birbirine Düşürüp Tefrikicilik yapmaya calışmıslardır ! Ve halen Alman Tv Dizilerinde, Filimlerinde Islam Dinine karşı kışkırtıcı Senaryolar yayınlanmaktadır !Tabi bütün bunları yapanların Aleviliği İslam dışı gösterenleri desteklemeside gayet normaldir.

Fakat Diğer taraftan aynı kişiler Ludwigshafendeki yangında Kendi Terrörlerini kapatabilmeleri için bu yangının Başta Elektrik kontağından veya Gaz sızmasından kaynaklana bileceğini söylemişler ama Yangından Şans eseri kurtulan iki Küçük Türk kız kardeşlerin olayın bir kundaklama olduğunu söyleyince ,Alman Politkicılar söz değiştirip Laf kalabalığı içerisinde çareyi Türk Makamlarına saldırmakta olduklarıda görülmüştür ..Alaman Hükümeti, Bu Tanıklara rağmen bunun Sabotaj olmadığını belirterek o,Küçük iki Kız kardeşlerin geleceklerini Dahi Düşünmeden onları gelecektede Yalancı olarak Damgalamaya Calışıyorlar !

—–

Nitekim bu gibi olaylar 11 Eylülden sonra Siynozmin ve Amerikanın etkisi altında olan, Alman Hükümetinin desteğini alan Basın organları ,Eski Nazi Hükümetinin Hitlerin Sag kolu olan Porbaganda Bakanı Joseph Göbels Metotları ile Alman Toplumunu Yabancılara Karşı Medya aracılığı ile kişkırtmış ve Müslüman uyrukulu olanları „Terrorist“ olarak Damgalamışlardır .Adı üstünde ( Demokrasinin, Insan haklarının Öncüleri ) olduğunu idia eden , Alman Hükümeti (!) Kendi yaptıkları „Devlet Terrörünü“ Dolaylı yollarla Diğerlerini Suçlama ve Kışkırtma Politikaları ile kapatmaya calıştıklarıda ortadadır !

Tarihte Hitler Almanyasında olduğu gibi ,Şimdide hedef Müslüman uyrukululardır .Tekrar etmek gerek,ki .Okullarda ,İş yerlerinde , Devlet Dairelerinde , İş ve İşci bulma kurumlarında Müslüman uyruklu kişilere karşı, aşırı derecede Aşağılama Politikası uygulanarak Piskolojik baskıya tabii tutulup, yeni nesillere bu baskı ile Alman Toplumuna ayak uyrmalarını ‘Entegre ‘ adına Asimile olmalarını Zorunlu olarak istemeleride oluyor !! Yabancılara karsı ‘ Getoculuk ‘ Politikası ise halen devam etmektedir ! Fakat ne yazıkki ,kimse Karşı durup ,cesaret edemeyip ,Bu Hükümetin Yabancılara karşı yapmış oldukları „ Devlet Terrörü“ olduğunu söyleyemiyecek kadar Korkak olduklarını ve AB,ye Giremiyeceğiz Düşüncesi ile Toplumu „ Sağduyu „ gelenekleri ile avutmaya calıştıklarını görüyoruz!! ..Dış Devletlerde yaşayan Vatandaşlarımızın sadece Dövizleri ile ilgilenen bazi Türk Politikacılar Rant peşinde koşarak bu olayları kendilerine Reklam yapabilmek icin Almanyalara geliyor ve orda yaşayan Toplumumuzun Sempatisini kazanmaya calışıyor … Düşündürücü olanı ise, Türk Heyetleri gelmeden bu olayların Cereyyan ettiğidir ? Neden ve hangi Amaçla tertiplendiğide akıllara Soru işareti veriyor ?!  Buda ayrı bir meseledir ..!!  Peki bu Politikacılarımız neden bu Alman Hükümetinden Hesap soramıyor,?? ki, Daha nice bazı Alman eylaletlerinde Yabancılara ve bu son zamanlarda Türklere karşı yapılan saldırıların Hesabını nicin sormaya cessaret edemiyorlar ? Veya Alman Hapishanelerinde Faili meçhul Cinyetlerine Kurban giden Gençlerimizin Hesabını neden soramıyorlar ? ..Ludwigshafen veya Sollingen gibi olaylar görkemli olaylar olduğundan bu söz konusu ediliyor ,ama görkemli olmayan bazı Alman Eyaletlerinde Yabancılara karşı, Türlü cinayetler işlendiğinde neden Bu Poltikacilar bu Olayları Gizli Tutup bir köşeye cekiliyorlar ?. Bunlar nicin araştırılıp Hesabı sorulmuyor ?

Evet ,Dünün Nazileri bugün Hortlamışlardır ve Eski Nazi Almayanın kültürü şimdi faaliyetdedir, Dün Yahudilerdi şimdi Müslümanlar Hedef Tahtasındadır ..Yabanci uyruklularin ve Özelikle Müslüman uyruklular. Almanynın Ekonomisini Doruk Noktasına getirdiklerinde büyük roller oynamışlardır , kimi fabrikalarda Zehirlenmiş, kimi inşaatlarda veya Başka iş yerlerinde canından olmuş , kimi baçağından, kimileri ise kollarında olmuşlardır ..!! Ama şimdi ise Almanya Hükmetinin artık Yabancılara ihtayacı olmadığını ,Yabancı veya Müslüman uyruklu Kişilere karşı işlenen Cinayetleri ile Gösteriyorlar !! Ve Bu Cinayetler sayeside Yabancılar ,Zorunlu olarak kendi Devletlerine geri dönmeleri icin bu gibi Terrörlere Baş vurup Sonra hiç birşey olmamış gibi geri cekilebiliyorlar  !

Medya aracılığı ile „ Islam inancının ve kültürüne „ saldırmalarının Perde arkasında ise Şüphesiz Siyonist ve Islam Düşmanı Lobiler bulunmaktadır ! yukardada belirtiğim gibi Almanyada gerçekci ve Halkcı Politikacılarında var olduğunu yazmıştım, bunlardan biri ise 2003 yilinda ( Inithar ??) eden-mis olan.. Almanyanın, Siyonizmin Pencesinden kurtulması gerektiğini savunan ( FDP- Freie Demokratische Partei ) Özgür Demoktardan olan Jürgen Möllermann,dı kendisi Mecliste , Mitinglerde Almanya Hükümetini eleştirmiş ve Siyonizme karşı mücadele etmeleri gerektiğini ve Filistin meselesine özen göstermelerini Defalarca haykırmıştı , Nitekim Siyonizm Köntrollünde bulunan Hükümet ve Basın Organları Bu Şahısa yapilan medyadik saldırıları artrmış ve „Anti Semitiklikle „ Suçlanmış ve sonucta 2003 yılında, Hobisi olan Paraşütünden atlaraken ( Intihar ?? ) ettiğini savunmuşlardı (???), Fakat bazı Poltikaciların ve Araştırmacıların bunun Cinayet olduğunu söylemişlersede Siyonizmin Köntrolü altinda bulunan Hükümet Tarafindan kendileri Tehdit edilmişlerdir (!) Dikkat edilirse Sollingen ,Ludwigshafen Gibi Cinayetlerde bu yolla kapatmak istedikleride görülüyor !

Bu durum gösteriyorki Almanya Hükümeti Sırf Yabancılara karşı değil, Yabancıların özellikle Müslüman asıllı Kişilerin haklı Davalarında yer Alan kendi Politikacılarına ve Kendi Vatandaşlarına  dahi tahamül etmediklerini ve ortadan kaldırdıklarını gözler önüne seriyor !! Belirtiğimiz gibi, Eski Nazi Kültürü yine Hortlamış ve sadece adları değişmiştir !!

Almanya Hükümeti , Almayanın Ekonomisinin düzene girdiğini Yabancı İşciler sayesinde olduğunu unutmuş olaçaklarki , karşılığında Onlara Teşşekür yerine Devletin Serserilerini ( Dazlakları ) öne sürerek kimini sokaklarda Dövdürüp ,kimilerini yakip, cesetlerini Ülkelerine gönderiyorlar !! ..

Bütün bu olaylara rağmen Halen bazi Politikacılar bu olaylara karşı sadece kendi ve kendi Partilerinin Reklamı için Olay yerine gidip herşeye rağmen Toplumu „Sağduyuluğa“ cağırıp Batıya canak tutmayada devam ediyorlar ! Evet … Sağduyu nereye kadar ??? ..Sağduyu kelimesi ile Toplum nereye kadar Avutulacak ? Nice Cinayetler nice insanlar yakılaçak ve halen „Sağduyu „ ile Avutulmaya devam edilecek ?? ..Analistler ve Araştırmacılar bu konular hakkında araştırma yapmaları ve Doğru ve Hakikatı ortaya koyup , bu gibi „ Demokrasi“ adı altında, Faşizmi savunan ırkçı Poltikacıların Cinayetlerinden Hesap sormalıdırlar … yoksa „Sağduyu“ adına nice Sollingenler ,Ludwigshafenler ve bazi Eylaletlerdeki Cinayetlere  Şahit olacağız

Kendilerinin bir tek Vatandaşı Ülkemizde yüz kızartıcı bir suç Suç işleyerek Hapise konulduğunda, bizden Hesap sormaya Halkımızı birbirine kışkırtmaya, Ülkemizin iç işlerine karışmayida çok iyi biliyorlar ..ne Yazıkki Halen onlara karşı AB ,ye giremiyeceğiz ,Dövizler nereye kayar? düşüncesi ile karşılık veremeyen ve Onlara Halen Canak tutan Politikacılarımızda var !!

İste onların Demokrasi anlayışı ve oyunu budur ! Her şeyleri maddi çıkar için ve ikiyüzlüdür.

İnsan hakları bunların sadece sözlerindedir,işte bize hedef gösterilen Batının uygarlığı ! bu maskenin altındadır. !!!

Ümit KAHVECi

The following two tabs change content below.

Ümit Kahveci

Latest posts by Ümit Kahveci (see all)

Yorum Yaz

Yorumunuz

*

© 2010 Alevisesi.com · Tüm Hakları Saklıdır.