Geri Beslemeler:Yazılar Yorumlar

Bulunduğunuz yer: Ana Sayfa » Köşe Yazıları » Akrabalık Bağları

Alevi-Caferi İslam anlayışına göre akrabalık bağlarını sürdürmek Kuran ayetlerinde ve Ehlibeyt hadislerinde önemle vurgulanmış emirlerdendir. Kısaca onlara değinelim.

  1. Ayetler:

1-(Hatırlayın)o zamanı ki İsrail oğullarından söz almıştık yegâne Allahtan başkasına tapmayın, baba, anne ve zil`kurbaya (yani; akrabaya), yetimlere, yoksullara iyilik edin.(Bakara/83)

2-Onlar, Allahın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözeten, Rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkan kimselerdir.(Rad/21)

3-Allaha verdikleri sözü kuvvetle pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah’ın riayet edilmesini emrettiği şeyleri (Akrabalık bağlarını)terk edenler ve yeryüzünde fesat çıkaranlar, işte lanet onlar içindir ve kötü yurt (Cehennemde kötülük ve ceza)onlarındır.(Rad/25)

  1. Rivayetler:

Emirel Müminin Ali aleyhisselamdan şöyle buyurmuştur: Selamla olsa bile sıla yapın (Akrabalığı sürdürün) Allah şöyle buyuruyor (ve de) Akrabalık haklarına riayetsizlikten (Yani; onlarla irtibatı kesmekten) sakının, çünkü Allah sizi gözetlemektedir.(Bihar/c:74,S:91-Nisa/1)

2-Emirel Müminin Ali aleyhisselamdan nakledilmiştir:Her ne kadarda sizlerle irtibatı kesseler de (siz)akrabalarınıza sılada bulunun.(Akrabalık ilişkilerini devam ettirin.)

3-İmam Muhammed Bakır aleyhisselam Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Alihiden nakleder ki Cebrail aleyhisselam bana şöyle haber verdi; cennetin kokusu bin yıl mesirinde koklanır ama ak´I valideyn (baba ve annenin evlattan razı olmaması),akrabalık ilişkilerini kesen ve zinada bulunan yaşlı adam onu idrak edemez. (Bihar, c:74,s:92)

4-İmam Caferi Sadık aleyhisselamdan şöyle buyurmuştur: Akrabalık bağlarını korumak ve güzel ahlak insanın ömrünü arttırır.

5-Hazreti İmam Rıza aleyhisselam babalarından nakleder; Akrabalık ilişkilerini korumak ve güzel komşuluk malları çoğaltır.(Bihar/c:74,s:97)

6-İshak Bin Ammar diyor ki İmam Sadık aleyhisselamdan duydum şöyle buyurdu: Sıla-i rahim(Akrabalık haklarına riayet)ve başkalarına iyilik hesabı kolaylaştırır her ne kadar da güzel bir selam verme ve(ya)o selamın cevabını verme vesilesiyle olsa bile.(Kafi, c:2, s:157)

7-İmam Sadık aleyhisselam: Sıla-i rahim Kıyamet gününün hesabını kolaylaştırır, ömrü uzatır, kötü ölümden korur, gece sadaka vermek ise Allah’ın gazabını dindirir. (Aynı)

Özetle şunu bilmeliyiz insan, dünyadan kopuk, inzivaya ve kendi kabuğuna çekilmiş ayrı ve yalnız yaşayan bir varlık değildir. Onun baştan aşağı bütün varlığını ilişkiler, irtibatlar, alakalar oluşturur. Bir taraftan bu idarenin yaratıcısı ALLAH İle irtibatı vardır, eğer onunla bu irtibatı keserse yok olur, bir lambanın ışığı, sebebi ve başlangıcı olan elektrikten irtibatı kesince söndüğü gibi. Bu büyük ilk başlangıçla tekvini yaratışsal bağ teşri kanununa ve emrine itaat etmede de bu bağı daha da sağlamlaştırmalıdır. Diğer taraftan Peygamber ile İmamla da Rehber ve Önder olması nedeniyle bir bağ ve irtibatı vardır ki onu kesmek kişiyi bozuk yollar da şaşkın, avare ve çaresiz bırakır. Diğer bir yönden de bütün insaniyet özelliklede kendi üzerinde hakkı daha fazla olanlarla baba, anne, akrabalar dostlar, üstat ve mürebbilerle alakası ve bağlılığı mevcuttur, diğer bir açıdan da kendi nefsiyle bir lişkisi vardır, kendini koruyup hıfz etmek, ilerleyip kendini mükemmelleştirmekle memur ve sorumludur.

Bu bağ ve ilişkileri koruyup sürdürmek hakikatte yesilune ma emerallahu bihi en yusele…Rad suresinin yirmi bir ve yirmi beşinci ayetleridir ki yani; Allah’ın riayet edilmesi, gözetilmesini emrettiği şeylere riayet edip gözetmeye delil ve misdaktır. Ve de bu bağ ve ilişkilerden birini kesip sürdürmemek “ma emerallahu bihi en yuseli” kesmek anlamına gelir. Allah bütün bu ilişki ve bağları kesmeyi değil, kesmemeyi sürdürmeyi emretmektedir.

Bu Konuda bu tabirden daha kapsayıcı bir tabir bulamayız ki bütün bu konuları içermiş bulunsun.

The following two tabs change content below.

Tekin Polat

Latest posts by Tekin Polat (see all)

Yorum Yaz

Yorumunuz

*

© 2010 Alevisesi.com · Tüm Hakları Saklıdır.