Geri Beslemeler:Yazılar Yorumlar

Bulunduğunuz yer: Ana Sayfa » Hz. Resulullah (s.a.a)

Ey Resul (Musa Aydın)

Ey Resul (Musa Aydın)

Habib-i Kibriyâ sensin ey Resul Server-i Enbiyâ  sensin ey Resul Cümle-yi kâinât canına fedâ Hâtem-i Enbiyâ sensin ey Resul Seninle bu hayat mana kazandı Seninle insan mirâca uzandı Layık olan şem'-i aşkına ...
Şefi-ül Müznibin (Selami)

Şefi-ül Müznibin (Selami)

Bir muazzam pâdişâhsın ki, kulundur cümle şâh Kurb-i “Ev Ednâ”ya vaz’oldu seninçin tahtgâh Nüh felek, heft zemin ancak sana bir bârigâh Emrine mahkûmdur âlem, her sözün vahy-i ilâh Es-salât-u ves-selâm...
Ya Muhammed (Yunus Emre)

Ya Muhammed (Yunus Emre)

Araya araya bulsam izini İzinin tozuna sürsem yüzümü Hak nasibeylese, görsem yüzünü Yâ Muhammed canım arzular seni Bir mübarek sefer olsa da gitsem Kâbe yollarında kumlara batsam Mâh cemalin bir kez düşte...
Ondandır İhsan Bana (Yunus Emre)

Ondandır İhsan Bana (Yunus Emre)

Benem ol aşk bahrisi Denizler hayran bana Derya benim katremdir Zerreler umman bana Kaf dağı zerrem değil Ay u güneş bana kul Hak’tır aslım şek değil Mürşittir Kur’ân bana Çün dosta ...
Muhammed Mustafasın (Aşki-yi Halveti)

Muhammed Mustafasın (Aşki-yi Halveti)

Nazargâh-ı ümmette gencine-i vefâsın Güzergâh-ı rahmette âyine-i safâsın Hazergâh-ı zulmette lem’a-yi istifâsın Sen Ahmed u Mahmud u Muhammed Mustafâ’sın Gehî Bedr-üd dücâsın, gehî Şems-üd-duhâsın Lisan-ı...
Resulallah (Hüdai)

Resulallah (Hüdai)

Kudûmün rahmet-i zevk-u sefâdır yâ Resûlallah Zuhûrun, derd-i uşşâka devâdır yâ Resulallâh Seninle erdiler zâta, dahi envâ-i lezzâta İşin erbâb-ı hâcâta atadır yâ Resûlallâh Kemâli zumre-yi kummel, senin...
Ateş (Şeyh Esad)

Ateş (Şeyh Esad)

Tecellâ-i cemalinden Habibim nevbahar âteş Gül âteş, bülbül âteş, sünbül âteş, hâk-ü-hâr âteş Şua-ı âfitabındır yakan bilcümle uşşâkı Dil âteş, sine âteş, hem dü-çeşmi eşk-bâr âteş Hayal-i ...
Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed (Teslim Abdal)

Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed (Teslim Abdal)

Canım kurban olsun senin yoluna Adı güzel, kendi güzel Muhammed Söylenirsin cümle âlem dilinde Adı güzel, kendi güzel Muhammed Terâzinin bir ucunda Haydar oturur Yanı sıra cümle ümmet yetirir Elinde de yeşil...
Alemlere Rahmet(Nazmi)

Alemlere Rahmet(Nazmi)

Âlemlere rahmet olan Muhammed Seni yaradana kurban olayım Bir adın Muhammed, bir adın Ahmed Seni yaradana kurban olayım Seni methetmeye dil kâfi değil Sana uzanmaya el kâfi değil Kokunu tarife gül kâfi değil Seni...
Ya Resul (FahriEfendi)

Ya Resul (FahriEfendi)

Yâ Resûl; lütfun bağında mürg-i-veş nâlâneyim Âsitân-i izzetinde, beste-pây divâneyim Yanmışam hüsn-ü cemalin şem’ine pervâneyim Ben Resûl-i Kibriyâ’nın bülbül-ü nâlânıyam Mücrimim gerçi, cemâl-i Mustafâ...
Muhammed Dünyaya Geldiği Gece (Kemali)

Muhammed Dünyaya Geldiği Gece (Kemali)

Nasıl bir mübârek geceydi yâ Rab Muhammed dünyaya geldiği gece Felekler oynayıp, cihân güldü hep Annesi sevinip güldüğü gece Göklerde nice bin kapı açıldı Âlemler üstüne rahmet saçıldı Nûrdan ...
© 2010 Alevisesi.com · Tüm Hakları Saklıdır.