Geri Beslemeler:Yazılar Yorumlar

Bulunduğunuz yer: Ana Sayfa » Bektaşilik ve Hacı Bektaş

Tezler ve Tesbitler

Tezler ve Tesbitler

1-ALEVİLİK, Allah’a, Peygamber’e ve Oniki İmamlara inanmak, İslamı Hz.Ali(as) gibi anlamak demektir. Bütün Aleviler Oniki İmamlara benzemeye çalışmalıdır. Oniki İmam yolu GÜZEL AHLAK YOLUDUR. 2-BEKTAŞİLİK, Osmanlı’nın Oniki...
Aşura Günü mü?, Aşure Çorbası mı?

Aşura Günü mü?, Aşure Çorbası mı?

Doğruları halka açık ve net olarak söylemeyi temel hedef yapmış olan sitemiz her yıl Muharrem ayında yapılan  bir yanlışlığı da düzeltmek amacıyla bu yazıyı kaleme almıştır. Dikkat edilirse  her yıl Muharrem ayında ve özellikle...
Kırklar Cemi Masalı

Kırklar Cemi Masalı

Cem eski şaman Türklerinin ve Zerdüşt kürtlerinin yaptıkları toplumsal,kültürel bir toplantıdır.Özellikle şamanların hayatı incelendiğinde hasat dönemlerinde geniş meydanlarda kadınlı erkekli toplanarak şölen yaptıkları,kurban...
Anadolu Aleviliği Masalı

Anadolu Aleviliği Masalı

Ülkemizdeki Ehli Beyt dostları Alevilik konusunda belli kavramlara açıklık kazandıramadıklarından dolayı sıkıntı içerisinde kalmışlardır.Dahası bazı karanlık güçler gerçeklerden korktukları için kavramları birbirine karıştırma...
Bektaşiliğin Teori ve Pratiği

Bektaşiliğin Teori ve Pratiği

MASALLAR Bektaşiliğin teorisinin pratiğe dönüştüğü noktada bilimin ve gerçeklerin yerini masallar almaktadır. Masalcılık ve hayalcilik bu konuda bilinç düzeyinin düşük olmasıyla ilgili bir konudur. Bilimsel gerçeklikle ters orantılıdır....
Bektaşilik Nedir?

Bektaşilik Nedir?

Bektaşiliğin incelenmesinde ve diğer ekollerin incelenmesinde araştırmacıların “PARÇALARIN BÜTÜNÜ TEK BAŞLARINA ANLATMADA YETERSİZ KALDIĞINI” anlamaları gerekmektedir. Bektaşiliği inceleyen araştırmacı konuya bir parçasından...
Hacı Bektaş Kimdir?

Hacı Bektaş Kimdir?

Günümüz dünyasında insanlar ve fikirleri çok yoğun teorik baskılar altında olduğu için insanlar fikirlerini netleştirmekte sorun yaşamaktadır.Kavramların ve isimlerin hemen tamamı doğrularla yanlışların iç içe girdiği bir süreçte...
© 2010 Alevisesi.com · Tüm Hakları Saklıdır.