Geri Beslemeler:Yazılar Yorumlar

Bulunduğunuz yer: Ana Sayfa » Alevilikte Namaz » Namaz

Doğru ve hal üzere namaz kılmak sadece evin erkeğinin görevi değildir. Kur’an’a göre Allah Teala namazı, kadın ve çocuklarına intikal ettirme görevini evin erkeğine vermiştir.
Dolayısıyla da evin erkeği de yumuşak bir tonla eşini ve çocuklarını namaz alanına sokmalı, onları bu en iyi amele teşvik etmelidir.
“Ehline namaz kılmalarını emret, kendin de onda devamlı ol. Biz senden rızık istemiyoruz, sana rızık veren biziz. Sonuç Allah’a karşı gelmekten sakınanındır.”[1]
Kur’an-ı Kerim’de de okuduğumuz üzere Hz. İsmail’in özelliklerinden birisi de eş ve çocuklarını namaza davet etmesidir: “O ehline namazı emrederdi.”[2]
Hakeza Kur’an’da okuduğumuz üzere Hz. İbrahim (a.s) da Allah’tan kıyamete kadar kendisi ve nesli için namaz kılmayı istemiştir:
“Rabbim! Beni ve çocuklarımı namaz kılanlardan eyle.”[3]
Allah Resulü de bir çok rivayetlerde namazı göz nuru olarak anmıştır.”[4]
Altıncı İmam (a.s) şöyle buyurmuştur: “Marifetten sonra bu namaza denk hiçbir şey yoktur.”[5]
Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Sizlere namazı ve namazı korumayı tavsiye ediyorum. Şüphesiz namaz en hayırlı ameldir ve o dininizin direğidir.”[6]
Kur’an-ı Kerim namazı, insanı zahir ve batın pisliklerinden koruyucu bir etken olarak kabul etmektedir:
“Şüphesiz namaz fuhuş ve münkerden alıkoyar.”[7]
Neden kadın ve çocuklarımızı namaza çağırmayalım ve onların namaz kılması için gerekli ortamı sağlamayalım. Oysa bu durumda evin atmosferi fuhuş ve kötülüklerden temizlenecek, kendimiz ve onlar daha rahat bir şekilde yaşayacaklardır. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz kulun hesaba çekildiği ilk şey namazdır. Eğer namaz kabul görürse diğer amelleri de kabul görür.”
Namazı zayi etmek, namazı hafife almak ve bu büyük ibadeti terk etmek, insanın peygamberin şefaatinden mahrum kalmasına, kıyamette utanmasına, Hak Teala’nın rahmetinden kovulmasına ve cennete girmesine engel olunmasına sebep olur.
Kendimizin, eşimizin ve çocuklarımızın namazından gaflet etmeyelim. Kıyamet günü kadın ve çocuklarımızın Hak Teala nezdinde şikayette bulunmasına maruz kalmayalım. Onlar Hak Teala’nın huzurunda şöyle diyebilirler: Eğer bizi namaza davet etmiş olsaydı icabet ederdik.” Amel defterimizde namazın olmayışı ilk aşamada kocanın ve babanın suçudur, ikinci aşamada ise bizim suçumuzdur.
Allah’ım! “Onun namaza ilgisizliği bizleri namazdan gafil kıldı. O halde ondan intikamımız al, onu lanetine maruz kıl ve onun azabını bizim azabımızın iki katı karar kıl.”
Çocuklar ilginç fotoğrafçılardır. Onlar büyüklerinin bütün davranış, amel, ahlak, halet ve hareketlerini taklit ederler. Eğer namaz kılar, oruç tutar, Kur’an okur, güler yüzlü olur, muhabbet gösterir, vakar ve edeb içinde bulunurlarsa, bütün bunları taklit ederler, bir müddet sonra da bu hakikatler onların vücut iklimine işlemiş olur.
Hakeza İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Çocuklarınıza namazı öğretiniz ve buluğ çağına eriştiklerinde de namaz meselesini ciddiye almalarını sağlayınız.”


Namazları Ertelemek

Namaz, en kamil bir ibadet, en güzel bir kulluk merasimi ve alemlerin Rabbine karşı huşu ve tevazu izharında bulunmaktır.
Kur’ân ayetleri ve rivayetler de namaz hususunda çok önemli gerçekleri söz konusu etmiştir ki bu gerçeklerden bazılarına başlıklar şeklinde işaret etmek istiyorum.
Namaz insanı fuhuş ve kötülüklerden korur, namaz kılmak mümin topluluğun nişanelerindendir. Bütün peygamberler, namaz kılan kimselerdi. Peygamberler, ailelerini de namaz kılmaya davet etmişlerdir.
Bütün namazlara dikkat göstermek, farz olan görevlerdendir. Namaz kılmayan kimse, Allah’ın rahmetinden mahrumdur ve şefaatçilerin şefaati onu kapsamaz. Namaz dinin kanunlarındandır. Allah’ın hoşnutluğunun cilve mekanıdır ve Peygamberlerin aydınlık yoludur. Namaz, dini ikrar ettikten sonra İslam’ın başında yer almaktadır. Her şeyin bir şerafeti ve yüceliği vardır. Dinin şerafet ve yüceliği ise namazdır. Namaz, şeytanın saldırıları karşısında sağlam bir kaledir. Namaz, rahmetin iniş sebebidir. Allah nezdinde en sevimli amel namazdır. Namaz peygamberlerin en son vasiyetidir. Namaz Allah Resulü’nün göz nurudur. Namaz her takvalı insanı Allah’a yaklaştırandır. Namaz, marifetten sonra en yüce ameldir. Namaz ilmin sütunudur. Namazın şartlarına riayet ederek kılmak, bağışlanma sebebidir.
Kıyamette insanların sorguya çekildiği ilk şey namazdır. Allah’ın kulların amellerinden aldığı ilk şey namazdır. Kıyamette hesaba çekilen ilk amel namazdır. Namaz, insanı kibirden temizleme sebebidir. Namazın kabul olması, takvanın, istekli olmanın, sakınmanın ve haramlardan uzak durmanın ipoteğindedir. Vaktinde kılınan namazın üstünlüğü, ahiretin dünyaya üstünlüğü gibidir. Mümin için namazı erteleme karşısında vaktinde kıldığı namazın üstünlüğü, malından ve çocuklarından daha iyidir. Namaz kılmayan kimse kafirdir. Namaz kılmayan kimse, ölümden sonra Yahudilerin veya Hıristiyanların veya Mecusilerin safına katılır. Namazı önemsememek, Allah Resulü tarafından reddedilmeye sebep olur. Namazı terk etmek, namazı zayi etmek, namazı hafife almak, namazı ertelemek, namazı ilk vaktinden tehir etmek şüphesiz duanın icabetine engel olan etkenlerdir.
Büyük arif, yüce filozof ve takvalı alim, Molla Muhsin Feyz Kaşani çok önemli “Vafi” adlı kitabında, Takibat-i Nemaz babında, Masum’dan (a.s) şöyle rivayet etmektedir:
“Eğer namaz kılan kimse, farz namazını kıldıktan sonra şükür secdesine kapanır, Allah’ın kendisine bağışladığı nimetleri tek tek hatırlar ve şükrederse, Hak Teala meleklere şöyle hitap eder: “Ey melekler! Kulum farz namazını eda etti ve bana şükretmeye koyuldu, ona nasıl davranayım?” Melekler şöyle derler: “Onun ihtiyaçlarını gider.” Meleklere şöyle hitap edilir: “İhtiyaçlarını giderdim artık ne yapayım?” Melekler şöyle derler: “Ona ahirette kurtuluş nasip et.” Meleklere şöyle hitap edilir: “Ona kurtuluş verdim, artık ne yapayım?” Melekler şöyle der: “Ona rızk genişliği nasip et.” Meleklere şöyle hitap edilir: “Ona rızk genişliği verdim, artık ne yapayım?” Melekler şöyle der: “Ona salih bir evlat nasip et.” Meleklere şöyle hitap edilir: “Ona salih evlat nasip ettim.” Namaz kılan kimse, secdede Allah’a şükrettikçe Allah hitap eder, melekler de kendisine dua ederler. Nihayet melekler şöyle derler: “Ya Rab! Biz onun için hayırlı olan her şeyi senden istedik, sen de bağışta bulundun, artık isteyecek bir şey bilmiyoruz.” Meleklere şöyle hitap edilir: “Siz bilemezsiniz, ama ben biliyorum.” O bana şükretti, ben de onun şükrünü takdir edeceğim. Benim şükrü takdir etmem ise nimet kapılarını yüzüne açmamdır.”
İbadetler arasında kapsamlı bir ibadet diyebileceğimiz tek ibadet namazdır. Namaz kılan kimse namaz vesilesiyle Hak Teala’nın huzurunda tümüyle huzu, tevazu ve küçüklük izharında bulunmaktadır. Namaz vesilesiyle, Allah’ın birliğini ikrar etmektedir ve namaz vesilesiyle, Allah’ın dergahına şükrünü belirtmektedir. Araştırma ve marifete dayalı olarak Allah’ın varlığını itiraf etmektedir. Bu organlar insanların iradesiyle birleşerek zevk ve iştiyakla mescide, Kabe’ye, Peygamber ve İmamların haremine koşmaktadırlar.
Bu bölümde kapsamlı bir ibadet olan namaz hakkındaki rivayetleri nakletmek istiyoruz. Allah-u Teala’dan acizane bir şekilde, bütün şartlarına, özellikle de ihlas ve hulus özelliğine riayet ederek insanın ferdi azaba duçar olmasına engel olan ve en büyük ibadet sayılan namaz hakkında başarılı kılmasını diliyoruz.
Allah Resulü (s.a.a) namaz hakkında bir rivayette şöyle buyurmuştur: “Namaz dinin kanunlarındandır. Namazda aziz ve celil olan Rabbin rızayeti vardır ve namaz peygamberlerin yoludur.”[8]Hakeza Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Övgüsü yüce olan Allah benim göz nurumu namazda karar kılmıştır. Aç kimseye yemeyi ve susuz kimseye suyu sevdirdiği gibi bana da namazı sevdirmiştir. Aç kimse yediğinde doyar, susuz kimse de su içtiğinde suya kanar ama ben asla namaza doymuyorum”[9]Hakeza Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Namaz için ayağa kalkıp kıbleye yöneldiğinde, Fatiha suresini ve Kur’ân surelerinden mümkün olan bir sureyi okuyup rükuya gittiğinde, rüku, secde, teşehhüd ve selamını tamamladığında, gelecek namaza kadar seninle kıldığın namaz arasındaki bütün günahların bağışlanmış olur.”[10]Müminlerin Emiri Ali (a.s) namaz hakkında birkaç rivayette şöyle buyurmuştur: “Namaz rahmet indirir.”[11]Hakeza: “Namaz her takvalı kimse için Allah’a yakınlaştırıcıdır.”[12]Hakeza: “Sizlere namazı ve namazı korumayı tavsiye ediyorum. Şüphesiz ki namaz en hayırlı ameldir ve namaz dininizin direğidir.”[13]Hakeza: “Şüphesiz insan namazda olduğu müddetçe bedeni ve elbisesi ve etrafındaki her şey tesbih eder.”[14]Hakeza: “Ey Kumeyl! Namaz kılman, oruç tutman ve sadaka vermen iş değildir. Şüphesiz iş, temiz bir kalple namaz kılmak, Allah katında hoşnutluk kazanan bir amel etmek ve düzgün bir huşu içerisinde olmaktır.” [15]
Kur’ân-ı Kerim’den sonra Kutub-i Erbea, Vesail’uş-Şia ve benzeri birçok muteber ve güvenilir Şii kaynakları, namazın dünyevi ve uhrevi eserlerini elde etmek için en kamil ve en iyi kaynak konumundadırlar.

Çok Önemli Bir Hadis

Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Namaz dinin direğidir ve namazda on haslet vardır: “Yüzün süslenişi, kalp nuru, beden rahatlığı, kabir dostu, rahmet indiren, göklerin kandili, terazinin ağırlığı, rabbin hoşnutluğu, cennetin pahası, ateşten koruyan bir perde. O halde kim namaz kılarsa şüphesiz dini ikame etmiştir. Kim de namazı terk ederse, şüphesiz dini tahrip etmiştir.”[16]
Gerçekten de çok ilginçtir, yüce olan Allah yerine getirilmesinin hiçbir zahmet ve meşakkati olmayan iki rekat namaz için ne kadar etkiler ve sonuçlar takdir etmiştir.
Nitekim Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her namazın vakti geldiğinde bir melek insanların önünde şöyle nida eder: “Ey insanlar! Arkanızda yaktığınız ateşe doğru ayağa kalkın ve onu namazlarınızla söndürünüz.”[17]

ŞÜKREDEN KUL

İmam Ali (a.s), Yahudi birisine Resulullah (s.a.a)’in her açıdan bütün peygamberlerden daha üstün olduğunu vasf ederken O Hazretin ibadetine değinerek şöyle buyurdular:
“Resulullah (s.a.a) namaza kalktığında, şiddetli bir şekilde ağladığından dolayı kaynayan tencereden duyulan ses gibi O Hazretin göğüs ve karnından ağlamak sesi duyuluyordu. Oysa Allah Teala onu azabından güvende kılmıştı. Bu ibadet ve ağlamasıyla Rabbine huşu etmek ve ona uyanlara imam ve örnek olmak istiyordu. O kadar namaz ve ibadet için ayakta durdu ki, ayakları şişti; yüzünün rengi sarardı. Gecelerin hepsini ibadetle geçiriyordu; öyle ki Allah-u Teala ayet nazil ederek şöyle buyurdu:
“Tâhâ! Biz sana bu Kur’ân’ı güçlük çekmen için indirmedik.”[18]
Birisi Resulullah’ın bu halini görünce: “Ya Resulellah! Allah-u Teala senin geçmiş ve son günahlarını affetmemiş midir; o halde neden bu kadar zahmet çekiyorsun?” dediğinde Resulullah (s.a.a): “Evet öyledir; ama Allah’ın şükreden kulu olmayayım mı?” diye buyurdular.”[19]

İKİ REKAT İHLASLI NAMAZ

Resulullah (s.a.a) için iki iri deve getirdiklerinde Hazret ashabına şöyle buyurdu:
İçinizde dünya hakkında düşünmeksizin iki rekat namaz kılacak birisi var mıdır? Kim kılarsa ona bu iki deveden birini vereceğim.”
Resulullah (s.a.a) bu sözünü birkaç kez tekrarladı. Ashaptan hiç kimse cevap vermeyince Emir’ul-Müminin Hz. Ali (a.s) ayağa kalkarak: “Ya Resulellah! Ben buyurduğunuz şekilde iki rekat namaz kılmaya hazırım” dedi.
Resulullah (s.a.a): “Çok iyi, kıl” diye buyurdu.
Emir’ul-Müminin Ali (a.s) namaza başladı. Namazın selamını verdiğinde Cebrail yeryüzüne inerek şöyle dedi: Allah-u Teala buyuruyor ki: Bu develerden birini Ali’ye ver.”
Resulullah (s.a.a) buyurdu ki:
“Ben, namaz kılarken dünya işleriyle ilgili herhangi bir şeyi düşünmemeyi şart koşmuştum. Oysa Ali teşehhüt okurken: “Develerden hangisini alayım” diye düşündü.”
Cebrail: “Allah-u Teala buyuruyor ki: Ali’nin hedefi, semiz olan deveyi alıp onu keserek fakirlere vermekti, bundan dolayı düşüncesi Allah içindi, kendisi veya dünya için değildi” dedi.
Bu esnada Peygamber (s.a.a), Hz. Ali’ye teşekkür ve onu takdir etmek için her iki deveyi ona verdi.
Allah-u Teala da bir ayetin zımnında Hz. Ali’yi takdir etmek için şöyle buyurdu:
“İnne fî zalike lezikra limen kane lehu kalbun ev elka’s-sem’a ve huve şehid.” “Hiç şüphesiz bunda, kalbi olan ya da bir şahit olarak kulak veren kimse için elbette bir öğüt vardır.”[20]
Sonra Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdular:
“Kim iki rekat namaz kılar da dünya işleri hakkında bir şey düşünmemiş olursa, Allah-u Teala ondan razı olup günahlarını affeder.”[21]

SAVAŞ MEYDANINDA NAMAZ

Aşura günü öğle namazı vakti, Ebu Semame-i Saydavi İmam Hüseyin (a.s)’a şöyle arz etti:
“Ya Eba Abdullah! Canım size feda olsun! Düşmanın ordusu size yaklaştı, Allah’a ant olsun ki, ben senin huzurunda öldürülmedikçe sen öldürülmeyeceksin; gönlüm, seninle öğle namazı kıldıktan sonra Rabbimi mülakat etmeyi (şahadet şerbetini içmeyi) istiyor.”
İmam Hüseyin (a.s) göğe doğru bakarak şöyle buyurdular:
“Bize namazı hatırlattın, Allah seni namaz kılanlardan etsin. Evet, namazın ilk vaktidir. Bu halktan, namaz kılmamız için savaşı durdurmalarını isteyin.”
Hasin bin Numeyr, İmam Hüseyin’in sözünü duyunca şöyle seslendi: “Sizin namazınız Allah katında kabul değildir.”
Habib bin Mezahir onun bu sözüne karşılık şöyle dedi: “Ey alçak! Resulullah’ın oğlunun namazının kabul olmayıp da senin namazının kabul olacağını mı zannediyorsun?!…”
Daha sonra Züheyr bin Kayn ve Said bin Abdullah, İmam Hüseyin (a.s)’ın namaz kılması için Hazreti korumak amacıyla O’nun önünde durdular; İmam (a.s) da az bir yareniyle namaz kıldılar. Said bin Abdullah, kendisini İmam’a taraf atılan oklara siper ediyordu, bedenine o kadar ok isabet etti ki, ayak üstünde duramayıp yere düşerek şöyle dedi:
“Allah’ım! Âd ve Semud kavmine lanet ettiğin gibi bu kavme de (Kufe halkına da) lanet et! Allah’ım! Benim selamımı Peygamberine ulaştır; O’nu bunca yaraların acısından haberdar et; çünkü bu işten hedefim, Peygamberinin oğluna yardım etmektir.”
Said, bu olaydan sonra şahadete erişti. Allah’ın rahmet ve rızvanı ona olsun. [22]

HAYATIN SON ANINDA EN ÖNEMLİ SÖZ

Ebu Besir şöyle diyor: İmam sadık (a.s)’ın vefatından sonra, hanımı Hamide’ye tesliyet demek için O Hazretin evine gittim. Hanımı beni görünce ağladı, ben de ağladım. Daha sonra şöyle dedi: “Ey Ebu Besir! Eğer İmam (a.s)’ın ömrünün son anında kenarında olmuş olsaydın ilginç bir olayı görmüş olacaktın!” “Hangi olayı?” dediğimde şöyle dedi: İmam Sadık (a.s)’ın ömrünün son anları idi, aniden mübarek gözlerini açarak buyurdular ki: “Hemen şimdi bütün akraba ve yakınlarımı buraya toplayın!” Biz bütün akraba ve dostları İmam (a.s)’ın yanına topladık; öyle ki İmam (a.s)’ın akraba ve dostlarından hiç kimse geride kalmadı. Herkes toplanınca İmam (a.s) onlara bakarak şöyle buyurdular: “Şüphesiz bizim şefaatimiz, namazı hafif sayanlara (ona önem vermeyenlere) ulaşmayacaktır.”[23]
_______________
Kaynaklar:
[1] – Ta- Ha / 132
[2] – Meryem / 55
[3] – İbrahim / 40
[4] – Bihar, c. 77, s. 77
[5] – Bihar, c. 69, s. 406
[6] – Bihar, c. 82, s. 209
[7] – Ankebut / 45
[8] – el-Hisal, c. 2, s. 522, 11. hadis ve Mizan’ul-Hikmet, c. 7, s. 3092, es-Salat, 10528. hadis
[9] – Mekarim’ul-Ahlak, s. 461, el-Fesl’ul-Hamis ve Mizan’ul-Hikmet, c. 7, s. 3092, es-Salat, 10535. hadis
[10] – Emali’yi Saduk, s. 549, 22. hadis; Mizan’ul-Hikmet, c. 7, s. 3096; Salat, 10556. hadis
[11] – Gurer’ul-Hikem, s. 175, 3341. hadis ve Mizan’ul- Hikmet, c. 7, s. 3092, es-Selat, 10532. hadis
[12] – el-Hisal, c. 2, s. 620 ve Mizan’ul-Hikmet, c. 7, s. 3094, es-Selat, 10537. hadis
[13] – Emali-yi-Tusi, s. 522, 1157. hadis ve Mizan’ul- Hikmet, c. 7, s. 3094, es-Selat, 10543. hadis
[14] – İlel’uş-Şerayi’, c. 2, s. 336, 33. Bab, 2. hadis ve Mizan’ul-Hikmet, c. 7, s. 3104, es-Selat, 10585. hadis
[15] – Tuhaf’ul-Ukul, s. 174, Vasiyet’un li Kumeyl b. Ziyad ve Mizan’ul-Hikmet, c. 7, s. 3106, es-Selat, 10592. hadis
[16] – Mevaiz’ul-Adediyye, s. 371
[17] – Men la Yehzuruh’ul- Fakih, c. 1, s. 208, Bab-u Fezl’is-Salat, 624. Hadis
[18] – Tâha / 1-2
[19] – Bihar, c. 17, s. 257 ve 287
[20] – Kâf / 37
[21] – Bihar, c. 36, s. 191
[22] – Bihar, c. 45, s. 21
[23] – Vesail’uş-Şia, c. 3, s. 17

Toplam 30 yorum bulunmaktadır

 1. 1
  Tayfun ŞİNTÜRK says:

  Allah’ım! “Onun namaza ilgisizliği bizleri namazdan gafil kıldı. O halde ondan intikamımız al, onu lanetine maruz kıl ve onun azabını bizim azabımızın iki katı karar kıl.”

  Aile sevgisi saygısı babaya çocuğun bağlılık duygusunu annenin aile içi sevgisini bilmeyen cahillerin bu sözü söylenecekmiş gibi yazması o kadar doğal ki.. Sizlerin sünnî gerzeklerden ne farkınız var halkı uyutmak konusunda..?!

  • 1.1
   HASAN says:

   Kerbela ruhundan biraz anlasaydın halkı kimin uyutttuğunuda anlardın hele şu anda emperyalizmle dünyanın her tarafında savaşan biz alevileri uyutmakla asla suçlamazdın ama körlük sadece gözle ilgili değil asıl körlük beyinle ilgilidir

 2. 2
  3nokta says:

  Eğer eleştirecekseniz biraz mantıklı eleştirin. İçeriğe yönelik eleştirin. LAf salatası yapmayın.

 3. 3
  Anonim says:

  sadece evin erkeginin namaz kılması size de mantıksız gelmiyor mu arkadaslar

 4. 4
  Anıl says:

  Alevilikde namaz yoktur, Aleviler namaz kılmaz ben anneside babasıda alevi olan bir aleviyim ve benim sülalemde namaz kılan bir alevi insan yok varsada ben hiç görmedim ama yok. Bu siteyi kuranların sünni yobaz olduğu açıkca görülüyor ve aleviliği asimile etmeye çalışıyorlar bunu anlamayan mal oğlu maldır zaten.

  • 4.1
   Dinim islam says:

   sana bısey sorucam alevılık ıslam dınınınden farklı bıseymıkı ıslam dını namaz kılmayı emredıyor!

   • burhan says:

    bende bunu diyorum işte alevilik müslümanlık değil . herkes biliyor bunu aleviler de biliyor .

  • 4.2
   alim says:

   Benim ailemde de kılan var ? Tepki vereceğinize bir araştırın arkadaşım. Kulaktan dolma bilgiler ile inanma sunni kesim kursa bu siteyi biz aleviler dururmuyuz ? Sen diğer ataist tarzında yorum yazan forumlarda gezin. Aleviliğin yanlışlarını gör.

 5. 5
  haydar says:

  Aleviler bizim kabemiz/kıblemiz insan derler.Bunu bir hanefi olmama rağmen söylüyorum.Biliyorum.Burada bazı alevi arkadaşların ifade ettiği üzere bir uyutma gerçekten söz konusu.Alevilik,islamdandır.Ayrıca sadece evin erkeğin gibi bir vurgu yapılması bana da saçma geldi.Bu site alevi sitesi olmaktan çok alevileri sünnileştirmek için kurulmuş bir site gibi geldi.Aynı dinci tarzı var.Alevilikte insan esastır,sünnilikte islama hizmet varıdr ama cami vs yaptırır insanlar kıvransa da olur der.sadaka vs icad eder.yani sadaka alacak bir kesimin varlığını normal karşılar vs.bunlar böyledir.

  • 5.1
   hatice says:

   Alevileri hangi kriterlere göre sunnileştirildiğini söylüyorsunuz doğrusu anlamış değilim…Aksine bu site daha çok Alevileri Alevileştirdiğini düşünüyorum..yani Alevilerin özünü yaşamalarının hedeflendiğini görüyorum ve başarılı buluyorum…
   Alevilerin yüzyıllar boyu yaşadıkları zülme rağmen sunnileşmediler de şimdi,bu çağda mı sunnileşecekler…
   Alevileri Sunnileştirmeye hiç kimsenin gücü yetmez…
   Alevilik diriliyor,sunnileşmiyor….
   ayrıca Alevi dinci değil Dindar olma yolunda…dincilik dini satmaktır,dini dünyevi ihtiyaçlarda araç olarak kullanmaktır.ama dindar olmak;hayatını dinine göre yaşamaktır…

 6. 6
  Tolga says:

  NAMAZ ALLAH’I ZİKR ETMEKTİR!

  KURAN İLE İSBAT EDEYİM…

  CUMA SÜRESİ 9.AYET : Ey iman edenler! Cuma’nın günü’ndeki o salât ( ibadet ) için çağrıldığınızda, Allâh zikrine (Hakikatinizi HATIRLATMA çağrısına) koşun ve alışverişi bırakın! İşte bu sizin için daha hayırlıdır; eğer (işin gerçeğini) kavrayabilirseniz.

  ÇOĞU SÜNNİ TEFSİR DE SALAT DEĞİL NAMAZ GEÇMEKTEDİR AMA
  BU SONRADAN YAPILAN BİR TAKVİYEDİR.ÇÜNKÜ KURANIN HİÇ BİR AYETİNDE NAMAZ SÖZCÜĞÜ GEÇMEZ. SALAT GEÇER Kİ ONUN DA ANLAMI DUA ETMEK VE NİYAZ KISACASI İBADET ETMEKTİR.
  VE İBADETİN ŞEKLİ, ZAMANI ,YERİ YOKTUR… ALLAH HER YERDEDİR ,HER ZAMAN BİZİMLEDİR. DOĞU DA BATI DA KUZEY DE GÜNEY DE ONUNDUR. HER YER DE ONUN İSMİ ZİKREDİLİR…

  ŞİMDİ AYETİ İNCELERSEK; EY İMAN EDENLER DEMEKTEDİR.EY KADINLAR YA DA EY ERKEKLER DEMEMEKTEDİR.CİNSİYET FARKI GÖZETMEDEN TÜM İNSANLARA SESLENMEKTEDİR.ÖYLEYSE ALEVİLERİN YAPTIĞI CEM İBADETİ KURANA UYGUNDUR Kİ REFERANSIMIZ KURANDIR. BİR GÜN GÜNEŞ BATINCA YANİ KARANLIK ÇÖKÜNCE SONA ERER.ALEVİLİKTE CEM İBADETİ PERŞEMBE GECESİ YAPILIR YANİ CUMA GÜNÜ YAPILIR.ÇOĞU YERLERDE YAPILAN CEMLER PERŞEMBE GECESİ BASLAR CUMA SABAHINA KADAR DEVAM EDER.ÖZELLİKLE KÖY CEMLERİ İÇİN BUNU SÖYLEYEBİLİRİZ.

  NOT: NAMAZ FARSÇA BİR KELİMEDİR, ARAPÇA KARŞILIĞI SALATTIR VE TÜRKÇE ANLAMI DUA, NİYAZDIR, İBADETTİR.
  KURANDA NAMAZ DİYE BİR KAVRAM GEÇMEMEKTEDİR. SALAT GEÇMEKTEDİR Kİ BUNUN DA ANLAMI NİYAZ ETMEK, DUA ETMEK KISACASI İBADET ETMEKTİR. (SONRADAN NAMAZ DİYE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR)

  Kuran’dan namazın temel amacının Allah’ı anmak olduğu anlaşılır.Taha Suresi 14. Ayet

  TEVBE SÜRESİ 107-108 : “ MÜMİNLERE ZARAR VERMEK VE GÖNÜLLERİNDEKİ SAKLI DURAN DÜŞMANLIĞI KUVVETLENDİRMEK İÇİN SALAT ETMEYE MESCİT MEYDANA GETİRDİLER.BUNLAR MÜSLÜMAN OLMADAN ÖNCE HZ MUHAMMETLE HARB EDEN MÜNAFIKLARDIR.MÜMİNLERİN ARASINI AÇMAYI,ONLARI BİRBİRLERİNE DÜŞÜRMEYİ AKILLARINA KOYMUŞLARDI.YA MUHAMMET ! MÜSLÜMANLAR SENİNLE BİRLİKTE SALAT ETSİN VE ZİKRETSİN DİYE BÖYLE GENİŞ MESCİT ( CAMİ ) YAPTIK DERLER.ALLAHU TEALA ŞAHİTLİK EDER Kİ ONLAR YEMİNLERİNDE YALANDIR.”

  Onun içinde asla SALAT ETME İlk günden temeli takva (Allah’a karşı gelmekten sakınmak) üzerine kurulan mescit (Kuba mescidi), içinde SALAT ETMENE elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz onları sever.

  BU AYETLERİN İNMESİ ÜZERİNE PEYGAMBERİMİZ CAMİLERİ YANİ MİNARELİ MESCİTLERİ YIKTIRMIŞTIR.PEYGAMBER TEBLİGİNE KARŞI GELEREK ONDAN SONRA BU CAMİLERİ İLK DEFA ÖMER BİN SAD YAPTIRMIŞTIR.MUAVİYE ZAMANINDA GÖSTERİŞLENDİRİLDİ.

  İSLAMDA CAMİ OLMADIĞI KURANDAN AYETLE AÇIKLANMIŞTIR.
  BUNA RAĞMEN HALA ALEVİLERE CAMİ BASKISI YAPILMASI ALLAHA ŞİRK KOŞMAKTIR.ZİRA ALLAH TEVBE SÜRESİNDE BUNU AÇIKCA TEBLİĞ ETMİŞTİR.İBADETİN; YERİ,ZAMANI,ŞEKLİ YOKTUR.ALLAH HERYERDEDİR VE BİZE ŞAH DAMARIMIZDAN DAHA YAKINDIR.O HALDE HER DAİM ONU ZİKREDELİM…

 7. 7
  Cihadıseven says:

  Sapıklık içinde olmayın evin reis kılacakmışda ya hangi akla mantığa sığıyor HZ.MUHAMMED ( S A V ) kızı HZ.FATIMA ( R H ) evinin kapısına sabah namazı için gitmedi mi ? HZ.MUHAMMED ( S A V ) HADİSİ ŞERİFLERİNDE Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i:

  “Şüphesiz ki benim ümmetim, kıyamet gününde, abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak çağırılacaktır. Yüzünün nûrunu artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın” buyururken işittim.

  Buhârî, Vudû’ 3; Müslim, Tahâret 3 Ümmetim derken kadınlar yok mu bunun içinde HZ .HATİCE ( R H ) yok mu yürüyün gidin inanmıyorsan adam gidi inanma safsata çıkarma herşey kitaplarda yazıyor . Nasıl bir sapıklıktasınız ya

 8. 8
  Anonim says:

  HERZ AMANKİ ASİMİLASYON ÇABALARI KÜLTÜRÜNÜ BİLEN YEMEZ BUNLARI ELBET İŞİNİ GÜCÜNÜZ FARKLI OLANLARI KENDİNİZE BENZETMEYE ÇALIŞMAK GERİCİLER SİZİ. ALEVİLER NAMAZ KILMAZ KILA-NADA KENDİNE BULAŞMADIKÇA BULAŞMAZ. ARTIK ŞUNU ÖĞRENİN ALEVİLİK İSLAMDAN ÖNCEDE VARDI Kİ BU KÜLTÜR YAŞAM TARZI YADA FELSEFE YADA DİN ADINI NE KOYARSANIZ KOYUN SİZLERDEN FARKLI ÖYLEMİ BÖYLEMİ DİYECENİZE ALEVİLİĞİ ÖĞRENİN BELKİ UFKUNUZ GENİŞLER.

  • 8.1
   canpolat says:

   İslam’dan önce var olan bir inanca mensupsan inancını İslamî bir kavramla ifade etme. Alevilik öz be öz İslam’dır. Sizin islamın öncesinden kalma âdetleriniz, ibadet diye dayattığınız tasavvufî ayinleriniz, ibadethane diye dayattığınız cemevleriniz, âlim diye tanıttığınız cahil dedeleriniz Aleviliği bağlamıyor. Kusura bakmayın ya da bakın önemli değil. Nasılsa yüzünüz yok. Çarpıtın çarpıtabildiğiniz kadar, bu dünya sizin!

 9. 9
  cihadıseven says:

  Anıl kardeş 5 vakit namaz Miraç Gecesi farz olmuştur .

  ,(Namaz kılmayanın dini yoktur.) [İbni Nasr]

  (Namaz kılan, kıyamette kurtulacak, kılmayan perişan olur.) [Taberani]

  önce bunları araştır koçum sonra gel eğer bunlaarı kabul etmiyorsan baştan KELİMEİ ŞEHADET getir nitekim HZ.PEYGAMBER (SAV) namaz kılmıştır namazı kılmayı teşvik etmiştir …

  Ayrıca tüm alevilere diyorum ilk 3 HALİFE yi kabul etmeyip onlara haksızlık yaptıklarını söyleyip onlara küfür etmek yanlış küfüre gidiyorsunuz HZ.ALİ yi sevmekle alevi oluyorsa emin olun tüm sünniler alevidir

  Muhammed b. Hanefiyye’nin babası Hz. Ali’ye “Rasulüllahtan sonra en hayırlı insan kimdir?” sorusuna Hz. Ali (RA): sırasıyla Hz. Ebû Bekir’i, Ömer’i, Osmanı (RA) sayarak açıkca cevap vermiştir.(12)
  Cennetle müjdelenenler hadisine bakılırsa, Eris Kuyusu başına Önce Ebû Bekir (RA) sonra Ömer (RA) sonra Osman (RA) gelmiştir.(13)
  Bu durum onların fazilet tertibine bir işaret olabilir. Yine Allah Rasulü bir gün, “Hz. Ebû Bekir Ömer ve Osman (RA) Uhud Dağına” çıkmış dağ sallanınca; : “Dur ey Uhud, senin üzerinde Nebi Sıddik ve İki Şehid var” buyurmuşlardır.(14)

  (12)Sahîhu’l-Buhârî IV, 195 (Fezai’l-Bab, 5).
  (13)Sahîhu’l-Buhârî IV, 196.
  (14)Sahîhu’l-Buhârî IV, 197; 204.

  • 9.1
   canpolat says:

   Namaz vardır ve kılıyoruz. İnkar edenleri eleştiriyoruz. Ama sunnileri ve İmam Ali’yi sevmek Alevilikse biz de Aleviyiz savunmalarını gerçekçi ve samimi bulmuyoruz. 3 halifeyle ilgili alıntı yaptığınız Emevi uydurmalarına karnımız tok. Tarihî gerçeklikler bize her şeyi söylüyor. İmam Ali’yi seviyorsan onun düşmanlarına buğzedeceksin. İmam Ali’nin hakkını gaspedenlerden, Peygamberimizin defin işleri yapılmamışken saltanat derdine düşenlerden, Hz Fatıma’yı şehit edenlerden, Fedek’i gaspedenlerden teberri edeceksin. Hem İmam Ali’yi (as) hem de onun hakkını gaspetmiş olan ilk üç halifeyi sevemezsin. İkisinden biri yalandan ibarettir.

   • Doğan says:

    Nazma vardır ama Aleviler kılmıyor.
    Çok eskiyi bilmem ama Alevilerin kimlikleri ortaya çıkınca öldürüldükleri zamanlarda Aleviler evlerinde gizli toplanarak Cem yaparlarmış. Cem evi olaran ismi bu yüzden oluştuğunu düşünüyorum.
    Aleviler artık inancını ve ibadetini Cem olarak Cemevinde yapıyor.

 10. 10
  mehmet kaptan says:

  ALEVİLİK HAK MEZHEB DEĞİLDİR.
  KURAN İLE SÜNNET İLE ALAKASI YOKTUR. ÇÜNKÜ NAMAZI REDDEDER.
  NAMAZI REDDEDEN KURANI REDDETMİŞTİR. KURANI REDDEDEN CEHENNEME GİRER.

  • 10.1
   canpolat says:

   Alevilik İslam’ın tek hak yoludur. Peygamberimiz kendisinden sonra ümmetin 73 fırkaya bölüneceğini, birinin kurtulacağını, gerisinin helak olcağını, kurtulacak olan fırkanın ise İmam Ali ‘nin (as) şiileri -taraftarları, takipçileri- olduğunu buyurmuşlardır.
   Alevilik namazı reddetmez! Aleviyim diyen birtakım gruplar reddeder. Bu kişilerin sorunudur, Aleviliğin sorunu değildir.
   Sitemizde yer alan usuludin ve fururudin başlıklarını yani temel inanç ve ibadet esaslarını incelemenizi tavsiye ederim.

  • 10.2
   Doğan says:

   Namazı red etmeyen hırsızlar hak yiyenler cennete gidiyor o zaman?

 11. 11
  sanene says:

  nasıl alevi sitesi lan bu siz kendizine şii diyin alevilikle alakanız yok sizin

  • 11.1
   canpolat says:

   Bu site, sizin gibi Bektaşilik içinde asimile olmuş insanların anlayamayacağı ya da anlamak istemeyeceği, gerçek Aleviliği yani 12 İmam yolunu anlatan bir sitedir.

 12. 12
  efecan says:

  ARKADAŞLAR BURAKIN İSTEYE İSLAMI YAŞASIN İSTEYEN İSLAMI YAŞAMAYIN KİMSEYE KARIŞMAYIN ÖZGÜRLÜK VAR

 13. 13
  cemoli039 says:

  buaradan sünni arkadaşlara bişeyler söyleyim bize islam dışı diyenler önce bana kuran ı kerimde namazın şeklini ve 5 rekat olduğunu ispatlaya bilirlermi ve namaz ın anlamını bana söylesinler muaviye nin ve yezit in dinini yürütmeyi n HZ MUHAMMETİN dinini yürütün içinde ehlibeyt sevgisi olmayanın islamda yeri olmaz ”BENİM EHLİBEYTİM NUHUN GEMİSİ GİBİDİR HER KİM OGEMİYE BİNERSE KURTULUR” HZ MUHAMMET(S.A.V)

  • 13.1
   bilal says:

   Ehli beyt sevgisi kuru kuruya yetmez Onların yolundanda gitmek gerekir namaz onların yolunun temel taşıdır.Kendini kandırma

  • 13.2
   anarki90 says:

   namaz 5 rekat değil 5 vakittir. ayrıca kuranda namaz yazarsan vakitleri ile birlikte söylendiğini göreceksin. ayrıca abdest alıp namaz kılmak zor geliyorsa islamolojistmişcesine(ki bu aralar meşhur oldu) kendi fikirlerini meşrulaştırmaya çalışma… Günaha giriyorsun… Namaz Dinin direğidir.. insanlara allaha inanıp salih amel işleyenler cennete girecektir denilmiştir ama namaz zaten olması gereken birşey olarak kuranı kerimde gösterilmiştir…Bir de sabırla, namazla yardım isteyin. Şüphesiz bu, (Allah’a) saygılı olanlardan başkasına ağır gelir. ((Bakara 45)) ..Hem namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin. (Bakara 43)

   • Doğan says:

    Size bir soru Namaz Hz.Peygamber zamanında 50 vakit namaz neden bu yüzyıllarda 5 vakit. Sıfır fazla geldi Kuranı kerimde düzenleme yaparak sildiler mi?

Yorum Yaz

Yorumunuz

*

© 2010 Alevisesi.com · Tüm Hakları Saklıdır.