Geri Beslemeler:Yazılar Yorumlar

Bulunduğunuz yer: Ana Sayfa » Ehli Beyt Şiirleri

Gizli Makber (Hüseyin Yalçın)

Gizli Makber (Hüseyin Yalçın)

Ayrılmış senin nurun, nurların Fâtır’ından Meded alır evliya, o ilahi sırrından Rahmetin kaynağısın, duâlar sana döner Senden doğar güneşler, ay seni tesbih eder Esrarısın Tâ-Ha’nın, sen İsmet-i...
Göklerin Emaneti (Hüseyin Yalçın)

Göklerin Emaneti (Hüseyin Yalçın)

Mucizeler gecesi, göklerin emaneti Rabbi’nden Habibi’ne, indi Zehrâ ziyneti Taçlandırdı Emîn’in, Ruh inen hânesini Selâmladı gök ehli, aşkın nişânesini Geldi Tevhîd’in nuru, eşsiz Zehrâ...
Kaside-yi Fatıma (Veysel Menekşe)

Kaside-yi Fatıma (Veysel Menekşe)

Ey Hacerân!.. Es-selâm!.. Bir hikâyet edeyim Sırr-ı “Nefsin Vahide”, pür vikâyet edeyim Dediler Âdem’dir bu, topraktan yaratılmış İlm-i ledun babında, ism ile donatılmış Sormazmısın ya Havva, ...
Zehra Nuru (Musa Aydın)

Zehra Nuru (Musa Aydın)

Cümâdel-Uhra’nın yirmisinde Sardı âlemleri, Zehrâ nuru Cemâlin, kemâlin zirvesinde Fahr-i insan, kadınlar onuru Sen bize Rahman’ın Kevser’isin Ehl-i Beyt-i Resul mihverisin Cennetin ıtrını bizler ...
Zehra Güneşi (Cafer Hamidi)

Zehra Güneşi (Cafer Hamidi)

Katı bir karanlık içinde âlem Bocalarken doğdu Zehrâ güneşi Cehâlet zinciri altında adem Boğulurken doğdu Zehrâ güneşi Susuzluktan güller perişan idi Bulaşmıştı artık iffet eşiği Ejderha elinde miraç...
Şir-i Hüda (Hilmi)

Şir-i Hüda (Hilmi)

Zümre-i nâçîzleriz bende olup Hayder’e Şîr-i Hudâ Mürtezâ safşiken u safdere Haybet-i “Lâfeta”dan arz u sema titredi Şiddet ile urunca pence der-i Hayber’e Dest-i velâyet ile salladı Zulfikar’ın Kesti...
Ya Ali (Pir Sultan Abdal)

Ya Ali (Pir Sultan Abdal)

Hak Muhammed Ali geldi dilime Mürvet günâhıma kalma yâ Ali Külli günâhımı aldım elime Mürvet günâhıma kalma yâ Ali Hadîce Fâtıma mihr-i muhabbet Yine senden olur kuluna rahmet İmâm Hasan, İmâm Hüseyn ...
Ali’siz Alevi Olmaz (Musa Karakaş)

Ali’siz Alevi Olmaz (Musa Karakaş)

Behey nankör, nâdan adam Ali’siz Alevi olmaz İnkar ediyorsun neden? Ali’siz Alevi olmaz İnancı, ikrarı nettin? Hayalî Ali ürettin Şeytan’a mı biat ettin? Ali’siz Alevi olmaz Ali’dedir gerçek İslâm...
Biz Ali’nin Yolundayız (Recep Yağlı)

Biz Ali’nin Yolundayız (Recep Yağlı)

Âlem bu gerçeği bilsin Biz Ali’nin yolundayız Giden gitsin, gelen gelsin Biz Ali’nin yolundayız Ali hakikattan yana Her şeyi borçluyuz ona İlim irfân anlayana Biz Ali’nin yolundayız Onu tanıyanlar tanır Hak olduğuna...
Yar-i Peygamber (Ecri)

Yar-i Peygamber (Ecri)

Fahr-ı âleme vâris, yâr-ı Peygamber yâ Ali Hel etâ şânındadır Allah-u Ekber yâ Ali Cânımın cânânıdır Zeynel’abâ her rûz u şeb Sed sâlam olsun ona, zâtına mazhar yâ Ali Zer gibi bâ kıymet eyler kîmyâ-yi...
Ali (Kemal Kemahlı)

Ali (Kemal Kemahlı)

İmâmet zincirinin Ali’ydi ilk halkası Yetim ve gariplerin, mazlumların babası Fakir fukaraya hep kanatlarını geren Yüzüğünü fakire rükûda iken veren Ali’ydi Peygamber’in benzersiz bir yâveri Cihad...
Mu’minler Emiri Ali (Kemal Kılıç)

Mu’minler Emiri Ali (Kemal Kılıç)

Kâbe’de dünyaya geldin Yeryüzüne şeref verdin Hakk’ın buyruğuna uydun Hak yolun kurbanı Ali Can Ali can, dost Ali can Cümle âlem sana kurban Muhammed’e tâbî oldun Hakk’ı hep yanında bildin Mu’minlere...
Şah-ı Merdan (Musa Aydın)

Şah-ı Merdan (Musa Aydın)

Şâh-ı merdân, şir-i Yezdân, ya Ali Rükn-i imân, rûh-i Kur’ân, ya Ali Gördü Âdem, sonra âlem nûrunu Ahmed’in nûruyla her an, ya Ali Her nebîden, her velîden, aşkına Aldı Rahmân, ahd-ü peymân,...
İkrarname (Neyzen Tevfik)

İkrarname (Neyzen Tevfik)

Vâdi-i sevdâya düştüm, pür-gamım şâhım Ali Kimsesiz kaldım karanlık günde gümrâhım Ali Doğmuyor mihr-i ümidim, çıkmıyor mâhım Ali Gelmiyor mu gûşune bi âh u eyvâhım Ali? Merhamet et hâlime her şey’e...
© 2010 Alevisesi.com · Tüm Hakları Saklıdır.