Geri Beslemeler:Yazılar Yorumlar

Bulunduğunuz yer: Ana Sayfa » Hz. Hasan (a.s) ve Hüseyin (a.s)

Aşura (Umran İldeniz)

Aşura (Umran İldeniz)

Sıcak bir Âşûrâ Aç, susuz ve uykusuz Bebekler süte Analar suya doymamış Ve doyamadan Ağlayan gözler Ve ağlamaktan halsiz kalmış bedenler Suya muhtaç dudaklar Babalar kederde, gamda ve imtihanda Bugün Âşûrâ Bildiğim...
O Şah-ı Mazlum’a Acımadın mı?! (Mehmet Demirer)

O Şah-ı Mazlum’a Acımadın mı?! (Mehmet Demirer)

Haksız kalkan eller kırılacaktır Kanlı akan fırat durulacaktır Mazlûm hakkı elbet sorulacaktır O Şâh-ı Mazlûm’a acımadın mı? Hak bâtıla doğru akar mı sandın? Su kendi bendini yıkar mı sandın?...
Fatıma Gül Goncaları (Musatafa Dolunay)

Fatıma Gül Goncaları (Musatafa Dolunay)

Gelin ey ehl-i velâ cûş edelim çağlayalım Kerbelâ fâciasın yâd ederek ağlayalım Giyelim kisve-yi mâtem karalar bağlayalım Matem-i Âl-i Abâ ile ciğer dağlayalım Soldu eyvâh bugün Fâtıma gül goncaları Öldürüldü...
Kimdir Hüseyin (Cafer Hamidi)

Kimdir Hüseyin (Cafer Hamidi)

Kimdir Hüseyn, ki âlem ona divâne olup? Bu ne şemdir, ki canlar ona pervâne olup? Şehgül-i gülzâr-i ismet-i Zehrâ’dır Hüseyn Zâde-yi o şeh-i mülk-i  “Lâ Fetâ”dır Hüseyn Fitne sahrasında Meş’el-i...
Diyalog (Musa Aydın)

Diyalog (Musa Aydın)

Dedim ki ey Mevla bir lütuf eyle Önce bize güzel adını söyle Dedi, adım Hüseyn sibt-i Peygamber Hürriyet severler cem’ine rehber Dedim, ceddin kimdir? Dedi ki, Resûl Dedim anan? Dedi, Zehrâ-yı Betûl ...
Ey Ay (Musa Aydın)

Ey Ay (Musa Aydın)

Ah ey ay, ey hüzünlü, ey sabırsız ay Ne olursun biraz, biraz yavaş kay Gel bu gece konuşalım yüz yüze Bekle biraz, bakışalım göz göze On gün önceydi şu köşeden çıktığın zaman Mağribin tam ucunda,...
Ağlar (M. Hüseyin Şehriyar)

Ağlar (M. Hüseyin Şehriyar)

Hüseyn’in nohesin “Dilriş” yazanda Müselman sehlidir ki kâfir ağlar Kör olmuş gözlerin gan tuttu Şimr’in Ki görsün öz elinde hançer ağlar Hüseyn’in köyneyi Zehrâ elinde Çeker...
Bir Gonca Gül (Hüseyin Yalçın)

Bir Gonca Gül (Hüseyin Yalçın)

Fatıma olmasaydı, yaratılmazdı Ali Murtezâ’dan başka er, görmezdi sır cemâli Kıyıldı nikâhları, gökyüzü sahnesinde İki nur kavuştular, saâdet hânesinde Gönderildi Müctebâ, yüce Mevlâ katından...
Evliyalar Serçeşmesi (Yunus Emre)

Evliyalar Serçeşmesi (Yunus Emre)

Ayetler ile bilinen Her yerde hazır bulunan Cennet içinde salınan Hasan ile Hüseyin’dir Bundan Âşûra eyleyen Hem ruhunu şâd eyleyen Anda şefaât eyleyen Hasan ile Hüseyin’dir Muhammed’dürür dedesi Gayet oldu ol gün...
Ya Hasan (Aczi)

Ya Hasan (Aczi)

Ey nûr-ı çeşm-i fahr-i rüsül muktedâ Hasen Ey sâhib-i saâdet u sıdk u safâ Hasen Nûr-ı Hüdâ vu şâh-ı vefâ hâdi-yi ümem Ey nutfe-yi şerife-i mîr-i hüdâ Hasen Nâmın da hulk-ı pâk-i kerîmin de...
© 2010 Alevisesi.com · Tüm Hakları Saklıdır.