Geri Beslemeler:Yazılar Yorumlar

Bulunduğunuz yer: Ana Sayfa » Ehli Beyt (a.s)

Muhabbet (Kul Himmet)

Muhabbet (Kul Himmet)

Tâ kâlû belâdan sevdik seviştik Bizimle ezelden yardır muhabbet Üstad nazarında ikrârı koştuk Mu’min-i kadîm ikrardır muhabbet Muhabbettir; “Lâ ilâhe illallâh” Muhabbettir; “Muhammed Resûlullâh” Muhabbettir;...
Yetiş Allah, Ya Muhammed, Ya Ali (İlhami)

Yetiş Allah, Ya Muhammed, Ya Ali (İlhami)

Dû cihanda derde derman sendedir Yetiş Allâh, yâ Muhammed, yâ Ali Mu’min, müslim bütün derd-ü gamdadır Yetiş Allâh, yâ Muhammed, yâ Ali Ağlar gökyüzünde hem mâh-u mihri Feryat ile doldu iklim-ü dehri Şah...
Muhammed Mürşidim, Ali Rehberim (Sırri)

Muhammed Mürşidim, Ali Rehberim (Sırri)

Şu dünyânın evvelini sorarsan Var mıdır Muhamed Ali’den gayrı Sen bu yolun sâhibini ararsan Var mıdır Muhammed Ali’den gayrı Muhammed mürşidim, Ali rehberim Vicdan deryâsında lâ’l u gevherim İnanmazsan...
Muhammed Ali’den Özge Yarim Yok (Sırri)

Muhammed Ali’den Özge Yarim Yok (Sırri)

Gurbet diyârında bîkes garîbim Muhammed Ali’den özge yârim yok Gayrıdan geçmişim Hakk’a tâlibim Muhammed Ali’den özge yârim yok Mürşidim Muhammed, rehberim Ali Onlardan öğrendim erkânı, ...
Muhammed Ali’ye Niyaz Edelim (Pir Sultan Abdal)

Muhammed Ali’ye Niyaz Edelim (Pir Sultan Abdal)

Gelin ey gaziler yola gidelim Ululardan ulu yol Allah Allah Muhammed Ali’ye niyaz edelim Gerçekler demine Hû Allah Allah Dedem Hasan Hüseyn İmâmlar şâhı Zeynelâbidin de İmâmlar mâhı Muhammed Bâkır da cemâlin şâhı Balkıya...
Muhammed, Ali (Pir Sultan Abdal)

Muhammed, Ali (Pir Sultan Abdal)

Muhammed Ali’nin kurduğu yoldur Ak üstünde kara seçebilirsen İ’tikadı dilden söyleyen dildir Ali’nin sırrına erebilirsen Erenler seni ol ceme katarlar Kötü amellerin taşra atarlar Bir gün yularından çeküp tutarlar Çektikleri...
Çağırır (Pir Sultan Abdal)

Çağırır (Pir Sultan Abdal)

Her seher vaktinde cümbüşe geldim Dağlar yâ Muhammed, Ali çağırır Erenler meclisi bağ-ı gülistan Güller Yâ Muhammed, Ali çağırır Vird verilmiş gökyüzünde kuşlara Bak gözümden akan kanlı yaşlara Sular...
Al-i Muhammed (Seyyid Nesimi)

Al-i Muhammed (Seyyid Nesimi)

Âlem yüzüne saldı ziyâ Âl-i Muhammed Seyfın şakıtıp geldi yine Âl-i Muhammed Nâdan ne bilir, dânâ bilir Âl-i Muhammed Fe-salli alâ sâdâtinâ Âl-i Muhammed Fe-salli alâ mürşidinâ Şâh-ı velâyet. Kemter...
Biz Gulam-i Ehli Beyt’iz (Hıfzi)

Biz Gulam-i Ehli Beyt’iz (Hıfzi)

Biz gulâm-ı Ehl-i Beyt’iz Lâ Fetâ’dan gelmişiz Ceddimiz nûr-i nübüvvet müntehâdan gelmişiz Okuduk ilm-i ledünni vâkıf-ı esrâr olub Küntü kenz’in sırrına lûtf u atâdan gelmişiz Şah Hasan,...
Ehl-i Beyt-i Resulullah (Musa Aydın)

Ehl-i Beyt-i Resulullah (Musa Aydın)

Arş-ı İlah’ın ziyneti Âleme Hakk’ın nimeti Peygamber’in emâneti Ehl-i Beyt-i Resûlullâh! Yolları Peygamber yolu Karanlık yok hep nûr dolu Nefsin değil Hakk’ın kulu Ehl-i Beyt-i Resûlullâh! Kimdir...
© 2010 Alevisesi.com · Tüm Hakları Saklıdır.