Geri Beslemeler:Yazılar Yorumlar

Bulunduğunuz yer: Ana Sayfa » Ayrıntılar (Fur-u Din)

Namaz

Namaz

Alevilikte Namaz Alevilikte dinin direğidir; kulla rabbin buluşmasıdır; O’na ulaşılan merdivendir; yani kulun, mü’minin mi’racıdır. Bu yüzdendir ki  Müslümanla, ulular ulusu Allah tebareke ve taala’ya kafir olanın arasında, bir,...
Oruç

Oruç

Alevilikte Oruç Alevilikte oruç islam şeriatının rükünlerinden bir rükündür ve hüküm bakımından üç kısma ayrılır; Farz olan oruçlar, müstehab oruç ve haram oruç. Farz olanlar iki kısımdır: Asıl bakımından farz olanlar, bir...
Zekat

Zekat

Alevilikte Zekat Alevilikte zekat, namazdan sonra ikinci önemli ibadettir. Bazı rivayetlere göre zekat vermeyenin namazı makbul değildir. Alevilikte dokuz cins şeyden zekat verilir. Bunların üçü, deve, öküz ve koyundur. Öbür dördü, ...
Hac

Hac

Alevilikte Hac Hacc’ın Allah’ın şu buyruğu mucibince vacib olduğuna inanıyoruz. “Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır…”(Al-i İmran-97) İster erkek ister kadın olsun, gücü ...
Humus

Humus

Alevilikte Humus Humus’un Allah’ın “Bilin ki bir şey kazandıysanız muhakkak beşte biri Allah’a aittir….”(Enfal-41) ayetiyle farz kılındığı, bir hak olduğuna inanıyoruz. Alevilikte yedi şeyden verilir; Harp ganimetleri, denizden...
Cihad

Cihad

Alevilikte Cihad Cihadın, dinimizin temel meselelerinden biri olduğuna inanıyoruz. İslam’a davet etmek için vacib olur. Kifai vacibdir. Ayrıca İslam’ı, Müslümanların vatanını, nefsi, namusu ve malı savunmak için de vacib olur. Yararı...
Emri Bil Maruf

Emri Bil Maruf

Emri Bil Maruf, Nehyi Anil Münker Emr-i bil-maruf ve neyh-i anil münker’in dinimizin furüundan olduğuna inanıyoruz. İtikad ediyoruz ki, Allah, hayrı emretmiş ve bunu maruf olarak adlandırmıştır. Ya vacib ya da müstehab olarak emretmiştir....
Nehyi Anil Münker

Nehyi Anil Münker

Emri Bil Maruf, Nehyi Anil Münker Emr-i bil-maruf ve neyh-i anil münker’in dinimizin furüundan olduğuna inanıyoruz. İtikad ediyoruz ki, Allah, hayrı emretmiş ve bunu maruf olarak adlandırmıştır. Ya vacib ya da müstehab olarak emretmiştir....
Tevella-Teberra

Tevella-Teberra

Tevella-Teberra Tevella ve Teberra’nın manası, Allah’ı, Peygamberlerini ve tertemiz İmamları sevmek ve onların düşmanlarından uzak durmaktır. Allah(cc)’ın, Peygamberinin(sav) dostlarını dost saymak, düşmanlarını düşman bilmek,...
© 2010 Alevisesi.com · Tüm Hakları Saklıdır.