Geri Beslemeler:Yazılar Yorumlar

Bulunduğunuz yer: Ana Sayfa » Alevi Temel İnançları

Alevilikte Allah’ın Adaleti

Alevilikte Allah’ın Adaleti

ADL, Allah(cc)’ın adil olduğuna herşeyi yerli yerince yarattığına inanmak demektir. Adalet geniş anlamda “HERŞEYİ YERİNDE, KARARINDA YARATMAYI (yapmayı)” ifade ederken aynı zamanda bütün yaratılmışlarıda kapsayan geniş bir muhtevaya...
Alevilikte Ölüm ve Ahiret

Alevilikte Ölüm ve Ahiret

Önsöz Hamd, alemlerin rabbi olan Allah’a; salat ve selam, Muhammed ve onun temiz soyuna olsun. Peygamber’in Ehl-i Beyti’nin hadislerine sarılan bendeniz Muhammed Rıza oğlu Abbas Kummi şöyle diyorum: “Akli ve nakli deliller,...
Allah’a Neden İnanıyoruz?

Allah’a Neden İnanıyoruz?

Hz. Ali’nin yada 12 İmamların İslami anlayışına göre, inanılması gereken birinci temel konu tevhiddir.  Tevhid,  alemde var olan herşeyi yoktan yaratan, onlara düzen veren, yada tanzim eden bir gücün varlığına inanmak, O’nu...
Tevhid (Allah İnancı) 1

Tevhid (Allah İnancı) 1

Hz. Ali’nin yada 12 İmamların İslami anlayışına göre, inanılması gereken birinci temel konu tevhiddir.  Tevhid,  alemde var olan herşeyi yoktan yaratan, onlara düzen veren, yada tanzim eden bir gücün varlığına inanmak, O’nu akıl...
Tevhid (Allah İnancı) 2

Tevhid (Allah İnancı) 2

İmamlarımızın Allah Anlayışı …Hz. Cafer Sadık(as)’ın ününü duyan bir inançsız onunla tartışmak için yanına geldi. İmamın karşısına oturdu. Herkes yanlarında toplanmıştı. İmam inançsıza buyurduki: -Doğuya ve batıya...
Tevhid (Allah İnancı) 3

Tevhid (Allah İnancı) 3

Allah’ın Sıfatları Hakkında Cemal ve Kemal sıfatlarının, yani İlim, Kudret, Gına, İrade, Hayat gibi subuti sıfatların tümünün, zatına muzaf sıfatlar olmayıp zatının aynı olduğuna inanmaktayız. Vücudu, ancak zati vücuddur;...
Adl (Allah’ın Adil Olduğuna İnanmak)

Adl (Allah’ın Adil Olduğuna İnanmak)

Alevilikte Adl ADL, Allah(cc)’ın adil olduğuna herşeyi yerli yerince yarattığına inanmak demektir. Adalet geniş anlamda “HERŞEYİ YERİNDE, KARARINDA YARATMAYI (yapmayı)” ifade ederken aynı zamanda bütün yaratılmışlarıda kapsayan...
Nübüvvet (Peygambere İnanmak)

Nübüvvet (Peygambere İnanmak)

Alevilikte Nübüvvet İnsanoğlu yaratıldığına ve boş yerede yaratılmadığına göre ona doğru yolu gösterecek bir eğiticiye ihtiyacı vardır. NÜBÜVVET Peygamberlere inanmak, onalrın hedeflerini tanıyıp bilmek demektir. Allah(cc) kullarına...
İmamet (12 İmamlara İnanmak)

İmamet (12 İmamlara İnanmak)

İmamet İnancı İmam kelime anlamıyla önder, lider anlamına gelir. Her peygamber Allah(cc)’ın ahkamını halka bildirmesi, halkın terbiyesini üstlenmesi, kendisinden sonra kalacaklara önderlik yapması için Allah(cc)’ın emriyle yerine geçecek...
Mead (Ahiret’e İnanmak)

Mead (Ahiret’e İnanmak)

Alevilikte Mead Yüce Allah’ın, insanları ölümden sonra sorguya çekmek üzere dirilteceğine inanıyoruz. “Hiç kuşkusuz kıyamet gelecektir; onda hiçbir şüphe yoktur ve hiç kuşkusuz Allah kabirlerde onları diriltecektir.”(Hacc-7)...
Namaz

Namaz

Alevilikte Namaz Alevilikte dinin direğidir; kulla rabbin buluşmasıdır; O’na ulaşılan merdivendir; yani kulun, mü’minin mi’racıdır. Bu yüzdendir ki  Müslümanla, ulular ulusu Allah tebareke ve taala’ya kafir olanın arasında, bir,...
Oruç

Oruç

Alevilikte Oruç Alevilikte oruç islam şeriatının rükünlerinden bir rükündür ve hüküm bakımından üç kısma ayrılır; Farz olan oruçlar, müstehab oruç ve haram oruç. Farz olanlar iki kısımdır: Asıl bakımından farz olanlar, bir...
Zekat

Zekat

Alevilikte Zekat Alevilikte zekat, namazdan sonra ikinci önemli ibadettir. Bazı rivayetlere göre zekat vermeyenin namazı makbul değildir. Alevilikte dokuz cins şeyden zekat verilir. Bunların üçü, deve, öküz ve koyundur. Öbür dördü, ...
Hac

Hac

Alevilikte Hac Hacc’ın Allah’ın şu buyruğu mucibince vacib olduğuna inanıyoruz. “Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır…”(Al-i İmran-97) İster erkek ister kadın olsun, gücü ...
© 2010 Alevisesi.com · Tüm Hakları Saklıdır.