Geri Beslemeler:Yazılar Yorumlar

Bulunduğunuz yer: Ana Sayfa » Köşe Yazıları » Beğenilmiş İnanç

Beğenilmiş İnanç

İnanç ve itikadını, İmam tarafından da tasdıklanması için  İmam Hadi aleyhisselama sunan çok değerli ravi ve alimlerimizden biri de seyyid  Abdulazim-i Hasenî‘dir. Hz. Abdulazim-i Hasenî; ravi ve ulemanın ileri gelenlerindendi. Takvada büyük bir makama sahip olup altıncı, yedinci ve sekizinci imamların (a.s) büyük ashabından bazılarını görmüştür. İmam Cevad ve İmam Hâdî aleyhimesselam’ın meşhur öğrenci ve ravilerinden sayılmaktadır.
“Sahib b. Abbad” onun hakkında şöyle demiştir: “Abdulazim Hasenî, din işlerinde bilinçli ve Kur’an hükümlerini iyi bilen bir kimseydi.”[1]

“Ebu Himad Razî” şöyle diyor: İmam Hâdî aleyhisselam ‘ın huzuruna gidip kendisinden bazı meseleleri sordum. İmamın huzurundan ayrılmak istediğimde, “Bir sorunla karşılaştığın zaman Abdulazim Hasenî’den sor ve benim selamımı da ona ulaştır” buyurdular.[2]
Abdulazim Hasenî, İmam ve marifet konusunda öyle bir dereceye ulaşmıştır ki, İmam Hâdî aleyhisselam ona, “Sen bizim gerçek dostlarımızdansın” buyurmuştur.[3]

Bir defasında inançlarını İmama sundu ve İmam Hâdî aleyhisselam da onun inançlarını tasdik etti. Bu konuda kendisi şöyle diyor:
Mevlam İmam Hâdî aleyhisselam ‘ın huzuruna çıktım. Beni görünce, “Merhaba ey Ebu’l-Kasım! Sen gerçekten bizim dostlarımızdansın” buyurdu.
-Ben, “Ey Resulullah’ın torunu!” dedim, “Dinimi size sunmak ve sizin rızanız doğrultusundaysa ALLAH Teala’yı mülakat edinceye kadar onda sebat göstermek istiyorum.”
-İmam, “Söyle” buyurdu.

Bunun üzerine şöyle dedim: “Ben, ALLAH Teala’nın bir ve tek olduğuna, hiçbir şeyin O’nun benzeri olmadığına, “iptal” ve “teşbihten” uzak olduğuna inanıyorum (iptal; ALLAH’ı hiç saymak, teşbih ise yaratılmışları O’na eş ve benzer bilmektir). ALLAH Teala ne cisimdir, ne surat, ne arazdır, ne cevher. O, cisimleri ve suratları yaratan, araz ve cevherleri vücuda getiren, her şeyin eğiticisi, sahibi, karar kılanı ve yoktan var edenidir. Ben inanıyorum ki, Muhammed -ALLAH’ın salat ve selamı onun ve Ehlibeyt’inin üzerine olsun- ALLAH’ın kulu, peygamberi ve son elçisidir; kıyamete kadar artık peygamber gelemeyecektir. Onun şeriat ve dini bütün din ve şeraitlerini sonudur; kıyamete kadar ondan sonra başka bir şeriat gelmeyecektir.

Ben inanıyorum ki, Resul-i Ekrem’den (s.a.a) sonra onun halifesi Emirulmüminin Ali b. Ebitalib aleyhisselam ‘dır. Daha sonra Hasan, sonra Hüseyin, Ali b. Hüseyin, Muhammed b. Ali, Cafer b. Muhammed, Musa b. Cafer, Ali b. Musa, Muhammed b. Ali ve sonra da sensin.”
O sırada İmam Hâdî aleyhisselam, “Benden sonra oğlum Hasan’dır -imam olacak-“ buyurdu.
-İmam, “Hasan’ın oğluna karşı halkın durumunu nasıl görüyorsun?” buyurdu.
-Ben, “Ey Mevlam! O nasıl biridir ki?” diye arzettim.
-İmam, “O gözlere görülmeyecek; kıyam edinceye kadar adını anmak caiz değildir; yeryüzünü zulüm ve sitemle dolduğu gibi adalet ve eşitlikle dolduracaktır” buyurdu.

Bunun üzerine şöyle devam ettim: “Onların dostunun ALLAH’ın dostu, düşmanlarının ise ALLAH’ın düşmanları, onlara itaatin ALLAH’a itaat ve onlara itaatsizliğin ise ALLAH’a itaatsizlik olduğunu itiraf ediyorum.
İnanıyorum ki, mirac, kabirde soru ve cevap, cennet ve cehennem, sırat ve mizan haktır, gerçekleşecektir. Kıyamet günü gelip çatacaktır ve bunda bir şüphe yoktur; ALLAH Teala ölüleri diriltecektir.
İnanıyorum ki, dinin farzları velayetten sonra namaz, zekat, oruç, hac, cihad, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmaktır.”

Bunun üzerine İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Ey Ebu’l-Kasım! ALLAH’a andolsun ki bu, ALLAH Teala’nın kulları için beğendiği dindir. Bu din üzere sebat göster. ALLAH Teala dünya ve ahirette seni sözünde sabit kılsın.”[4]

______________
[1] – Abdulazim Hasenî, s. 31
[2] – Abdulazim Hasenî, s. 24
[3] – Emalî-i Saduk, 54. oturum, s. 204
[4] – Emalî-i Saduk, 54. oturum, s. 204

The following two tabs change content below.

Fahrettin ALTAN

Latest posts by Fahrettin ALTAN (see all)

Yorum Yaz

Yorumunuz

*

© 2010 Alevisesi.com · Tüm Hakları Saklıdır.