Geri Beslemeler:Yazılar Yorumlar

Bulunduğunuz yer: Ana Sayfa » Ehli-Beyt ve Önemi » Ayet ve Hadislerde İmamet

Genel İmamet (1)

Kur’an:

“Onlar: “Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan gözümüzün aydınlığı olacak insanlar ihsan et ve bizi, Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder yap”derler.”[1]

1. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “(Allah, Peygamberini) Hakka davet etmek insanlara şahit olmak üzere gönderdi. O rabbinin risaletini hiçbir gevşeklik ve ihmalkarlık etmeksizin ulaştırdı. O zayıflık göstermeksizin ve hiçbir bahane aramaksızın Allah yolunda düşmanlarıyla savaştı. O takva sahiplerinin imamı ve hidayete ermişlerin gözüdür.”[2]

2. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Sonunda münezzeh olan Allah’ın kerameti (Peygamberlik makamı) Muhammed’e (s.a.a) ulaştı. Allah onu en üstün ve değerli soydan seçti. Onun (itretinin, soyunun) uzun dalları vardır ve meyvesine erişilmez. O takva sahiplerinin imamı ve hidayete ermişlerin basiretidir…O’nun sireti itidal; sünneti rüşd; kelamı hakkı batıldan ayırıcı ve hükmü adildir.”[3]

————————–
[1] Furkan suresi, 74. ayet
[2] Nehc’ul Belağa, 116. hutbe
[3] a. g. e. 94. hutbe

İmamet Dinin Tamamlayıcısıdır

Kur’an

“Bugün, size dininizi kemale erdirdim, üzerinize olan nimetimi tamamladım, din olarak sizin için İslamiyet’i beğendim.”[1]

1. İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: “Peygamber’in (s.a.a) ömrünün son yılı olan veda haccında “Bugün sizlere dininizi kemale erdirdim” ayeti nazil oldu ve böylece imamet işi dinin kemalinden sayıldı.”[2]

2. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Farzdan sonra başka bir farz iniyordu. Velayet makamı son farzdı. Aziz ve celil olan Allah “Bugün sizlere dininizi kemale erdirdim” ayetini nazil buyurdu. Aziz ve celil olan Allah şöyle buyuruyor: “Bundan sonra sizlere bir farz indirmeyeceğim. Sizlere artık farzları kemale erdirdim.”[3]

3. Ebu Hureyre şöyle diyor: “Zilhicce’nin 18. Günü olan Gadir-i Hum günü Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: “Ben her kimin mevlası isem o halde Ali de onun mevlasıdır. Böylece Allah da “Bugün sizlere dininizi kemale erdirdim.” ayetini nazil buyurdu.”[4]

—————————
[1] Maide suresi, 3. ayet
[2] Nur’us Sakaleyn, 1/589/33
[3] a. g. e. s. 587/25
[4] Durr’ul Mensur, 3/19 bak. ed-Din, 1315. Bölüm

İmamet İslam’ın Esasıdır

1. İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz İmamet İslam’ın gelişen esası (kökü) ve yükselen dalıdır.”[1]

2. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “İslam beş esas üzere kuruludur: Namaz, zekat, oruç, hac ve velayet. Velayete çağrıldığı kadar hiçbir şeye çağrılmamıştır.”[2]

3. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “İslam beş şey üzere kuruludur: Namaz, zekat, hac, oruç ve velayet.”Zürare, “Bunlardan hangisi daha üstündür?”deyince şöyle buyurdu: “Velayet en üstünüdür, zira velayet bunların anahtarıdır. Velayet sahibi ise onlara kılavuzluk edendir.”[3]

——————–
[1] el-Kafi, 1/200/1
[2] a. g. e. 2/18/3
[3] a. g. e. 2/18/5

İmamet Tüm Hayırların Temelidir

1. İmam Kazım (a.s) Allah-u Teala’nın, “De ki, Rabbim gizli ve açık kötülükleri haram kılmıştır.” ayeti hakkında sorulunca şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Kur’an’ın hem zahiri ve hem de batını vardır. Allah’ın Kur’an’da haram kıldığı her şey zahirdir. Batınları ise zalim imamlardır. Allah-u Teala’nın kitapta helal kıldığı her şey zahirdir. Bunların batını da hak imamlardır.”[1]

2. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Biz tüm hayırların köküyüz, her iyilik dallarımızdandır. Bunlardan bazıları tevhit, namaz, oruç, öfkesini yenmek, kötülük edeni affetmek, fakire merhamet etmek, komşuya yardımcı olmak, fazilet ehlinin faziletini itiraf etmek gibi iyiliklerdir.

Düşmanlarımız ise tüm kötülüklerin köküdür. Tüm çirkin ve kötü işler onların dallarındandır. Onlardan bazıları yalan, cimrilik, gammazlık, akrabalık ilişkilerini kesmek, faiz yemek, haksız yere yetim malı yemek, Allah’ın emrettiği hudutları çiğnemek, gizli ve çirkin kötülükleri işlemek, zina, hırsızlık ve benzeri tüm çirkinliklerdir. Bizden başkasının dallarına sarıldığı halde bizimle olduğunu sanan kimse yalan söylemektedir.”[2]

———————
[1] el-Kafi, 1/374/10
[2] a. g. e. 8/242/336

İmamet Ümmetin Düzenidir

1. İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz imamet dinin dizginleridir. Müslümanların düzeni, dünyanın salahı ve müminlerin izzetidir.”[1]

2. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “İmamet ümmetin düzenidir.”[2]

3. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Allah’ın size veliyy-i emr kıldığı kimseyi dinleyin ve itaat edin. Zira o İslam’ın düzenidir.”[3]

4. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Veliyy-i Emr’in konumu, taneleri bir araya toplayan ve onları birbirine bağlayan ipin konumudur. Düzen (ip) koparsa taneler dağılır ve gider. Artık ebedi olarak hepsi bir araya gelmez.”[4]

———————–
[1] a. g. e. 1/200/1
[2] Gurer’ul Hikem, 1095
[3] Emali el-Mufid, 14/2
[4] Nehc’ul Belağa, 46. hutbe

Yazının Tümü İçin Tıklayınız.

Yorum Yaz

Yorumunuz

*

© 2010 Alevisesi.com · Tüm Hakları Saklıdır.