Geri Beslemeler:Yazılar Yorumlar

Bulunduğunuz yer: Ana Sayfa » Author Archive

Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Kur’anî Siması

Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Kur’anî Siması

Bismillahirrahmanirrahim Elhamdu lillahi Rabbi’l-Alemin, Ves-salatı vesselamu ala Resulillahi Hatemen-nebiyyin. Ve ala alihit-tayyibine’t-tahirin. Ve lanetullahi ala e’daihim ecmein, minel-ane ila kıyami yevmi’d-din.   Değerli mu’minler,...
Resulullah (s.a.v) Hakkında 13 Kur’ani Nükte

Resulullah (s.a.v) Hakkında 13 Kur’ani Nükte

Bismillahirrahmanirrahim 1- Bütün alemlere rahmet: Âlemleri yaradan Allah-u Teala kendisini tanıtırken rahmetinin bütün alemi kapladığını; canlı, cansız bütün varlıkları, mümin, kafir bütün insanları genel rahmetine mazhar kıldığını...
Hz. Zeyneb’in (s.a) Şahsiyeti ve Faziletleri

Hz. Zeyneb’in (s.a) Şahsiyeti ve Faziletleri

Bismillahirrahmanirrahim Kerbela denilince Hz. İmam Hüseyin’den (a.s) sonra ilk akla gelen isim, hiç kuşkusuz Hz. Zeynep’tir. Elbette, bu Zehra ve Ali yadigârının Kerbela’daki eşsiz rolü, hayatının diğer sahalarını gölge altında...
İlahi Vaatler

İlahi Vaatler

Allah-u Teala insanoğlunu gafletten uyandırmak ve görevlerini hakkıyla ifa edebilmesini sağlamak için Kur’an’da çeşitli yöntemler kullanmıştır. Bunlardan birisi de Hak Teala’nın dünya ve ahiretle ilgili bulunduğu vaatler ve verdiği...
Kur’an’ı Anlama Sorunu

Kur’an’ı Anlama Sorunu

Öteden beri, “Kur’ân bize yeterlidir!” tezini savunanlar, İslâm’ı anlamak için Kur’ân’ın dışında başka hiçbir şeye ihtiyaç olmadığını, isteyen herkesin direk Kur’ân’a başvurarak İslâm’ı eksiksiz öğrenebileceğini,...
İsrail Oğullarının Öyküsünden Alınacak Dersler

İsrail Oğullarının Öyküsünden Alınacak Dersler

Kur’an-ı Kerim’in en çok üzerinde durduğu ve muhtelif sure ve ayetlerde öykülerini tekrar tekrar anlattığı kavim hiç şüphesiz Beni İsrail’dir. Bunun hikmeti ise onların hayat öykülerindeki ibret verici derslerde yatmaktadır. ...
Vahdet; Neden ve Nasıl?

Vahdet; Neden ve Nasıl?

“Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın; parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman kişileriydiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O’nun nimeti sayesinde kardeş...
Kerbela – Gazze

Kerbela – Gazze

Selam olsun bütün enbiya ve Resullere, evsiya ve evliyaya.. Yaratılışın ilk gününden bu güne ve Kıyamete kadar geçmiş ve gelecek bütün hakperest, adalet perver, özgür ve yüce ruhlu insanlara, Allah dostlarına… Selam olsun izzeti...
Gadîr-i Hûm Hadisi Hakkındaki İtirazlar ve Cevapları

Gadîr-i Hûm Hadisi Hakkındaki İtirazlar ve Cevapları

Bilindiği gibi Ehlibeyt mektebinin “imamet” konusunda ileri sürdüğü en önemli delillerden ve naslardan birisi “Gadîr-i Hûm” hadisidir. Bu hadis Sünnî kaynaklarda da geniş bir şekilde nakledilmiştir. Ancak bir çok...
© 2010 Alevisesi.com · Tüm Hakları Saklıdır.